Advanced

Att samarbeta över landsgränserna: En analys av kulturella skillnader mellan Finland och Sverige vid fusionstillfälle

Nilsson, Maria (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att analysera kulturskillnader mellan en finländsk och svensk organisation vid fusionstillfälle. Avsikten med arbetet är att synliggöra den komplexitet som tycks omgärda fusioner och sammanslagningar och framförallt de faktorer som påverkar individerna inom de sammangående organisationerna. Studien har ett kvalitativt angreppssätt där utgångspunkten för metodvalet har varit syftesbeskrivningen. Uppsatsen består av en teoridel som behandlar begreppen fusion, kultur och kulturella skillnader mellan Finland och Sverige. Därefter följer en empiridel bestående dels, av en gruppintervju och, dels av två telefonintervjuer. Teori och empiriavsnitten mynnar slutligen ut i en gemensam analys och diskussionsdel. Studien visar att... (More)
Studiens syfte är att analysera kulturskillnader mellan en finländsk och svensk organisation vid fusionstillfälle. Avsikten med arbetet är att synliggöra den komplexitet som tycks omgärda fusioner och sammanslagningar och framförallt de faktorer som påverkar individerna inom de sammangående organisationerna. Studien har ett kvalitativt angreppssätt där utgångspunkten för metodvalet har varit syftesbeskrivningen. Uppsatsen består av en teoridel som behandlar begreppen fusion, kultur och kulturella skillnader mellan Finland och Sverige. Därefter följer en empiridel bestående dels, av en gruppintervju och, dels av två telefonintervjuer. Teori och empiriavsnitten mynnar slutligen ut i en gemensam analys och diskussionsdel. Studien visar att det finns skillnader mellan det finländska sättet att arbeta på och det svenska, där aspekter som förplaneringsarbete, historia, ledarskap och språk får konsekvenser för dagens fusioner. Slutligen visar studien att en anpassningsförmåga krävs för den finländska arbetsstyrkan eftersom den svenska, på ett medvetet eller omedvetet sätt, arbetar vidare på ett nationellt plan. Nyckelord: Fusioner, sammanslagningar, kultur, kulturskillnader mellan Finland och Sverige (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357138
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357138,
 abstract   = {Studiens syfte är att analysera kulturskillnader mellan en finländsk och svensk organisation vid fusionstillfälle. Avsikten med arbetet är att synliggöra den komplexitet som tycks omgärda fusioner och sammanslagningar och framförallt de faktorer som påverkar individerna inom de sammangående organisationerna. Studien har ett kvalitativt angreppssätt där utgångspunkten för metodvalet har varit syftesbeskrivningen. Uppsatsen består av en teoridel som behandlar begreppen fusion, kultur och kulturella skillnader mellan Finland och Sverige. Därefter följer en empiridel bestående dels, av en gruppintervju och, dels av två telefonintervjuer. Teori och empiriavsnitten mynnar slutligen ut i en gemensam analys och diskussionsdel. Studien visar att det finns skillnader mellan det finländska sättet att arbeta på och det svenska, där aspekter som förplaneringsarbete, historia, ledarskap och språk får konsekvenser för dagens fusioner. Slutligen visar studien att en anpassningsförmåga krävs för den finländska arbetsstyrkan eftersom den svenska, på ett medvetet eller omedvetet sätt, arbetar vidare på ett nationellt plan. Nyckelord: Fusioner, sammanslagningar, kultur, kulturskillnader mellan Finland och Sverige},
 author    = {Nilsson, Maria},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att samarbeta över landsgränserna: En analys av kulturella skillnader mellan Finland och Sverige vid fusionstillfälle},
 year     = {2004},
}