Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Motivation till kompetensutveckling : En studie på företaget Z

Hartelius, Karin and Wemnér, Camilla (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Idag kan vi se att kompetensutveckling är av stor vikt för individer och företag. Trots kunskap om detta finns, hos en del individer, en ovilja att utvecklas, vilket kan få negativa effekter för både individ och organisation. Det kan då anses lämpligt att äga kunskaper om vad som motiverar till utveckling så att man kan arbeta med kompetensutveckling i företag. Vi kan dock se att motivationsarbetet inte är helt okomplicerat, eftersom olika individer motiveras olika och har varierande syn på utveckling. Syftet med undersökningen är att analysera de anställdas och den personalansvarigas uppfattning om vad som motiverar olika individer till utveckling på företaget Z samt diskutera vad eventuella skillnader och likheter bottnar i. Detta arbete... (More)
Idag kan vi se att kompetensutveckling är av stor vikt för individer och företag. Trots kunskap om detta finns, hos en del individer, en ovilja att utvecklas, vilket kan få negativa effekter för både individ och organisation. Det kan då anses lämpligt att äga kunskaper om vad som motiverar till utveckling så att man kan arbeta med kompetensutveckling i företag. Vi kan dock se att motivationsarbetet inte är helt okomplicerat, eftersom olika individer motiveras olika och har varierande syn på utveckling. Syftet med undersökningen är att analysera de anställdas och den personalansvarigas uppfattning om vad som motiverar olika individer till utveckling på företaget Z samt diskutera vad eventuella skillnader och likheter bottnar i. Detta arbete grundas framförallt på Herzbergs och Maslows teorier om vad som motiverar i arbetet, och vi syftar till att förklara resultaten från vår empiriska undersökning utifrån dessa teorier. För att undersöka om ovanstående har vi genomfört intervjuer och "enkäter" på sex anställda på företaget Z. Efter analys av materialet har vi kunnat se ett samband mellan tre begrepp. Vi tyckte oss kunna se att vilja och möjlighet till utveckling, samt vem som tagit initiativ till detta på företaget Z, påverkar motivationen till utveckling. Vi kunde se att de som hade positiv attityd till utveckling oftare såg de möjligheter som stod till buds, samt oftare tog initiativ till utveckling. Sambandet kan även börja i en annan ände och detta presenteras i slutsatsen i analysen. Nyckelord: Motivation, kompetens, utveckling, utbildning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hartelius, Karin and Wemnér, Camilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356852
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356852,
 abstract   = {Idag kan vi se att kompetensutveckling är av stor vikt för individer och företag. Trots kunskap om detta finns, hos en del individer, en ovilja att utvecklas, vilket kan få negativa effekter för både individ och organisation. Det kan då anses lämpligt att äga kunskaper om vad som motiverar till utveckling så att man kan arbeta med kompetensutveckling i företag. Vi kan dock se att motivationsarbetet inte är helt okomplicerat, eftersom olika individer motiveras olika och har varierande syn på utveckling. Syftet med undersökningen är att analysera de anställdas och den personalansvarigas uppfattning om vad som motiverar olika individer till utveckling på företaget Z samt diskutera vad eventuella skillnader och likheter bottnar i. Detta arbete grundas framförallt på Herzbergs och Maslows teorier om vad som motiverar i arbetet, och vi syftar till att förklara resultaten från vår empiriska undersökning utifrån dessa teorier. För att undersöka om ovanstående har vi genomfört intervjuer och "enkäter" på sex anställda på företaget Z. Efter analys av materialet har vi kunnat se ett samband mellan tre begrepp. Vi tyckte oss kunna se att vilja och möjlighet till utveckling, samt vem som tagit initiativ till detta på företaget Z, påverkar motivationen till utveckling. Vi kunde se att de som hade positiv attityd till utveckling oftare såg de möjligheter som stod till buds, samt oftare tog initiativ till utveckling. Sambandet kan även börja i en annan ände och detta presenteras i slutsatsen i analysen. Nyckelord: Motivation, kompetens, utveckling, utbildning},
 author    = {Hartelius, Karin and Wemnér, Camilla},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motivation till kompetensutveckling : En studie på företaget Z},
 year     = {2004},
}