Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kulturturism och bildning : en studie av resandets innebördför fem kulturturisters lärande och utveckling

Olsson, Anders (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Kunskap har fått en ökad betydelse för människans fritid. Trenden har därför gått från en utpräglad rekreationsturism till en så kallad kulturturism där fler och fler turister söker något som uppfyller deras önskan om att lära sig något. Kulturturism har av många forskare förknippats med kunskap, lärande och bildning. Trots denna koppling mellan kulturturism och lärande har det dock inte kommit några forskningsrapporter vid något universitet eller någon högskola i Sverige som behandlar någon form av turism ur ett pedagogiskt perspektiv. Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för vad resande innebär för kulturturisters lärande och utveckling. Därmed vill jag visa på vad och hur dessa människor lär sig och på vilket sätt de... (More)
Kunskap har fått en ökad betydelse för människans fritid. Trenden har därför gått från en utpräglad rekreationsturism till en så kallad kulturturism där fler och fler turister söker något som uppfyller deras önskan om att lära sig något. Kulturturism har av många forskare förknippats med kunskap, lärande och bildning. Trots denna koppling mellan kulturturism och lärande har det dock inte kommit några forskningsrapporter vid något universitet eller någon högskola i Sverige som behandlar någon form av turism ur ett pedagogiskt perspektiv. Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för vad resande innebär för kulturturisters lärande och utveckling. Därmed vill jag visa på vad och hur dessa människor lär sig och på vilket sätt de utvecklas genom att resa som kulturturister. Studien har en explorativ karaktär som bottnar i uppfattningen att det finns alldeles för lite kunskap på området. Den faller inom ett hermeneutiskt paradigm. Fem kvalitativa intervjuer har genomförts med människor i åldern 28-34 år som uppfattar att de lärt sig något av att resa som kulturturister. Utifrån dessa intervjuer har jag försökt att beskriva, tolka och förstå vad som sker i olika läroprocesser för dessa kulturturister i samband med deras resor. Studien visar på fem olika aspekter av kulturturisternas lärande och utveckling i samband med deras resor, betraktande av det estetiska, betraktande av det historiska, att ta del av det kulinariska, att ta del av samhällsliv och att ta del av vardagsliv. Vidare presenteras tre olika förhållningssätt som bidrar till lärande och utveckling för dessa kulturturister, förberedande, betraktande och deltagande. Studien pekar även på autentiska upplevelsers betydelse för kulturturisternas lärande och utveckling. Utöver detta visar studien på ett nytt angreppssätt att gå till väga vid studiet av turism ur ett pedagogiskt perspektiv, ett angreppssätt som passar väl in i det moderna sättet att resa, vilket ger ett bidrag till fortsatt forskning inom området. Nyckelord: bildning, lärande, utveckling, fritid, turism, kulturturism (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Anders
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357044
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357044,
 abstract   = {Kunskap har fått en ökad betydelse för människans fritid. Trenden har därför gått från en utpräglad rekreationsturism till en så kallad kulturturism där fler och fler turister söker något som uppfyller deras önskan om att lära sig något. Kulturturism har av många forskare förknippats med kunskap, lärande och bildning. Trots denna koppling mellan kulturturism och lärande har det dock inte kommit några forskningsrapporter vid något universitet eller någon högskola i Sverige som behandlar någon form av turism ur ett pedagogiskt perspektiv. Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för vad resande innebär för kulturturisters lärande och utveckling. Därmed vill jag visa på vad och hur dessa människor lär sig och på vilket sätt de utvecklas genom att resa som kulturturister. Studien har en explorativ karaktär som bottnar i uppfattningen att det finns alldeles för lite kunskap på området. Den faller inom ett hermeneutiskt paradigm. Fem kvalitativa intervjuer har genomförts med människor i åldern 28-34 år som uppfattar att de lärt sig något av att resa som kulturturister. Utifrån dessa intervjuer har jag försökt att beskriva, tolka och förstå vad som sker i olika läroprocesser för dessa kulturturister i samband med deras resor. Studien visar på fem olika aspekter av kulturturisternas lärande och utveckling i samband med deras resor, betraktande av det estetiska, betraktande av det historiska, att ta del av det kulinariska, att ta del av samhällsliv och att ta del av vardagsliv. Vidare presenteras tre olika förhållningssätt som bidrar till lärande och utveckling för dessa kulturturister, förberedande, betraktande och deltagande. Studien pekar även på autentiska upplevelsers betydelse för kulturturisternas lärande och utveckling. Utöver detta visar studien på ett nytt angreppssätt att gå till väga vid studiet av turism ur ett pedagogiskt perspektiv, ett angreppssätt som passar väl in i det moderna sättet att resa, vilket ger ett bidrag till fortsatt forskning inom området. Nyckelord: bildning, lärande, utveckling, fritid, turism, kulturturism},
 author    = {Olsson, Anders},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kulturturism och bildning : en studie av resandets innebördför fem kulturturisters lärande och utveckling},
 year     = {2003},
}