Advanced

Skillnader mellan svenskt och danskt ledarskap: en fallstudie på DaimlerChrysler

Hägglund, Maria (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I samhället av idag har integration mellan kulturer kommit att öka. Hur individer agerar och framför sina budskap påverkas av den kultur de lever och verkar i. Då individer möts under arbetsmässiga förhållanden spelar kulturen och individernas personligheter in för hur mötet kommer att utvecklas. Integrationsprocessen mellan Sverige och Danmark kom att poängteras då bron mellan dessa länder stod färdig för mindre än ett år sedan. Innan dess etablerade fallföretaget DaimlerChrysler sitt nya Skandinavien kontor i Örestadsregionen. Hur mötet mellan ledare och medarbetare färgas av kulturella skillnader tjänar som problemformulering för denna uppsats. Syfte: Att belysa hur ledare uppfattas av sig själva och sina medarbetare på... (More)
Bakgrund: I samhället av idag har integration mellan kulturer kommit att öka. Hur individer agerar och framför sina budskap påverkas av den kultur de lever och verkar i. Då individer möts under arbetsmässiga förhållanden spelar kulturen och individernas personligheter in för hur mötet kommer att utvecklas. Integrationsprocessen mellan Sverige och Danmark kom att poängteras då bron mellan dessa länder stod färdig för mindre än ett år sedan. Innan dess etablerade fallföretaget DaimlerChrysler sitt nya Skandinavien kontor i Örestadsregionen. Hur mötet mellan ledare och medarbetare färgas av kulturella skillnader tjänar som problemformulering för denna uppsats. Syfte: Att belysa hur ledare uppfattas av sig själva och sina medarbetare på DaimlerChrysler, med avseende på skillnader mellan svenska och danska ledare. Metod: Ansatsen i studien är kvalitativ. Empirin har samlats in med hjälp av 13 utförda semistrukturerade intervjuer. Det antagna forskningsperspektivet är abduktivt. Resultat: Resultaten från intervjuerna gav intrycket att danska ledare uppfattas som strukturella och visionära. Svenska ledare är mer förståelsebaserade, och till viss del visionära. Skillnaden mellan hur svenska och danska ledare väljer att agera och uppfattas av sina medarbetare tolkas genom ansatser att dansk kultur är individualistiskt inriktad, och att den svenska kulturen är kollektivistiskt inriktad. Nyckelord: Pedagogik, ledarskap, interkulturella möten, struktur, vision, förståelse (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägglund, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356882
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356882,
 abstract   = {Bakgrund: I samhället av idag har integration mellan kulturer kommit att öka. Hur individer agerar och framför sina budskap påverkas av den kultur de lever och verkar i. Då individer möts under arbetsmässiga förhållanden spelar kulturen och individernas personligheter in för hur mötet kommer att utvecklas. Integrationsprocessen mellan Sverige och Danmark kom att poängteras då bron mellan dessa länder stod färdig för mindre än ett år sedan. Innan dess etablerade fallföretaget DaimlerChrysler sitt nya Skandinavien kontor i Örestadsregionen. Hur mötet mellan ledare och medarbetare färgas av kulturella skillnader tjänar som problemformulering för denna uppsats. Syfte: Att belysa hur ledare uppfattas av sig själva och sina medarbetare på DaimlerChrysler, med avseende på skillnader mellan svenska och danska ledare. Metod: Ansatsen i studien är kvalitativ. Empirin har samlats in med hjälp av 13 utförda semistrukturerade intervjuer. Det antagna forskningsperspektivet är abduktivt. Resultat: Resultaten från intervjuerna gav intrycket att danska ledare uppfattas som strukturella och visionära. Svenska ledare är mer förståelsebaserade, och till viss del visionära. Skillnaden mellan hur svenska och danska ledare väljer att agera och uppfattas av sina medarbetare tolkas genom ansatser att dansk kultur är individualistiskt inriktad, och att den svenska kulturen är kollektivistiskt inriktad. Nyckelord: Pedagogik, ledarskap, interkulturella möten, struktur, vision, förståelse},
 author    = {Hägglund, Maria},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skillnader mellan svenskt och danskt ledarskap: en fallstudie på DaimlerChrysler},
 year     = {2001},
}