Advanced

Fem ledares erfarenheter av ideella organisationer - en bidragande anledning till ett modernt ledarskap?

Sivnert, Dan and Thomann, Magnus (2004)
Education
Abstract (Swedish)
I Sverige är ideella organisationer mycket vanliga, trots det har det bedrivits lite forskning som behandlat dessa organisationer. Forskning om ledarskap är desto vanligare, dock utgår den nästan uteslutande från professionella organisationer. Vi intresserar oss för att utöka kunskapen kring ideella organisationer i allmänhet och utövandet av ledarskap i synnerhet men också relationen dem emellan. Syftet med forskningen är att analysera hur fem personer som formats till ledare inom ideella organisationer påverkats i sitt ledarskap i förhållande till den moderna ledarskapsdoktrinen. Vi har använt oss av en kvalitativ studie med abduktiv ansats. Uppsatsen innefattas av fem intervjupersoner som alla har erfarenheter av ledarskap inom ideella... (More)
I Sverige är ideella organisationer mycket vanliga, trots det har det bedrivits lite forskning som behandlat dessa organisationer. Forskning om ledarskap är desto vanligare, dock utgår den nästan uteslutande från professionella organisationer. Vi intresserar oss för att utöka kunskapen kring ideella organisationer i allmänhet och utövandet av ledarskap i synnerhet men också relationen dem emellan. Syftet med forskningen är att analysera hur fem personer som formats till ledare inom ideella organisationer påverkats i sitt ledarskap i förhållande till den moderna ledarskapsdoktrinen. Vi har använt oss av en kvalitativ studie med abduktiv ansats. Uppsatsen innefattas av fem intervjupersoner som alla har erfarenheter av ledarskap inom ideella organisationer. Sedermera har vi analyserat empirin med hjälp av vårt teorikapitel. Resultatet visar att den ideella ledarerfarenheten påverkat respondenternas nuvarande ledarskap. Forskningen ger stöd åt att ledare som utvecklas inom ideella organisationer har förutsättningar att tillämpa ett ledarskap som faller inom ramen för den "moderna ledarskapsdoktrinen". Forskningen besvarar vissa frågor men väcker också nya. Därmed kan denna uppsats utgöra grund för framtida forskning som behandlar ideella organisationer och ledarskap. Nyckelord: ideella organisationer, ledarskap, motivation, utveckling, modernt ledarskap, ledarskapsutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sivnert, Dan and Thomann, Magnus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357142
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357142,
 abstract   = {I Sverige är ideella organisationer mycket vanliga, trots det har det bedrivits lite forskning som behandlat dessa organisationer. Forskning om ledarskap är desto vanligare, dock utgår den nästan uteslutande från professionella organisationer. Vi intresserar oss för att utöka kunskapen kring ideella organisationer i allmänhet och utövandet av ledarskap i synnerhet men också relationen dem emellan. Syftet med forskningen är att analysera hur fem personer som formats till ledare inom ideella organisationer påverkats i sitt ledarskap i förhållande till den moderna ledarskapsdoktrinen. Vi har använt oss av en kvalitativ studie med abduktiv ansats. Uppsatsen innefattas av fem intervjupersoner som alla har erfarenheter av ledarskap inom ideella organisationer. Sedermera har vi analyserat empirin med hjälp av vårt teorikapitel. Resultatet visar att den ideella ledarerfarenheten påverkat respondenternas nuvarande ledarskap. Forskningen ger stöd åt att ledare som utvecklas inom ideella organisationer har förutsättningar att tillämpa ett ledarskap som faller inom ramen för den "moderna ledarskapsdoktrinen". Forskningen besvarar vissa frågor men väcker också nya. Därmed kan denna uppsats utgöra grund för framtida forskning som behandlar ideella organisationer och ledarskap. Nyckelord: ideella organisationer, ledarskap, motivation, utveckling, modernt ledarskap, ledarskapsutveckling.},
 author    = {Sivnert, Dan and Thomann, Magnus},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fem ledares erfarenheter av ideella organisationer - en bidragande anledning till ett modernt ledarskap?},
 year     = {2004},
}