Advanced

Föräldrastödsmodeller: en granskning av innehåll och metodik

Porath, Elisabeth (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet var att tolka och analysera fyra föräldrastödsmodeller som riktar sig till föräldrar med barn mellan 2 och 12 år och som drevs i olika sammanhang och av olika arrangörer. Föräldrastöd anordnades av enskilda företagare, arbetsgivare, skola/studieförbund och Svenska Kyrkan tillsammans med Sveriges Kyrkliga Studieförbund. De utvalda modellerna var Active Parenting, Föräldrar Emellan, VuxenDialog och Växa tillsammans. Metod: Föräldrastödsmodellernas texter tolkades och analyserades och det kompletterades genom informantintervjuer med företrädare för de olika modellerna. Textanalysen gjordes via läsning av texterna genom ett raster som utgjordes av olika viktiga aspekter på föräldrastödets olika egenskaper. Informanterna... (More)
Syfte: Syftet var att tolka och analysera fyra föräldrastödsmodeller som riktar sig till föräldrar med barn mellan 2 och 12 år och som drevs i olika sammanhang och av olika arrangörer. Föräldrastöd anordnades av enskilda företagare, arbetsgivare, skola/studieförbund och Svenska Kyrkan tillsammans med Sveriges Kyrkliga Studieförbund. De utvalda modellerna var Active Parenting, Föräldrar Emellan, VuxenDialog och Växa tillsammans. Metod: Föräldrastödsmodellernas texter tolkades och analyserades och det kompletterades genom informantintervjuer med företrädare för de olika modellerna. Textanalysen gjordes via läsning av texterna genom ett raster som utgjordes av olika viktiga aspekter på föräldrastödets olika egenskaper. Informanterna intervjuades i de lokaler där föräldragrupperna träffas och de var i samtliga fall mycket intresserade av att medverka. Resultat: Bland modellerna fanns Active Parenting som lärde ut "verktyg" för föräldrar att använda för att föräldrar skall bli "aktiva föräldrar", Föräldrar Emellan som ville stödja föräldrar på arbetsplatsen, VuxenDialog som såg dialogen och möjligheten att berätta och lyssna som viktigt och Växa tillsammans ville att föräldrarna skulle bli mer delaktiga i sina barns förskola och skola. Modellerna har mycket olika metodik för hur stödet i föräldraskapet skulle förmedlas medan det inte var så stor skillnad på vilket föräldraskap förmedlas. Samtliga modeller överensstämmer med SOU 1997:161 medan de hade olika uppfattning kring hur stödet skulle ges. Nyckelord: Föräldrastöd, Föräldrautbildning, Fostran (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Porath, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356978
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356978,
 abstract   = {Syfte: Syftet var att tolka och analysera fyra föräldrastödsmodeller som riktar sig till föräldrar med barn mellan 2 och 12 år och som drevs i olika sammanhang och av olika arrangörer. Föräldrastöd anordnades av enskilda företagare, arbetsgivare, skola/studieförbund och Svenska Kyrkan tillsammans med Sveriges Kyrkliga Studieförbund. De utvalda modellerna var Active Parenting, Föräldrar Emellan, VuxenDialog och Växa tillsammans. Metod: Föräldrastödsmodellernas texter tolkades och analyserades och det kompletterades genom informantintervjuer med företrädare för de olika modellerna. Textanalysen gjordes via läsning av texterna genom ett raster som utgjordes av olika viktiga aspekter på föräldrastödets olika egenskaper. Informanterna intervjuades i de lokaler där föräldragrupperna träffas och de var i samtliga fall mycket intresserade av att medverka. Resultat: Bland modellerna fanns Active Parenting som lärde ut "verktyg" för föräldrar att använda för att föräldrar skall bli "aktiva föräldrar", Föräldrar Emellan som ville stödja föräldrar på arbetsplatsen, VuxenDialog som såg dialogen och möjligheten att berätta och lyssna som viktigt och Växa tillsammans ville att föräldrarna skulle bli mer delaktiga i sina barns förskola och skola. Modellerna har mycket olika metodik för hur stödet i föräldraskapet skulle förmedlas medan det inte var så stor skillnad på vilket föräldraskap förmedlas. Samtliga modeller överensstämmer med SOU 1997:161 medan de hade olika uppfattning kring hur stödet skulle ges. Nyckelord: Föräldrastöd, Föräldrautbildning, Fostran},
 author    = {Porath, Elisabeth},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrastödsmodeller: en granskning av innehåll och metodik},
 year     = {2001},
}