Advanced

Lärande inom ramen för en förberedande arbetsmarknadsutbildning: en fallstudie

Berg, Johanna and Cederström, Sofia (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I Sverige läggs stora resurser på olika typer av arbetsmarknadsutbildningar, men trots detta har mycket få kvalitativa studier av lärandet inom ramen för dessa genomförts. Syfte: Att analysera en förberedande arbetsmarknadsutbildning med fokus på vilket lärande som ägt rum hos deltagarna, samt hur detta lärande kan förklaras utifrån hur utbildningen är planerad och genomförd Metod: Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie, av deskriptiv/explanativ karaktär. Empiriska data inhämtades från intervjuer samt styrdokument. Resultat: På grund av omfattande brister i utbildningsplaneringen och genomförandet av kursen ledde den till att en stor del av lärandet blev av negativ karaktär genom att intentionerna med kursen inte... (More)
Bakgrund: I Sverige läggs stora resurser på olika typer av arbetsmarknadsutbildningar, men trots detta har mycket få kvalitativa studier av lärandet inom ramen för dessa genomförts. Syfte: Att analysera en förberedande arbetsmarknadsutbildning med fokus på vilket lärande som ägt rum hos deltagarna, samt hur detta lärande kan förklaras utifrån hur utbildningen är planerad och genomförd Metod: Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie, av deskriptiv/explanativ karaktär. Empiriska data inhämtades från intervjuer samt styrdokument. Resultat: På grund av omfattande brister i utbildningsplaneringen och genomförandet av kursen ledde den till att en stor del av lärandet blev av negativ karaktär genom att intentionerna med kursen inte uppfylldes. En slutsats är att goda kursintentioner inte räcker för att en utbildning skall bli framgångsrik, utan det krävs även att kursen planeras och genomförs på ett väl genomtänkt sätt. Nyckelord: lärande, lärprocess, negativt lärande, metalärande, utbildningsplanering, arbetsmarknadsutbildning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berg, Johanna and Cederström, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356983
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356983,
 abstract   = {Bakgrund: I Sverige läggs stora resurser på olika typer av arbetsmarknadsutbildningar, men trots detta har mycket få kvalitativa studier av lärandet inom ramen för dessa genomförts. Syfte: Att analysera en förberedande arbetsmarknadsutbildning med fokus på vilket lärande som ägt rum hos deltagarna, samt hur detta lärande kan förklaras utifrån hur utbildningen är planerad och genomförd Metod: Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie, av deskriptiv/explanativ karaktär. Empiriska data inhämtades från intervjuer samt styrdokument. Resultat: På grund av omfattande brister i utbildningsplaneringen och genomförandet av kursen ledde den till att en stor del av lärandet blev av negativ karaktär genom att intentionerna med kursen inte uppfylldes. En slutsats är att goda kursintentioner inte räcker för att en utbildning skall bli framgångsrik, utan det krävs även att kursen planeras och genomförs på ett väl genomtänkt sätt. Nyckelord: lärande, lärprocess, negativt lärande, metalärande, utbildningsplanering, arbetsmarknadsutbildning},
 author    = {Berg, Johanna and Cederström, Sofia},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärande inom ramen för en förberedande arbetsmarknadsutbildning: en fallstudie},
 year     = {2001},
}