Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pedagogiskt ledarskap i förskolan - i en integrerad organisation

Mineur, Therése (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sen skolans decentralisering då man har övergått från detaljstyrning till målstyrning, har också i många fall förskola och skola integrerats i en och samma organisation. Det innebär att rektor som chef därmed också är pedagogisk ledare för förskoleverksamheten. Då jag utgått från ett socialpsykologiskt perspektiv med en livsvärldsansats som grund innebär det att det är upplevelserna kring det pedagogiska ledarskap som bedrivs i relation till personalen på förskolorna som undersökningen fokuserat vid. Syftet med den här undersökningen har således varit att ta reda på; Hur rektor fungerar som pedagogisk ledare för de anställda inom förskolan. Men också att sträva efter en förståelse varför så är fallet. Ur syftet har det också... (More)
Bakgrund: Sen skolans decentralisering då man har övergått från detaljstyrning till målstyrning, har också i många fall förskola och skola integrerats i en och samma organisation. Det innebär att rektor som chef därmed också är pedagogisk ledare för förskoleverksamheten. Då jag utgått från ett socialpsykologiskt perspektiv med en livsvärldsansats som grund innebär det att det är upplevelserna kring det pedagogiska ledarskap som bedrivs i relation till personalen på förskolorna som undersökningen fokuserat vid. Syftet med den här undersökningen har således varit att ta reda på; Hur rektor fungerar som pedagogisk ledare för de anställda inom förskolan. Men också att sträva efter en förståelse varför så är fallet. Ur syftet har det också uppkommit ett par delsyfte, dessutom har en del andra aspekter fungerat som utgångsläge vid tolkningen för att nå en djupare förståelse för fenomenet. Metod: Empirin har utförts i tre olika organisationer, vilka har valts utifrån; rektorernas bakgrund och att organisationerna är relativt lika storleksmässigt. Då jag varit ute efter informanternas upplevelser och deras förväntningar har en kvalitativ metod varit en förutsättning. För mig föreföll därför intervjun vara den metod som passade bäst, vilket ledde till att samtliga tolv informanter intervjuades utifrån olika intervjuguider. Samtliga intervjuer har bandats och därefter har en utskrift gjorts. Hermeneutiken, som är en tolkningslära, har fungerat som bearbetningsmetod genom att jag tolkat intervjusvaren. Jag har då först utgått ifrån intervjutexten som helhet och därefter sett på olika delar i texten. Resultaten som framträder visar att det pedagogiska ledarskap som idag bedrivs mot förskolan upplevs väldigt olika i olika organisationer. Däremot har man ganska lika förväntningar på vad det pedagogiska ledarskapet tordes innebära. Personalens förväntningar ligger framförallt på ett socialpsykologiskt plan, där man önskar en ledare som stöttar, ger uppmuntran och inspirerar en i det dagliga arbetet. Rektorernas syn på sin roll ser också ganska lika ut, då samtliga menar att de framförallt bör förändra och utveckla verksamheten. Det förefaller dock vara en omöjlighet att förändra och utveckla verksamheten om det inte skapats ett förtroende hos personalen, eftersom det inte går att förändra utan deras medverkan. Hur man uppfattar rektors personliga egenskaper verkar spela större roll, för vilket förtroende man har för rektor, än vilken rektors bakgrund är. Hur organisationen är uppbyggd kan också ha en viss inverkan på hur man uppfattar det pedagogiska ledarskapet. Resultaten visar på att personalen är positiva till att delges andra uppgifter utanför barngruppen och känner sig på så sätt mer delaktiga i utvecklingen av organisationen. Möjligtvis ökar det också personalens och ledarens ömsesidiga förtroende för varandra. Nyckelord: Pedagogiskt ledarskap, rektor, integrering, decentralisering, målstyrning, socialpsykologi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mineur, Therése
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356866
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356866,
 abstract   = {Bakgrund: Sen skolans decentralisering då man har övergått från detaljstyrning till målstyrning, har också i många fall förskola och skola integrerats i en och samma organisation. Det innebär att rektor som chef därmed också är pedagogisk ledare för förskoleverksamheten. Då jag utgått från ett socialpsykologiskt perspektiv med en livsvärldsansats som grund innebär det att det är upplevelserna kring det pedagogiska ledarskap som bedrivs i relation till personalen på förskolorna som undersökningen fokuserat vid. Syftet med den här undersökningen har således varit att ta reda på; Hur rektor fungerar som pedagogisk ledare för de anställda inom förskolan. Men också att sträva efter en förståelse varför så är fallet. Ur syftet har det också uppkommit ett par delsyfte, dessutom har en del andra aspekter fungerat som utgångsläge vid tolkningen för att nå en djupare förståelse för fenomenet. Metod: Empirin har utförts i tre olika organisationer, vilka har valts utifrån; rektorernas bakgrund och att organisationerna är relativt lika storleksmässigt. Då jag varit ute efter informanternas upplevelser och deras förväntningar har en kvalitativ metod varit en förutsättning. För mig föreföll därför intervjun vara den metod som passade bäst, vilket ledde till att samtliga tolv informanter intervjuades utifrån olika intervjuguider. Samtliga intervjuer har bandats och därefter har en utskrift gjorts. Hermeneutiken, som är en tolkningslära, har fungerat som bearbetningsmetod genom att jag tolkat intervjusvaren. Jag har då först utgått ifrån intervjutexten som helhet och därefter sett på olika delar i texten. Resultaten som framträder visar att det pedagogiska ledarskap som idag bedrivs mot förskolan upplevs väldigt olika i olika organisationer. Däremot har man ganska lika förväntningar på vad det pedagogiska ledarskapet tordes innebära. Personalens förväntningar ligger framförallt på ett socialpsykologiskt plan, där man önskar en ledare som stöttar, ger uppmuntran och inspirerar en i det dagliga arbetet. Rektorernas syn på sin roll ser också ganska lika ut, då samtliga menar att de framförallt bör förändra och utveckla verksamheten. Det förefaller dock vara en omöjlighet att förändra och utveckla verksamheten om det inte skapats ett förtroende hos personalen, eftersom det inte går att förändra utan deras medverkan. Hur man uppfattar rektors personliga egenskaper verkar spela större roll, för vilket förtroende man har för rektor, än vilken rektors bakgrund är. Hur organisationen är uppbyggd kan också ha en viss inverkan på hur man uppfattar det pedagogiska ledarskapet. Resultaten visar på att personalen är positiva till att delges andra uppgifter utanför barngruppen och känner sig på så sätt mer delaktiga i utvecklingen av organisationen. Möjligtvis ökar det också personalens och ledarens ömsesidiga förtroende för varandra. Nyckelord: Pedagogiskt ledarskap, rektor, integrering, decentralisering, målstyrning, socialpsykologi.},
 author    = {Mineur, Therése},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pedagogiskt ledarskap i förskolan - i en integrerad organisation},
 year     = {2001},
}