Advanced

Chef 2005 - analys av en chefsutbildning inom polisen i Skåne

Johansson, Susanne and Silbersky, Ann (2004)
Education
Abstract (Swedish)
En empirisk undersökning med kvalitativ ansats som är baserad på fem semistrukturerade intervjuer med deltagare från en chefsutbildning inom Polismyndigheten i Skåne. Vi analyserar, utifrån deltagarnas uppfattning, utbildningens styrkor och svagheter. Efter att undersökningen genomförts har vi identifierat vad deltagarna poängterat är utbildningen främsta styrkor och svagheter. Styrkorna med utbildningen visade sig bland annat vara en kurs där tyngdpunkten låg på att man lärde känna sig själv bättre, vilket förhållande man har till gruppen samt hur man fungerar i densamma. En annan styrka med utbildningen, som är tre terminer lång och varvar studier med ordinarie tjänst, är att den har både interna och externa kurser samt att sista... (More)
En empirisk undersökning med kvalitativ ansats som är baserad på fem semistrukturerade intervjuer med deltagare från en chefsutbildning inom Polismyndigheten i Skåne. Vi analyserar, utifrån deltagarnas uppfattning, utbildningens styrkor och svagheter. Efter att undersökningen genomförts har vi identifierat vad deltagarna poängterat är utbildningen främsta styrkor och svagheter. Styrkorna med utbildningen visade sig bland annat vara en kurs där tyngdpunkten låg på att man lärde känna sig själv bättre, vilket förhållande man har till gruppen samt hur man fungerar i densamma. En annan styrka med utbildningen, som är tre terminer lång och varvar studier med ordinarie tjänst, är att den har både interna och externa kurser samt att sista terminen består av praktik som arbetsledare. Några svagheter som kom fram var bristen på dialogen mellan deltagarna och utbildningsledningen och flertalet av de intervjuade ansåg att utbildningen borde komprimeras till två terminer och att man då var helt arbetsbefriad.. Vi är av den meningen att utbildningen är bra och ger deltagarna många rätta "verktyg" för en eventuell ledande befattning. Men vi ser även vissa brister och bristen på dialog är en. Det kan också ligga en fara i att gruppen kan bli alltför homogen då det endast var poliser och inga civila i denna utbildningsomgång. Nyckelord: Offentlig organisation, lärande, dialog, reflektion, nätverk, gruppdynamik/process (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Susanne and Silbersky, Ann
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357128
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357128,
 abstract   = {En empirisk undersökning med kvalitativ ansats som är baserad på fem semistrukturerade intervjuer med deltagare från en chefsutbildning inom Polismyndigheten i Skåne. Vi analyserar, utifrån deltagarnas uppfattning, utbildningens styrkor och svagheter. Efter att undersökningen genomförts har vi identifierat vad deltagarna poängterat är utbildningen främsta styrkor och svagheter. Styrkorna med utbildningen visade sig bland annat vara en kurs där tyngdpunkten låg på att man lärde känna sig själv bättre, vilket förhållande man har till gruppen samt hur man fungerar i densamma. En annan styrka med utbildningen, som är tre terminer lång och varvar studier med ordinarie tjänst, är att den har både interna och externa kurser samt att sista terminen består av praktik som arbetsledare. Några svagheter som kom fram var bristen på dialogen mellan deltagarna och utbildningsledningen och flertalet av de intervjuade ansåg att utbildningen borde komprimeras till två terminer och att man då var helt arbetsbefriad.. Vi är av den meningen att utbildningen är bra och ger deltagarna många rätta "verktyg" för en eventuell ledande befattning. Men vi ser även vissa brister och bristen på dialog är en. Det kan också ligga en fara i att gruppen kan bli alltför homogen då det endast var poliser och inga civila i denna utbildningsomgång. Nyckelord: Offentlig organisation, lärande, dialog, reflektion, nätverk, gruppdynamik/process},
 author    = {Johansson, Susanne and Silbersky, Ann},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Chef 2005 - analys av en chefsutbildning inom polisen i Skåne},
 year     = {2004},
}