Advanced

Forumteater är något mer - En interaktiv teaterform som pedagogisk metod

Stjärne, Karin (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Inledningsvis ges en bakgrund till teaterformen med dess historiska och pedagogiska förankring. Begrepp som behandlas är förändring och reflektion samt hur dessa kan ses i relation till dramapedagogik. Forskning inom dramapedagogik i Sverige visar att Forumteatern kan placeras inom ett kritiskt frigörandeperspektiv. Fokus i detta perspektiv är kopplingen till samhällengagemang samt att reflektionen är av förberedande karaktär där handling har en central roll. Historiskt kopplas metoden till Augusto Boal och De förtrycktas teater. Uppsatsens syfte är att belysa Forumteater som pedagogiskmetod genom ett utövarperspektiv. Insamlingen av data har skett genom sex intervjuer. Resultatet presenteras genom tre kategorier vilka visar hur... (More)
Inledningsvis ges en bakgrund till teaterformen med dess historiska och pedagogiska förankring. Begrepp som behandlas är förändring och reflektion samt hur dessa kan ses i relation till dramapedagogik. Forskning inom dramapedagogik i Sverige visar att Forumteatern kan placeras inom ett kritiskt frigörandeperspektiv. Fokus i detta perspektiv är kopplingen till samhällengagemang samt att reflektionen är av förberedande karaktär där handling har en central roll. Historiskt kopplas metoden till Augusto Boal och De förtrycktas teater. Uppsatsens syfte är att belysa Forumteater som pedagogiskmetod genom ett utövarperspektiv. Insamlingen av data har skett genom sex intervjuer. Resultatet presenteras genom tre kategorier vilka visar hur Forumteater kan förstås genom ett förändringsperspektiv. Bearbetningen av intervjuerna ger en bild av en metod där handlingen har en central del i reflektionen genom det att Forumteatern syftar till en förberedelse till handling hos deltagarna. Uppsatsen är av explorativ karaktär och ska ses som en belysningför möjliggörande av vidare forskning. Inom detta finns ett flertal aspekter värda att se närmare på. Relationen mellan reflektion och förändring och hur detta praktiseras genom handling visar på en kunskapssyn som innefattar hela människan samt hur denne agerar i sin omgivning. Nyckelord: Forumteater, De förtrycktas teater, dramapedagogik, pedagogiskt drama, förändring, reflektion (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stjärne, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357023
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357023,
 abstract   = {Inledningsvis ges en bakgrund till teaterformen med dess historiska och pedagogiska förankring. Begrepp som behandlas är förändring och reflektion samt hur dessa kan ses i relation till dramapedagogik. Forskning inom dramapedagogik i Sverige visar att Forumteatern kan placeras inom ett kritiskt frigörandeperspektiv. Fokus i detta perspektiv är kopplingen till samhällengagemang samt att reflektionen är av förberedande karaktär där handling har en central roll. Historiskt kopplas metoden till Augusto Boal och De förtrycktas teater. Uppsatsens syfte är att belysa Forumteater som pedagogiskmetod genom ett utövarperspektiv. Insamlingen av data har skett genom sex intervjuer. Resultatet presenteras genom tre kategorier vilka visar hur Forumteater kan förstås genom ett förändringsperspektiv. Bearbetningen av intervjuerna ger en bild av en metod där handlingen har en central del i reflektionen genom det att Forumteatern syftar till en förberedelse till handling hos deltagarna. Uppsatsen är av explorativ karaktär och ska ses som en belysningför möjliggörande av vidare forskning. Inom detta finns ett flertal aspekter värda att se närmare på. Relationen mellan reflektion och förändring och hur detta praktiseras genom handling visar på en kunskapssyn som innefattar hela människan samt hur denne agerar i sin omgivning. Nyckelord: Forumteater, De förtrycktas teater, dramapedagogik, pedagogiskt drama, förändring, reflektion},
 author    = {Stjärne, Karin},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Forumteater är något mer - En interaktiv teaterform som pedagogisk metod},
 year     = {2004},
}