Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisationskulturens betydelse för fusionsprocessen samt för berörda individer : enkunskapsöversikt

Frendberg, Elin (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Runt hälften av de fusioner som idag genomförs lyckas ej uppnå de organisationella mål man satt upp. Många menar att detta till stor del beror på personal- och integrationsproblem trots att dessa aspekter sällan lyfts fram i den allmänna debatten i motsats till de ekonomiska aspekterna. Jag vill betona organisationskulturens betydelse för framgång i fusion, och visa på det sätt på vilket kulturen påverkar individerna som berörs i denna process. Syfte: Att utifrån ett organisationskulturellt perspektiv analysera varför vissa organisationella fusioner lyckas i sin kulturaliseringsprocess och andra inte. Inom ramen för detta är syftet att framförallt söka analysera vilken påverkan organisationskulturen har på fusions- och... (More)
Bakgrund: Runt hälften av de fusioner som idag genomförs lyckas ej uppnå de organisationella mål man satt upp. Många menar att detta till stor del beror på personal- och integrationsproblem trots att dessa aspekter sällan lyfts fram i den allmänna debatten i motsats till de ekonomiska aspekterna. Jag vill betona organisationskulturens betydelse för framgång i fusion, och visa på det sätt på vilket kulturen påverkar individerna som berörs i denna process. Syfte: Att utifrån ett organisationskulturellt perspektiv analysera varför vissa organisationella fusioner lyckas i sin kulturaliseringsprocess och andra inte. Inom ramen för detta är syftet att framförallt söka analysera vilken påverkan organisationskulturen har på fusions- och kulturaliseringsprocessen samt på de individer som berörs av den. Metod: Hermeneutisk litteraturstudie med utgångspunkt i en konstruktivistisk kunskapsteori. Huvudresultat: Organisationskulturen har stor påverkan på resultatet av en fusion, både på ett organisationellt och på ett individmässigt plan. Genom att studera kombinationer av organisationskulturtyper kan man på förhand förutsäga resultatet av en fusion då dessa har inverkan på hur den för fusionen viktiga integrationen sker. Olika typer av organisationskulturer har olika förutsättningar att lyckas i en fusion, och det finns olika fusionstyper som passar olika bra för dessa olika typer av organisationer. Framgången i en fusionsprocess beror på integrationsgraden och nyckeln till att lyckas med integrationen och på sådan följande samarbete ligger i möjligheten att skapa en sammanhängande och enig organisationskultur. Nyckelord: Organisationskultur, fusion, kulturaliseringsprocess, integration, individ, påverkan, betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frendberg, Elin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357151
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1357151,
 abstract   = {Bakgrund: Runt hälften av de fusioner som idag genomförs lyckas ej uppnå de organisationella mål man satt upp. Många menar att detta till stor del beror på personal- och integrationsproblem trots att dessa aspekter sällan lyfts fram i den allmänna debatten i motsats till de ekonomiska aspekterna. Jag vill betona organisationskulturens betydelse för framgång i fusion, och visa på det sätt på vilket kulturen påverkar individerna som berörs i denna process. Syfte: Att utifrån ett organisationskulturellt perspektiv analysera varför vissa organisationella fusioner lyckas i sin kulturaliseringsprocess och andra inte. Inom ramen för detta är syftet att framförallt söka analysera vilken påverkan organisationskulturen har på fusions- och kulturaliseringsprocessen samt på de individer som berörs av den. Metod: Hermeneutisk litteraturstudie med utgångspunkt i en konstruktivistisk kunskapsteori. Huvudresultat: Organisationskulturen har stor påverkan på resultatet av en fusion, både på ett organisationellt och på ett individmässigt plan. Genom att studera kombinationer av organisationskulturtyper kan man på förhand förutsäga resultatet av en fusion då dessa har inverkan på hur den för fusionen viktiga integrationen sker. Olika typer av organisationskulturer har olika förutsättningar att lyckas i en fusion, och det finns olika fusionstyper som passar olika bra för dessa olika typer av organisationer. Framgången i en fusionsprocess beror på integrationsgraden och nyckeln till att lyckas med integrationen och på sådan följande samarbete ligger i möjligheten att skapa en sammanhängande och enig organisationskultur. Nyckelord: Organisationskultur, fusion, kulturaliseringsprocess, integration, individ, påverkan, betydelse.},
 author    = {Frendberg, Elin},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskulturens betydelse för fusionsprocessen samt för berörda individer : enkunskapsöversikt},
 year     = {2003},
}