Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Makt, påverkan och ledarskap : en teoretisk analys som ramverk för diskussion av det förståelsebaserade ledarskapet

Lasson, Johannes (2003)
Education
Abstract (Swedish)
De tre begreppen makt, påverkan och ledarskap används i stor utsträckning i samhälls- och beteendevetenskaplig forskning. Intressant är att ta reda på hur synen på ett av de tre begreppen även påverkar synen på övriga, och på detta sätt analysera begreppens relation i teorin. Huvudsyftet med denna uppsats är att genom litteraturstudier analysera de tre termerna makt, påverkan och ledarskap och deras inbördes relationer. Ett delsyfte med uppsatsen är även att använda ovan nämnda analys som ramverk för att diskutera möjliga effekter av en ledarskapsdoktrin; det förståelsebaserade ledarskapet. Denna uppsats är en litteraturstudie av kvalitativ karaktär. Källor från olika vetenskapliga inriktningar, rörande ett eller fler av de tre begreppen,... (More)
De tre begreppen makt, påverkan och ledarskap används i stor utsträckning i samhälls- och beteendevetenskaplig forskning. Intressant är att ta reda på hur synen på ett av de tre begreppen även påverkar synen på övriga, och på detta sätt analysera begreppens relation i teorin. Huvudsyftet med denna uppsats är att genom litteraturstudier analysera de tre termerna makt, påverkan och ledarskap och deras inbördes relationer. Ett delsyfte med uppsatsen är även att använda ovan nämnda analys som ramverk för att diskutera möjliga effekter av en ledarskapsdoktrin; det förståelsebaserade ledarskapet. Denna uppsats är en litteraturstudie av kvalitativ karaktär. Källor från olika vetenskapliga inriktningar, rörande ett eller fler av de tre begreppen, har använts i analysen. Uppsatsens analys av de tre begreppen och deras inbördes relationer har lett fram till ett analysramverk, i vilket teorier runt begreppen inplacerats och relaterats till varandra. Klart står i detta ramverk att synen på ett av begreppen ger följder i synen på övriga, och att kopplingar står att finna mellan typ av makt, typ av påverkan och typ av ledarskap. Om det vid empirisk undersökning av detta analysramverk skulle visa sig att det har god vetenskaplig relevans, skulle det kunna komma att bli ett användbart analysverktyg vid vidare beteendevetenskaplig ledarskapsforskning av både teoretisk och empirisk karaktär. Nyckelord: makt, styrning, påverkan, social påverkan, manipulation, ledarskap, management, organisation (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lasson, Johannes
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357103
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357103,
 abstract   = {De tre begreppen makt, påverkan och ledarskap används i stor utsträckning i samhälls- och beteendevetenskaplig forskning. Intressant är att ta reda på hur synen på ett av de tre begreppen även påverkar synen på övriga, och på detta sätt analysera begreppens relation i teorin. Huvudsyftet med denna uppsats är att genom litteraturstudier analysera de tre termerna makt, påverkan och ledarskap och deras inbördes relationer. Ett delsyfte med uppsatsen är även att använda ovan nämnda analys som ramverk för att diskutera möjliga effekter av en ledarskapsdoktrin; det förståelsebaserade ledarskapet. Denna uppsats är en litteraturstudie av kvalitativ karaktär. Källor från olika vetenskapliga inriktningar, rörande ett eller fler av de tre begreppen, har använts i analysen. Uppsatsens analys av de tre begreppen och deras inbördes relationer har lett fram till ett analysramverk, i vilket teorier runt begreppen inplacerats och relaterats till varandra. Klart står i detta ramverk att synen på ett av begreppen ger följder i synen på övriga, och att kopplingar står att finna mellan typ av makt, typ av påverkan och typ av ledarskap. Om det vid empirisk undersökning av detta analysramverk skulle visa sig att det har god vetenskaplig relevans, skulle det kunna komma att bli ett användbart analysverktyg vid vidare beteendevetenskaplig ledarskapsforskning av både teoretisk och empirisk karaktär. Nyckelord: makt, styrning, påverkan, social påverkan, manipulation, ledarskap, management, organisation},
 author    = {Lasson, Johannes},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Makt, påverkan och ledarskap : en teoretisk analys som ramverk för diskussion av det förståelsebaserade ledarskapet},
 year     = {2003},
}