Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från privatanställd till kommunalanställd : personalens upplevelser av förändringsprocessens inledningsskede då kommunen tog över driften av ett äldreboende

Persson, Frida (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Dagens arbetsliv ställer stora krav på förändring hos individer och företag, vilket ofta leder till omorganisationer. Av denna anledning ansåg jag det relevant att ur ett pedagogiskt perspektiv, analysera människors upplevelser av en omorganisation och dess möjligheter och hinder för lärande och utveckling. Detta föranledde mig att anta ett kvalitativt angreppssätt i form av en fallstudie, där jag studerade processen i en förändringsinsats på ett äldreboende, som bytt från en privat till en kommunal huvudman. Metoden bestod i att göra djupintervjuer med personalen. Syftet var (1) att analysera hur personalen upplevt inledningsskedet av processen i det förändringsarbete som bedrivits på äldreboendet och (2) relatera deras upplevelser av... (More)
Dagens arbetsliv ställer stora krav på förändring hos individer och företag, vilket ofta leder till omorganisationer. Av denna anledning ansåg jag det relevant att ur ett pedagogiskt perspektiv, analysera människors upplevelser av en omorganisation och dess möjligheter och hinder för lärande och utveckling. Detta föranledde mig att anta ett kvalitativt angreppssätt i form av en fallstudie, där jag studerade processen i en förändringsinsats på ett äldreboende, som bytt från en privat till en kommunal huvudman. Metoden bestod i att göra djupintervjuer med personalen. Syftet var (1) att analysera hur personalen upplevt inledningsskedet av processen i det förändringsarbete som bedrivits på äldreboendet och (2) relatera deras upplevelser av förändringsinsatsen till relevant forskning kring pedagogiska utvecklingsprocesser och förutsättningar och hinder för lärande och utveckling i arbetslivet. Resultatet visade på brister när det gällde personalens delaktighet i processens inledningsskede, vilket resulterade i negativa upplevelser för de anställda och en kritisk inställning till kommunens agerande. Slutsatsen av studien var att man bör sträva efter mer demokratiska förändringsstrategier där personalen har inflytande i alla delar av processen. För vidare forskning hade det varit intressant att studera en demokratisk förändringsstrategi i praktiken, för att se om en sådan lever upp till de goda förutsättningar för lärande och utveckling som teorin förespråkar. Nyckelord: Organisationsutveckling, förändring, utvecklingsprocesser, förändringsprocesser, lärande i arbetslivet, informellt lärande, erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Frida
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356874
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356874,
 abstract   = {Dagens arbetsliv ställer stora krav på förändring hos individer och företag, vilket ofta leder till omorganisationer. Av denna anledning ansåg jag det relevant att ur ett pedagogiskt perspektiv, analysera människors upplevelser av en omorganisation och dess möjligheter och hinder för lärande och utveckling. Detta föranledde mig att anta ett kvalitativt angreppssätt i form av en fallstudie, där jag studerade processen i en förändringsinsats på ett äldreboende, som bytt från en privat till en kommunal huvudman. Metoden bestod i att göra djupintervjuer med personalen. Syftet var (1) att analysera hur personalen upplevt inledningsskedet av processen i det förändringsarbete som bedrivits på äldreboendet och (2) relatera deras upplevelser av förändringsinsatsen till relevant forskning kring pedagogiska utvecklingsprocesser och förutsättningar och hinder för lärande och utveckling i arbetslivet. Resultatet visade på brister när det gällde personalens delaktighet i processens inledningsskede, vilket resulterade i negativa upplevelser för de anställda och en kritisk inställning till kommunens agerande. Slutsatsen av studien var att man bör sträva efter mer demokratiska förändringsstrategier där personalen har inflytande i alla delar av processen. För vidare forskning hade det varit intressant att studera en demokratisk förändringsstrategi i praktiken, för att se om en sådan lever upp till de goda förutsättningar för lärande och utveckling som teorin förespråkar. Nyckelord: Organisationsutveckling, förändring, utvecklingsprocesser, förändringsprocesser, lärande i arbetslivet, informellt lärande, erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande},
 author    = {Persson, Frida},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från privatanställd till kommunalanställd : personalens upplevelser av förändringsprocessens inledningsskede då kommunen tog över driften av ett äldreboende},
 year     = {2003},
}