Advanced

En strukturell organisationsförändring och dess konsekvenser

Grip, Cecilia and Hall Ericsson, Eva (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Den ökade förändringstakten i samhället medför att alla arbetstagare någon gång under sitt yrkesverksamma liv genomgår någon form av organisationsförändring. Det är därför ett aktuellt ämne som berör alla. Den organisationsförändring, som vi har valt att studera, har bland annat inneburit att mellanchefer degraderats från sina tjänster, men att de trots det är kvar på sina tidigare arbetsplatser, vilket gör deras situation speciell. Syftet med studien är att förklara resultatet av en strukturell organisationsförändring och att analysera dess konsekvenser. För att besvara syftet har vi med en induktiv ansats genomfört en kvalitativ empirisk undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat fem degraderade... (More)
Den ökade förändringstakten i samhället medför att alla arbetstagare någon gång under sitt yrkesverksamma liv genomgår någon form av organisationsförändring. Det är därför ett aktuellt ämne som berör alla. Den organisationsförändring, som vi har valt att studera, har bland annat inneburit att mellanchefer degraderats från sina tjänster, men att de trots det är kvar på sina tidigare arbetsplatser, vilket gör deras situation speciell. Syftet med studien är att förklara resultatet av en strukturell organisationsförändring och att analysera dess konsekvenser. För att besvara syftet har vi med en induktiv ansats genomfört en kvalitativ empirisk undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat fem degraderade mellanchefer angående en strukturell organisationsförändring. Sedan har vi försökt att förklara resultatet av förändringen och att analysera dess konsekvenserna, enligt vad som framkommit av intervjuerna. Resultatet av undersökningen beskriver en organisationsförändring som ännu inte nått sitt mål. Anledningen är att den strukturella förändringen medfört oönskade konsekvenser vilka organisationen inte hade förutsett. En tänkbar förklaring till dessa oförutsedda konsekvenser, menar vi, är att organisationen haft två oförenliga mål med organisationsförändringen. Nyckelord: Organisationsförändring, centralisering, decentralisering, verksamhetsorientering, degradering, mellanchefer (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grip, Cecilia and Hall Ericsson, Eva
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356926
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356926,
 abstract   = {Den ökade förändringstakten i samhället medför att alla arbetstagare någon gång under sitt yrkesverksamma liv genomgår någon form av organisationsförändring. Det är därför ett aktuellt ämne som berör alla. Den organisationsförändring, som vi har valt att studera, har bland annat inneburit att mellanchefer degraderats från sina tjänster, men att de trots det är kvar på sina tidigare arbetsplatser, vilket gör deras situation speciell. Syftet med studien är att förklara resultatet av en strukturell organisationsförändring och att analysera dess konsekvenser. För att besvara syftet har vi med en induktiv ansats genomfört en kvalitativ empirisk undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat fem degraderade mellanchefer angående en strukturell organisationsförändring. Sedan har vi försökt att förklara resultatet av förändringen och att analysera dess konsekvenserna, enligt vad som framkommit av intervjuerna. Resultatet av undersökningen beskriver en organisationsförändring som ännu inte nått sitt mål. Anledningen är att den strukturella förändringen medfört oönskade konsekvenser vilka organisationen inte hade förutsett. En tänkbar förklaring till dessa oförutsedda konsekvenser, menar vi, är att organisationen haft två oförenliga mål med organisationsförändringen. Nyckelord: Organisationsförändring, centralisering, decentralisering, verksamhetsorientering, degradering, mellanchefer},
 author    = {Grip, Cecilia and Hall Ericsson, Eva},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En strukturell organisationsförändring och dess konsekvenser},
 year     = {2004},
}