Advanced

Lärares konstitution av mening om sin undervisning - En studie av lärare inom Fordonsprogrammet på gymnasieskolan

Starck, Karl-Gunnar (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Undersökningen är ett uppdrag från Skolverket att ta reda på hur lärare använder kursplaner. De lärare som ingår i undersökningen undervisar inom fordonsprogrammets karaktärsämnen. Syftet är att beskriva hur lärarna konstituerar mening om sin undervisning samt på vilket sätt styrdokumenten framträder. Undersökningen har utgått ifrån ett fenomenologiskt perspektiv och metoden är att analysera meningskonstitutioner med utgångspunkt i språket. Intervjuer har används för att få tillgång till den "andres" språk. Resultaten visar att det finns olika syn på vad utbildningen ska leda till och att detta påverkar hur läraren tolkar målen för undervisningen. Inga andra måldokument än kursplaner visade sig i undersökningen, såsom läroplan eller... (More)
Undersökningen är ett uppdrag från Skolverket att ta reda på hur lärare använder kursplaner. De lärare som ingår i undersökningen undervisar inom fordonsprogrammets karaktärsämnen. Syftet är att beskriva hur lärarna konstituerar mening om sin undervisning samt på vilket sätt styrdokumenten framträder. Undersökningen har utgått ifrån ett fenomenologiskt perspektiv och metoden är att analysera meningskonstitutioner med utgångspunkt i språket. Intervjuer har används för att få tillgång till den "andres" språk. Resultaten visar att det finns olika syn på vad utbildningen ska leda till och att detta påverkar hur läraren tolkar målen för undervisningen. Inga andra måldokument än kursplaner visade sig i undersökningen, såsom läroplan eller programmål. Det framkommer också att kursplanerna inte används för problematisering och planering av arbetsuppgifter i undervisningen utan det som finns i undervisningen har sin tillkomst och sin legitimitet i huvudsak som ett resultat av att det görs ute på företag. Kursplanens mål tenderar att vara den svagaste länken vad gäller varför en arbetsuppgift föreligger. Den inre relationen mellan kursmål och betygskriterier framtonar som indelat i moment, men också i olika kunskapsformer såsom teori och praktik. Ett annat resultat som framträder är avsaknaden av pedagogiska/ didaktiska överväganden i samband med att lärarna konstituerar mening om sin undervisning. Nyckelord: Styrdokument, kursplan, Fordonsprogrammet, didaktik, fenomenologi, livsvärld, intentionalitet, meningskonstitutionsanalys, undervisning, friutrymme, tolkningsbas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Starck, Karl-Gunnar
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357065
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357065,
 abstract   = {Undersökningen är ett uppdrag från Skolverket att ta reda på hur lärare använder kursplaner. De lärare som ingår i undersökningen undervisar inom fordonsprogrammets karaktärsämnen. Syftet är att beskriva hur lärarna konstituerar mening om sin undervisning samt på vilket sätt styrdokumenten framträder. Undersökningen har utgått ifrån ett fenomenologiskt perspektiv och metoden är att analysera meningskonstitutioner med utgångspunkt i språket. Intervjuer har används för att få tillgång till den "andres" språk. Resultaten visar att det finns olika syn på vad utbildningen ska leda till och att detta påverkar hur läraren tolkar målen för undervisningen. Inga andra måldokument än kursplaner visade sig i undersökningen, såsom läroplan eller programmål. Det framkommer också att kursplanerna inte används för problematisering och planering av arbetsuppgifter i undervisningen utan det som finns i undervisningen har sin tillkomst och sin legitimitet i huvudsak som ett resultat av att det görs ute på företag. Kursplanens mål tenderar att vara den svagaste länken vad gäller varför en arbetsuppgift föreligger. Den inre relationen mellan kursmål och betygskriterier framtonar som indelat i moment, men också i olika kunskapsformer såsom teori och praktik. Ett annat resultat som framträder är avsaknaden av pedagogiska/ didaktiska överväganden i samband med att lärarna konstituerar mening om sin undervisning. Nyckelord: Styrdokument, kursplan, Fordonsprogrammet, didaktik, fenomenologi, livsvärld, intentionalitet, meningskonstitutionsanalys, undervisning, friutrymme, tolkningsbas.},
 author    = {Starck, Karl-Gunnar},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärares konstitution av mening om sin undervisning - En studie av lärare inom Fordonsprogrammet på gymnasieskolan},
 year     = {2004},
}