Advanced

"Vara vägen ut och den som låser in": om tvång och motivation i mötet med missbrukande kvinnor

Hult Andersson, Birgitta (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrun d: Hur kan människor i en krissituation stärkas i sin inre motivation att förändra sina liv? Finns det en pedagogik för förändring och hur påverkas människors motivation till förändring av tvångsinslag? Det är utgångspunkten för denna studie som genomförts på ett LVM-hem för kvinnor. LVM betyder Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Vården syftar till att motivera missbrukaren till frivillig behandling. Syfte: Syftet med studien är att undersöka de dilemman som behandlarna befinner sig i, vilka redskap de har till sitt förfogande i motivationsarbetet utifrån ett pedagogiskt perspektiv och hur ett kvinnoperspektiv präglar den pedagogiska praktiken. Metod: Undersökningen är en kvalitativ fallstudie. Den bygger på intervjuer med... (More)
Bakgrun d: Hur kan människor i en krissituation stärkas i sin inre motivation att förändra sina liv? Finns det en pedagogik för förändring och hur påverkas människors motivation till förändring av tvångsinslag? Det är utgångspunkten för denna studie som genomförts på ett LVM-hem för kvinnor. LVM betyder Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Vården syftar till att motivera missbrukaren till frivillig behandling. Syfte: Syftet med studien är att undersöka de dilemman som behandlarna befinner sig i, vilka redskap de har till sitt förfogande i motivationsarbetet utifrån ett pedagogiskt perspektiv och hur ett kvinnoperspektiv präglar den pedagogiska praktiken. Metod: Undersökningen är en kvalitativ fallstudie. Den bygger på intervjuer med behandlare på LVM-hemmet Lunden i Lund. Resultat: Tvånget och inlåsningen genomsyrar alla relationer inom institutionen. Vården präglas av begränsning och inlåsning, både en yttre begränsning och en inre. Den starka kontroll som finns inbyggd i tvånget blir ett dilemma för behandlarna. Samtidigt som de ska kontrollera och begränsa klienterna ska de bygga en förtroendefull relation. Akuta situationer som måste lösas gör det svårt att utveckla ett pedagogiskt arbete som håller över tid. Kvinnoperspektivet behöver utvecklas. Behandlarna agerar intuitivt och kan inte sätta ord på hur eller om det har betydelse för deras arbete att de arbetar just med kvinnor. Klienterna ska leva upp till en traditionell kvinnoroll. De skall gå upp på morgonen och städa för att få tillgång till aktiviteter och utevistelser. Det individuella mötet mellan klienten och kontaktpersonen är viktigt. Men också möjligheterna att arbeta individuellt begränsas av tvånget. Klienternas frustration laddas över på personalen och påverkar behandlingsklimatet negativt. Nyckelord: Missbrukarvård, tvångsvård, motivationsarbete, kvinnoperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hult Andersson, Birgitta
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356996
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356996,
 abstract   = {Bakgrun d: Hur kan människor i en krissituation stärkas i sin inre motivation att förändra sina liv? Finns det en pedagogik för förändring och hur påverkas människors motivation till förändring av tvångsinslag? Det är utgångspunkten för denna studie som genomförts på ett LVM-hem för kvinnor. LVM betyder Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Vården syftar till att motivera missbrukaren till frivillig behandling. Syfte: Syftet med studien är att undersöka de dilemman som behandlarna befinner sig i, vilka redskap de har till sitt förfogande i motivationsarbetet utifrån ett pedagogiskt perspektiv och hur ett kvinnoperspektiv präglar den pedagogiska praktiken. Metod: Undersökningen är en kvalitativ fallstudie. Den bygger på intervjuer med behandlare på LVM-hemmet Lunden i Lund. Resultat: Tvånget och inlåsningen genomsyrar alla relationer inom institutionen. Vården präglas av begränsning och inlåsning, både en yttre begränsning och en inre. Den starka kontroll som finns inbyggd i tvånget blir ett dilemma för behandlarna. Samtidigt som de ska kontrollera och begränsa klienterna ska de bygga en förtroendefull relation. Akuta situationer som måste lösas gör det svårt att utveckla ett pedagogiskt arbete som håller över tid. Kvinnoperspektivet behöver utvecklas. Behandlarna agerar intuitivt och kan inte sätta ord på hur eller om det har betydelse för deras arbete att de arbetar just med kvinnor. Klienterna ska leva upp till en traditionell kvinnoroll. De skall gå upp på morgonen och städa för att få tillgång till aktiviteter och utevistelser. Det individuella mötet mellan klienten och kontaktpersonen är viktigt. Men också möjligheterna att arbeta individuellt begränsas av tvånget. Klienternas frustration laddas över på personalen och påverkar behandlingsklimatet negativt. Nyckelord: Missbrukarvård, tvångsvård, motivationsarbete, kvinnoperspektiv.},
 author    = {Hult Andersson, Birgitta},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vara vägen ut och den som låser in": om tvång och motivation i mötet med missbrukande kvinnor},
 year     = {2001},
}