Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lära genom upplevelser och erfarenheter: en teoretisk studie av kopplingar mellan individuellt erfarenhetsbaserat och organisatoriskt lärande

Karlsson, Jan (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vi lever i en tid där vår värld förändras i allt snabbare takt. Nya krav ställs på både individer och organisationer. För att hantera dessa snabba omställningar betonar flera forskare vikten av lärande. Både individuellt erfarenhetsbaserat och organisatoriskt. Frågan är vilka läroprocesser betonas av båda dessa teoribildningar och kan tänkas vara till nytta för individer och organisationer i vår tid av snabb förändring? Syfte: Syftet är att identifiera kopplingar mellan å ena sidan teori om individuellt erfarenhetsbaserat lärande och å andra sidan teori om organisatoriskt lärande, samt att diskutera dessa kopplingar med avseende på tänkbara konsekvenser för individ och organisation i praktiken. Metod: Teoretisk studie och analys... (More)
Bakgrund: Vi lever i en tid där vår värld förändras i allt snabbare takt. Nya krav ställs på både individer och organisationer. För att hantera dessa snabba omställningar betonar flera forskare vikten av lärande. Både individuellt erfarenhetsbaserat och organisatoriskt. Frågan är vilka läroprocesser betonas av båda dessa teoribildningar och kan tänkas vara till nytta för individer och organisationer i vår tid av snabb förändring? Syfte: Syftet är att identifiera kopplingar mellan å ena sidan teori om individuellt erfarenhetsbaserat lärande och å andra sidan teori om organisatoriskt lärande, samt att diskutera dessa kopplingar med avseende på tänkbara konsekvenser för individ och organisation i praktiken. Metod: Teoretisk studie och analys av vetenskaplig litteratur på området för erfarenhetsbaserat lärande och organisatoriskt lärande. Resultat: Studien visade att båda organisatoriska perspektivens kopplingar till erfarenhetsbaserat lärande skiljer sig åt genom vilka läroprocesser de betonar mest. Det finns också flera gemensamma som förenar de båda perspektiven. Alla kopplingar visar på vilka läroprocesser som kan vara av värde att prioritera, både individuellt och organisatoriskt. T ex vikten av att inkludera reflektion och känslor för lärande eller identifiera inlärd hjälplöshet. Dessa läroprocesser har alla konsekvenser, behov och förutsättningar både för individer och organisationer. Nyckelord: Erfarenhetsbaserat lärande, upplevelsebaserat lärande, organisatoriskt lärande, experiential learning, organizational learning, Boud, Argyris och Dixon. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Jan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357111
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357111,
 abstract   = {Bakgrund: Vi lever i en tid där vår värld förändras i allt snabbare takt. Nya krav ställs på både individer och organisationer. För att hantera dessa snabba omställningar betonar flera forskare vikten av lärande. Både individuellt erfarenhetsbaserat och organisatoriskt. Frågan är vilka läroprocesser betonas av båda dessa teoribildningar och kan tänkas vara till nytta för individer och organisationer i vår tid av snabb förändring? Syfte: Syftet är att identifiera kopplingar mellan å ena sidan teori om individuellt erfarenhetsbaserat lärande och å andra sidan teori om organisatoriskt lärande, samt att diskutera dessa kopplingar med avseende på tänkbara konsekvenser för individ och organisation i praktiken. Metod: Teoretisk studie och analys av vetenskaplig litteratur på området för erfarenhetsbaserat lärande och organisatoriskt lärande. Resultat: Studien visade att båda organisatoriska perspektivens kopplingar till erfarenhetsbaserat lärande skiljer sig åt genom vilka läroprocesser de betonar mest. Det finns också flera gemensamma som förenar de båda perspektiven. Alla kopplingar visar på vilka läroprocesser som kan vara av värde att prioritera, både individuellt och organisatoriskt. T ex vikten av att inkludera reflektion och känslor för lärande eller identifiera inlärd hjälplöshet. Dessa läroprocesser har alla konsekvenser, behov och förutsättningar både för individer och organisationer. Nyckelord: Erfarenhetsbaserat lärande, upplevelsebaserat lärande, organisatoriskt lärande, experiential learning, organizational learning, Boud, Argyris och Dixon.},
 author    = {Karlsson, Jan},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lära genom upplevelser och erfarenheter: en teoretisk studie av kopplingar mellan individuellt erfarenhetsbaserat och organisatoriskt lärande},
 year     = {2001},
}