Advanced

En studie av pedagogiken inom ett mångfaldsorienterat konsultnätverk

Persson, Sandra and Rydén, Anna-Karin (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Stora summor pengar läggs varje år på att utbilda personal inom företag och organisationer. En intressant fråga är vilket pedagogiskt synsätt som ligger till grund för utbildningsföretagens utbildningar. Syftet med vår uppsats är att analysera vilken pedagogik som används inom ett konsultnätverk som säljer mångfaldsorienterade utbildningar, för att uppnå målet med utbildningarna: att lära organisationer att bli mångfaldsorienterade. För att besvara syftet använde vi oss av en kvalitativ studie med semistrukturerade telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. Vi intervjuade VD: n för nätverket samt tre konsulter. Nätverket marknadsför sig genom en hemsida på Internet, där det finns en presentation av nätverkets verksamhet, utbildningarnas... (More)
Stora summor pengar läggs varje år på att utbilda personal inom företag och organisationer. En intressant fråga är vilket pedagogiskt synsätt som ligger till grund för utbildningsföretagens utbildningar. Syftet med vår uppsats är att analysera vilken pedagogik som används inom ett konsultnätverk som säljer mångfaldsorienterade utbildningar, för att uppnå målet med utbildningarna: att lära organisationer att bli mångfaldsorienterade. För att besvara syftet använde vi oss av en kvalitativ studie med semistrukturerade telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. Vi intervjuade VD: n för nätverket samt tre konsulter. Nätverket marknadsför sig genom en hemsida på Internet, där det finns en presentation av nätverkets verksamhet, utbildningarnas upplägg, dess mål samt konsulternas bakgrund. Resultatet av vår studie visar att de medverkande inte utgår från någon gemensam pedagogisk grundsyn, utan att samtliga intervjupersoner utgår från personliga referensramar och syn på kunskap. Då vi läste presentationen av nätverket var vårt första intryck att verksamheten verkade seriös och utbildningstanken tycktes grunda sig på en väl genomtänkt pedagogisk grundsyn. Vi kom dock till slutsatsen att resultatet av en utbildning som anordnas av nätverket till stor del beror på vilken konsult som är ansvarig för utbildningen. Som blivande personalvetare ser vi resultatet av vår studie som en anledning till att inta en mer kritisk inställning till utbildningsföretag. Vi vill dock inte på något sätt generalisera våra resultat och slutsatser till att gälla samtliga utbildningsföretag. Nyckelord: Pedagogik, mångfald, lärande, kunskapssyn, människosyn (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Sandra and Rydén, Anna-Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357074
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357074,
 abstract   = {Stora summor pengar läggs varje år på att utbilda personal inom företag och organisationer. En intressant fråga är vilket pedagogiskt synsätt som ligger till grund för utbildningsföretagens utbildningar. Syftet med vår uppsats är att analysera vilken pedagogik som används inom ett konsultnätverk som säljer mångfaldsorienterade utbildningar, för att uppnå målet med utbildningarna: att lära organisationer att bli mångfaldsorienterade. För att besvara syftet använde vi oss av en kvalitativ studie med semistrukturerade telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. Vi intervjuade VD: n för nätverket samt tre konsulter. Nätverket marknadsför sig genom en hemsida på Internet, där det finns en presentation av nätverkets verksamhet, utbildningarnas upplägg, dess mål samt konsulternas bakgrund. Resultatet av vår studie visar att de medverkande inte utgår från någon gemensam pedagogisk grundsyn, utan att samtliga intervjupersoner utgår från personliga referensramar och syn på kunskap. Då vi läste presentationen av nätverket var vårt första intryck att verksamheten verkade seriös och utbildningstanken tycktes grunda sig på en väl genomtänkt pedagogisk grundsyn. Vi kom dock till slutsatsen att resultatet av en utbildning som anordnas av nätverket till stor del beror på vilken konsult som är ansvarig för utbildningen. Som blivande personalvetare ser vi resultatet av vår studie som en anledning till att inta en mer kritisk inställning till utbildningsföretag. Vi vill dock inte på något sätt generalisera våra resultat och slutsatser till att gälla samtliga utbildningsföretag. Nyckelord: Pedagogik, mångfald, lärande, kunskapssyn, människosyn},
 author    = {Persson, Sandra and Rydén, Anna-Karin},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av pedagogiken inom ett mångfaldsorienterat konsultnätverk},
 year     = {2004},
}