Advanced

Traineeprogram: en utvärdering av styrkor och svagheter i Sydkrafts traineeprogram utifrån ett individperspektiv

Holmqvist, Johanna and Rödseth, Jenny (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det blir allt vanligare att företag erbjuder nyutexaminerade akademiker med olika utbildningsbakgrund en väg in i organisationen med hjälp av ett traineeprogram. Detta är en typ av personal- och kompetensutvecklingsinsats som vi ansåg vara intressant och relevant att analysera utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån individens uppfattning utvärdera och analysera ett traineeprogram med utgångspunkt i följande frågor: -Vilka styrkor och svagheter har Sydkrafts traineeprogram? -Vilka förklaringar kan finnas till bristerna? -Vilka pedagogiska åtgärder kan vidtagas för att förbättra såväl programmet som deltagarnas uppfattning av programmet? Vår förhoppning är att resultaten även ska kunna... (More)
Bakgrund: Det blir allt vanligare att företag erbjuder nyutexaminerade akademiker med olika utbildningsbakgrund en väg in i organisationen med hjälp av ett traineeprogram. Detta är en typ av personal- och kompetensutvecklingsinsats som vi ansåg vara intressant och relevant att analysera utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån individens uppfattning utvärdera och analysera ett traineeprogram med utgångspunkt i följande frågor: -Vilka styrkor och svagheter har Sydkrafts traineeprogram? -Vilka förklaringar kan finnas till bristerna? -Vilka pedagogiska åtgärder kan vidtagas för att förbättra såväl programmet som deltagarnas uppfattning av programmet? Vår förhoppning är att resultaten även ska kunna användas generellt vid planering och genomförande av traineeutbildningar. Metod: För att uppnå vårt syfte valde vi ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av en empirisk studie. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer som genomgått Sydkrafts traineeprogram. Därefter bearbetades materialet med hjälp av teorin. Resultat: Förutom traineeprogrammets starka sidor fann vi flera områden med utvecklingspotential. Exempel på detta är handledning, utbildningsmomenten, teamarbete, mentorskap och karriärutveckling. För utvecklingen av dessa gav vi konkreta förbättringsförslag. Vi drog även en parallell till traineeprogram i allmänhet och utarbetade en sammanställning av vilket innehåll ett traineeprogram bör ha för att främja deltagarnas utveckling. Nyckelord: Trainee, Traineeprogram, Traineeutbildning, Utvärdering, Personalutbildning, Personalutveckling, Lärande, Teamarbete, Handledning, Mentorskap, Karriärutveckling, Påverkansmöjlighet, Tillhörighet, Kvalitet, Långsiktighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmqvist, Johanna and Rödseth, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357056
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357056,
 abstract   = {Bakgrund: Det blir allt vanligare att företag erbjuder nyutexaminerade akademiker med olika utbildningsbakgrund en väg in i organisationen med hjälp av ett traineeprogram. Detta är en typ av personal- och kompetensutvecklingsinsats som vi ansåg vara intressant och relevant att analysera utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån individens uppfattning utvärdera och analysera ett traineeprogram med utgångspunkt i följande frågor: -Vilka styrkor och svagheter har Sydkrafts traineeprogram? -Vilka förklaringar kan finnas till bristerna? -Vilka pedagogiska åtgärder kan vidtagas för att förbättra såväl programmet som deltagarnas uppfattning av programmet? Vår förhoppning är att resultaten även ska kunna användas generellt vid planering och genomförande av traineeutbildningar. Metod: För att uppnå vårt syfte valde vi ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av en empirisk studie. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer som genomgått Sydkrafts traineeprogram. Därefter bearbetades materialet med hjälp av teorin. Resultat: Förutom traineeprogrammets starka sidor fann vi flera områden med utvecklingspotential. Exempel på detta är handledning, utbildningsmomenten, teamarbete, mentorskap och karriärutveckling. För utvecklingen av dessa gav vi konkreta förbättringsförslag. Vi drog även en parallell till traineeprogram i allmänhet och utarbetade en sammanställning av vilket innehåll ett traineeprogram bör ha för att främja deltagarnas utveckling. Nyckelord: Trainee, Traineeprogram, Traineeutbildning, Utvärdering, Personalutbildning, Personalutveckling, Lärande, Teamarbete, Handledning, Mentorskap, Karriärutveckling, Påverkansmöjlighet, Tillhörighet, Kvalitet, Långsiktighet.},
 author    = {Holmqvist, Johanna and Rödseth, Jenny},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Traineeprogram: en utvärdering av styrkor och svagheter i Sydkrafts traineeprogram utifrån ett individperspektiv},
 year     = {2001},
}