Advanced

Möjligheter till Lärande vid Organisationsförändringar - En studie vid ATCC Malmö

Olin, Sara and Sundquist, Lisa (2004)
Education
Abstract (Swedish)
I nutida samhällen förekommer målinriktad planering av hur människor och grupper ska samverka i olika syften. Institutioner och organisationer förändras på ett planerat sätt, antingen för att effektiviseras eller för att förändra sina uppgifter i samhället. Vi fann det intressant att studera hur organisationer förändrar sig utefter samhällets krav och ständiga förnyelser. Utifrån en tidigare studie på ATCC Malmö ville vi beskriva den omorganisering som pågått där, men denna gång ur ett personalperspektiv. Syftet med denna studie blev således att, utifrån personalens reflektioner och reaktioner kring den organisationsförändring som ATCC Malmös ledare implementerat, analysera förändringen med avseende på vilka möjligheter det fanns till... (More)
I nutida samhällen förekommer målinriktad planering av hur människor och grupper ska samverka i olika syften. Institutioner och organisationer förändras på ett planerat sätt, antingen för att effektiviseras eller för att förändra sina uppgifter i samhället. Vi fann det intressant att studera hur organisationer förändrar sig utefter samhällets krav och ständiga förnyelser. Utifrån en tidigare studie på ATCC Malmö ville vi beskriva den omorganisering som pågått där, men denna gång ur ett personalperspektiv. Syftet med denna studie blev således att, utifrån personalens reflektioner och reaktioner kring den organisationsförändring som ATCC Malmös ledare implementerat, analysera förändringen med avseende på vilka möjligheter det fanns till lärande för medarbetarna. För att uppfylla vårt syfte valde vi att göra en empirisk studie och använda oss av en kvalitativ strategi med djupintervjuer. Vi har inte tagit ställning till någon specifik ansats. Resultatet av studien visar att personalens reflektioner och reaktioner kring organisationsförändringen inte alltid varit särskilt positiva, och att de inte stämmer med den syn på omorganisationen som ledningen haft. Vi fann dock att personalen lärt sig något genom organisationsförändringen, nämligen att organisationsförändringar inte alltid leder till något positivt. Om vi skulle utföra ytterligare en studie på ATCC Malmö skulle vi intressera oss för hur organisationen fungerar när den stabiliserats, hur organisationens personal vuxit in i sina nya roller och för vilka ändringar man skulle kunna göra. Nyckelord: Organisationsförändring, lärande, organisationsstruktur, organisationskultur, ledarskap, information, kommunikation, motivation, delaktighet, feedback. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olin, Sara and Sundquist, Lisa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356895
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356895,
 abstract   = {I nutida samhällen förekommer målinriktad planering av hur människor och grupper ska samverka i olika syften. Institutioner och organisationer förändras på ett planerat sätt, antingen för att effektiviseras eller för att förändra sina uppgifter i samhället. Vi fann det intressant att studera hur organisationer förändrar sig utefter samhällets krav och ständiga förnyelser. Utifrån en tidigare studie på ATCC Malmö ville vi beskriva den omorganisering som pågått där, men denna gång ur ett personalperspektiv. Syftet med denna studie blev således att, utifrån personalens reflektioner och reaktioner kring den organisationsförändring som ATCC Malmös ledare implementerat, analysera förändringen med avseende på vilka möjligheter det fanns till lärande för medarbetarna. För att uppfylla vårt syfte valde vi att göra en empirisk studie och använda oss av en kvalitativ strategi med djupintervjuer. Vi har inte tagit ställning till någon specifik ansats. Resultatet av studien visar att personalens reflektioner och reaktioner kring organisationsförändringen inte alltid varit särskilt positiva, och att de inte stämmer med den syn på omorganisationen som ledningen haft. Vi fann dock att personalen lärt sig något genom organisationsförändringen, nämligen att organisationsförändringar inte alltid leder till något positivt. Om vi skulle utföra ytterligare en studie på ATCC Malmö skulle vi intressera oss för hur organisationen fungerar när den stabiliserats, hur organisationens personal vuxit in i sina nya roller och för vilka ändringar man skulle kunna göra. Nyckelord: Organisationsförändring, lärande, organisationsstruktur, organisationskultur, ledarskap, information, kommunikation, motivation, delaktighet, feedback.},
 author    = {Olin, Sara and Sundquist, Lisa},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjligheter till Lärande vid Organisationsförändringar - En studie vid ATCC Malmö},
 year     = {2004},
}