Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Jag som ledare" : en utvärdering av ett ledarutvecklingsprogram

Jönsson, Malin and Liegnell, Sandra (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk och enskilda chefers upplevelser beskriva och analysera resultat och effekter av ett ledarutvecklingsprogram, samt att relatera upplevda resultat och effekter till chefernas funktion i organisationen. Många organisationer använder sig av ledarutvecklingsprogram och det finns idag många olika former av kurser av detta slag. Vi ansåg att en utvärdering av ledarutvecklingsprogrammet "Jag som Ledare" var relevant ur en pedagogisk synvinkel. Den litteratur som behandlar problemområdet är något föråldrad och denna uppsats ger en aktuell bild av ett ledarutvecklingsprogram. Vi valde ett kvalitativt angreppssätt i vår empiriska undersökning. Intervjuer genomfördes med chefer på... (More)
Uppsatsen syftar till att med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk och enskilda chefers upplevelser beskriva och analysera resultat och effekter av ett ledarutvecklingsprogram, samt att relatera upplevda resultat och effekter till chefernas funktion i organisationen. Många organisationer använder sig av ledarutvecklingsprogram och det finns idag många olika former av kurser av detta slag. Vi ansåg att en utvärdering av ledarutvecklingsprogrammet "Jag som Ledare" var relevant ur en pedagogisk synvinkel. Den litteratur som behandlar problemområdet är något föråldrad och denna uppsats ger en aktuell bild av ett ledarutvecklingsprogram. Vi valde ett kvalitativt angreppssätt i vår empiriska undersökning. Intervjuer genomfördes med chefer på Volvo som deltagit i "Jag som Ledare"- programmet. Intervjuerna kompletterades även med dokumentstudier. Därefter bearbetades materialet tillsammans med vald teori. Denna studie visar att cheferna haft stor behållning av "Jag som Ledare"- programmet på det personliga planet, däremot har effekterna i organisationen varit något bristfälliga. Att effekterna i organisationen blivit något bristfälliga beror bland annat på att det har varit svårt att förankra kunskaperna i organisationen och att uppföljningen varit otillräcklig. Nyckelord: Effekt, resultat, lärprocess, ledarutveckling, gruppdynamiska metoder, sensitivitetsträning, självkännedom, reflektion, förankring, uppföljning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Malin and Liegnell, Sandra
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356861
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356861,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk och enskilda chefers upplevelser beskriva och analysera resultat och effekter av ett ledarutvecklingsprogram, samt att relatera upplevda resultat och effekter till chefernas funktion i organisationen. Många organisationer använder sig av ledarutvecklingsprogram och det finns idag många olika former av kurser av detta slag. Vi ansåg att en utvärdering av ledarutvecklingsprogrammet "Jag som Ledare" var relevant ur en pedagogisk synvinkel. Den litteratur som behandlar problemområdet är något föråldrad och denna uppsats ger en aktuell bild av ett ledarutvecklingsprogram. Vi valde ett kvalitativt angreppssätt i vår empiriska undersökning. Intervjuer genomfördes med chefer på Volvo som deltagit i "Jag som Ledare"- programmet. Intervjuerna kompletterades även med dokumentstudier. Därefter bearbetades materialet tillsammans med vald teori. Denna studie visar att cheferna haft stor behållning av "Jag som Ledare"- programmet på det personliga planet, däremot har effekterna i organisationen varit något bristfälliga. Att effekterna i organisationen blivit något bristfälliga beror bland annat på att det har varit svårt att förankra kunskaperna i organisationen och att uppföljningen varit otillräcklig. Nyckelord: Effekt, resultat, lärprocess, ledarutveckling, gruppdynamiska metoder, sensitivitetsträning, självkännedom, reflektion, förankring, uppföljning},
 author    = {Jönsson, Malin and Liegnell, Sandra},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag som ledare" : en utvärdering av ett ledarutvecklingsprogram},
 year     = {2003},
}