Advanced

Rektor i ingenmansland - En fallstudie om att påbörja utvecklingen som rektor på mellanchefsnivå

Ahlström, Emma (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats är en fallstudie av en nyligen genomförd omorganisation. Ett skolområde i en mellansvensk kommun utgör studiens fall och ett antal rektorers individuella upplevelser av förändringen, sitt arbete och sin situation fokuseras. Av rektorerna är en majoritet nya för sitt uppdrag och situationen präglas inte bara av förändring, utan dessutom av en pågående budgetprocess med hot om ekonomiska nedskärningar. Fallstudien är kvalitativ till sin karaktär och metoden utgörs av kvalitativa forskningsintervjuer samt deltagande observationer med skolområdets samtliga åtta rektorer. Syftet med fallstudien är att undersöka vilken betydelse omorganisationen i dess inledande skede haft för rektorernas arbetssituation och förhållningssätt... (More)
Föreliggande uppsats är en fallstudie av en nyligen genomförd omorganisation. Ett skolområde i en mellansvensk kommun utgör studiens fall och ett antal rektorers individuella upplevelser av förändringen, sitt arbete och sin situation fokuseras. Av rektorerna är en majoritet nya för sitt uppdrag och situationen präglas inte bara av förändring, utan dessutom av en pågående budgetprocess med hot om ekonomiska nedskärningar. Fallstudien är kvalitativ till sin karaktär och metoden utgörs av kvalitativa forskningsintervjuer samt deltagande observationer med skolområdets samtliga åtta rektorer. Syftet med fallstudien är att undersöka vilken betydelse omorganisationen i dess inledande skede haft för rektorernas arbetssituation och förhållningssätt till sitt ledarskap. Resultatet visar att omorganisationen haft en avgörande betydelse, både för rektorernas arbetssituation och förhållningssätt till sitt ledarskap. Den gamla organisationens rektorstjänster har förändrats till att bli ett slags platschefsuppdrag, vilket inneburit att rektorerna försatts i en position på mellanchefsnivå. Förändrade strukturer i kombination med en pågående budgetprocess har skapat ett ingenmansland, i vilket rektorerna anser sig verka. Ett snävt handlingsutrymme och en turbulent arbetssituation påverkar rektorerna till att anta ett serviceinriktat ledarskap, vilket innebär att ledarskapet bedrivs i enlighet med personalens behov i större utsträckning än genom att rådande förhållanden utmanas. Vad gäller rektorernas utveckling av kompetens dras slutsatsen att förståelse utgör en förutsättning, då en ökad arbetsrelaterad förståelse är nödvändig för att de skall finna sig tillrätta och växa i sin roll som skolledare. Nyckelord: Rektor, rektorskap, omorganisation, arbetssituation, förståelse, erfarenhetsbaserat lärande, kompetensutveckling, makt och handlingsutrymme (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlström, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357099
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357099,
 abstract   = {Föreliggande uppsats är en fallstudie av en nyligen genomförd omorganisation. Ett skolområde i en mellansvensk kommun utgör studiens fall och ett antal rektorers individuella upplevelser av förändringen, sitt arbete och sin situation fokuseras. Av rektorerna är en majoritet nya för sitt uppdrag och situationen präglas inte bara av förändring, utan dessutom av en pågående budgetprocess med hot om ekonomiska nedskärningar. Fallstudien är kvalitativ till sin karaktär och metoden utgörs av kvalitativa forskningsintervjuer samt deltagande observationer med skolområdets samtliga åtta rektorer. Syftet med fallstudien är att undersöka vilken betydelse omorganisationen i dess inledande skede haft för rektorernas arbetssituation och förhållningssätt till sitt ledarskap. Resultatet visar att omorganisationen haft en avgörande betydelse, både för rektorernas arbetssituation och förhållningssätt till sitt ledarskap. Den gamla organisationens rektorstjänster har förändrats till att bli ett slags platschefsuppdrag, vilket inneburit att rektorerna försatts i en position på mellanchefsnivå. Förändrade strukturer i kombination med en pågående budgetprocess har skapat ett ingenmansland, i vilket rektorerna anser sig verka. Ett snävt handlingsutrymme och en turbulent arbetssituation påverkar rektorerna till att anta ett serviceinriktat ledarskap, vilket innebär att ledarskapet bedrivs i enlighet med personalens behov i större utsträckning än genom att rådande förhållanden utmanas. Vad gäller rektorernas utveckling av kompetens dras slutsatsen att förståelse utgör en förutsättning, då en ökad arbetsrelaterad förståelse är nödvändig för att de skall finna sig tillrätta och växa i sin roll som skolledare. Nyckelord: Rektor, rektorskap, omorganisation, arbetssituation, förståelse, erfarenhetsbaserat lärande, kompetensutveckling, makt och handlingsutrymme},
 author    = {Ahlström, Emma},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rektor i ingenmansland - En fallstudie om att påbörja utvecklingen som rektor på mellanchefsnivå},
 year     = {2004},
}