Advanced

Utemiljön på förskola, skola och fritidshem

Fors, Jeanette (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Barns möjligheter till lek i offentliga rum minskar. Alltfler barn tillbringar alltmer tid i särskilt inrättade utemiljöer/lekplatser. Syfte: Undersöka hur dessa utemiljöer ser ut och vad de innehåller. Vad skulle man kunna göra för att skapa "bättre" utemiljöer för barn Metod: Inventera vad utemiljön på förskolan, skolan och fritidshemmet innehåller. Göra bedömning av funktionsvärdena; lek, aktivitet, samvaro och upplevelse. Sammanställa en karaktäristik för var och en av de tre olika typerna. Även litteraturstudier av relevant forskning och litteratur inom fältet. Resultat: Barns möjligheter till skapande och konstruerande lekar, där man bland annat övar samarbete, är begränsade. Detta leder till att andra typer av individuella... (More)
Bakgrund: Barns möjligheter till lek i offentliga rum minskar. Alltfler barn tillbringar alltmer tid i särskilt inrättade utemiljöer/lekplatser. Syfte: Undersöka hur dessa utemiljöer ser ut och vad de innehåller. Vad skulle man kunna göra för att skapa "bättre" utemiljöer för barn Metod: Inventera vad utemiljön på förskolan, skolan och fritidshemmet innehåller. Göra bedömning av funktionsvärdena; lek, aktivitet, samvaro och upplevelse. Sammanställa en karaktäristik för var och en av de tre olika typerna. Även litteraturstudier av relevant forskning och litteratur inom fältet. Resultat: Barns möjligheter till skapande och konstruerande lekar, där man bland annat övar samarbete, är begränsade. Detta leder till att andra typer av individuella övnings, tävlingar och regellekar med stor konkurrens uppmuntras istället. Stödet för fantasileken i form av obruten tid, avskild plats samt tillgång till löst eller flexibelt material lever inte upp till vad som sägs i styrdokumenten. Att öka "lekmedvetandet" hos personalen fordrar fortbildning. Personalen tar generellt sett inte ansvar för utemiljön förutom att gårdarna var anmärkningsvärt välstädade. Barnen har litet inflytande över utformningen av utemiljöerna. Det bestående intrycket är att miljöerna är torftiga och händelsefattiga. Så gott som alla spänningsmoment är eliminerade av säkerhetsskäl. Nyckelord: Barn, Förskola, Fritidshem, Lekplats, Pedagogik, Skolgård, Utemiljö (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fors, Jeanette
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357115
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357115,
 abstract   = {Bakgrund: Barns möjligheter till lek i offentliga rum minskar. Alltfler barn tillbringar alltmer tid i särskilt inrättade utemiljöer/lekplatser. Syfte: Undersöka hur dessa utemiljöer ser ut och vad de innehåller. Vad skulle man kunna göra för att skapa "bättre" utemiljöer för barn Metod: Inventera vad utemiljön på förskolan, skolan och fritidshemmet innehåller. Göra bedömning av funktionsvärdena; lek, aktivitet, samvaro och upplevelse. Sammanställa en karaktäristik för var och en av de tre olika typerna. Även litteraturstudier av relevant forskning och litteratur inom fältet. Resultat: Barns möjligheter till skapande och konstruerande lekar, där man bland annat övar samarbete, är begränsade. Detta leder till att andra typer av individuella övnings, tävlingar och regellekar med stor konkurrens uppmuntras istället. Stödet för fantasileken i form av obruten tid, avskild plats samt tillgång till löst eller flexibelt material lever inte upp till vad som sägs i styrdokumenten. Att öka "lekmedvetandet" hos personalen fordrar fortbildning. Personalen tar generellt sett inte ansvar för utemiljön förutom att gårdarna var anmärkningsvärt välstädade. Barnen har litet inflytande över utformningen av utemiljöerna. Det bestående intrycket är att miljöerna är torftiga och händelsefattiga. Så gott som alla spänningsmoment är eliminerade av säkerhetsskäl. Nyckelord: Barn, Förskola, Fritidshem, Lekplats, Pedagogik, Skolgård, Utemiljö},
 author    = {Fors, Jeanette},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utemiljön på förskola, skola och fritidshem},
 year     = {2001},
}