Advanced

Lärande företagskultur: organisations- och företagskultur som förutsättning för individuellt lärande?

Lundgren, Martin (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Begreppet företagskultur är ett erkänt men mångfacetterat begrepp som använts och fortfarande används inom många områden. Ofta utgår dock författare från ett företagsekonomiskt perspektiv eller åtminstone ett organisatoriskt perspektiv där individens behov tillgodoses främst i förhållande till organisationens behov. Perspektiv av företagskultur som utan förbehåll utgår från individen är mindre vanligt förekommande. Syfte: Syftet består huvudsakligen i att försöka påvisa åtminstone tendenser till kopplingar mellan å ena sidan hur företagskultur är utformad och å andra sidan hur väl individens lärande och utveckling på arbetsplatsen fungerar. Metod: Försök till en kvalitativ intervju med fem respondenter och visst intervjuande av... (More)
Bakgrund: Begreppet företagskultur är ett erkänt men mångfacetterat begrepp som använts och fortfarande används inom många områden. Ofta utgår dock författare från ett företagsekonomiskt perspektiv eller åtminstone ett organisatoriskt perspektiv där individens behov tillgodoses främst i förhållande till organisationens behov. Perspektiv av företagskultur som utan förbehåll utgår från individen är mindre vanligt förekommande. Syfte: Syftet består huvudsakligen i att försöka påvisa åtminstone tendenser till kopplingar mellan å ena sidan hur företagskultur är utformad och å andra sidan hur väl individens lärande och utveckling på arbetsplatsen fungerar. Metod: Försök till en kvalitativ intervju med fem respondenter och visst intervjuande av företagsledningen ledde snarare till en kvalitativ enkät med öppna svarsalternativ. Individuella upplevelseperspektiv har fokuserats. Resultat: Studien resulterade i ett bekräftande av företagskultur som intressant och användbart begrepp. De empiriska fynden gjorde, föga förvånande, gällande att vissa individer på företaget upplevde ett att deras behov, vad gällde de undersökta omständigheterna, var tillgodosedda medan andra inte gjorde det. Omständigheterna gällde för företagskulturbegreppet intressanta behov som tex. utmaningar, feedback, handlingsutrymme, misstagstolerans och kompetensvärdering. Nyckelord: Företagskultur, organisationskultur, organisation, lärande, utveckling, handlingsutrymme, individuellt lärande (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356909
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356909,
 abstract   = {Bakgrund: Begreppet företagskultur är ett erkänt men mångfacetterat begrepp som använts och fortfarande används inom många områden. Ofta utgår dock författare från ett företagsekonomiskt perspektiv eller åtminstone ett organisatoriskt perspektiv där individens behov tillgodoses främst i förhållande till organisationens behov. Perspektiv av företagskultur som utan förbehåll utgår från individen är mindre vanligt förekommande. Syfte: Syftet består huvudsakligen i att försöka påvisa åtminstone tendenser till kopplingar mellan å ena sidan hur företagskultur är utformad och å andra sidan hur väl individens lärande och utveckling på arbetsplatsen fungerar. Metod: Försök till en kvalitativ intervju med fem respondenter och visst intervjuande av företagsledningen ledde snarare till en kvalitativ enkät med öppna svarsalternativ. Individuella upplevelseperspektiv har fokuserats. Resultat: Studien resulterade i ett bekräftande av företagskultur som intressant och användbart begrepp. De empiriska fynden gjorde, föga förvånande, gällande att vissa individer på företaget upplevde ett att deras behov, vad gällde de undersökta omständigheterna, var tillgodosedda medan andra inte gjorde det. Omständigheterna gällde för företagskulturbegreppet intressanta behov som tex. utmaningar, feedback, handlingsutrymme, misstagstolerans och kompetensvärdering. Nyckelord: Företagskultur, organisationskultur, organisation, lärande, utveckling, handlingsutrymme, individuellt lärande},
 author    = {Lundgren, Martin},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärande företagskultur: organisations- och företagskultur som förutsättning för individuellt lärande?},
 year     = {2001},
}