Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det moderna ledarskapet och dess konsekvenser : en empirisk studie på NIBE

Eklund, Madeleine (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Ledarskap är något som berör människor, antingen de leder företag eller arbetar i dem. De senaste tjugo åren har stora förändringar skett i samhället, vilket också har gjort att ett nytt ledarskap växt fram. Det moderna ledarskapet präglas av flexibilitet och frihet till individen men på senare tid har en debatt förts om de ökade sjukskrivningarna i samhället uppstått på grund av de nya ledarskapsidealen. Att studera detta är av yttersta vikt för alla människor som arbetar med ledarskap och speciellt för oss blivande personalvetare. Resultatet kan hjälpa oss att förebygga eventuella problem. Syftet med studien är att undersöka ledarnas upplevelser av en organisations ledarskapspolicy för att därefter analysera och beskriva eventuella... (More)
Ledarskap är något som berör människor, antingen de leder företag eller arbetar i dem. De senaste tjugo åren har stora förändringar skett i samhället, vilket också har gjort att ett nytt ledarskap växt fram. Det moderna ledarskapet präglas av flexibilitet och frihet till individen men på senare tid har en debatt förts om de ökade sjukskrivningarna i samhället uppstått på grund av de nya ledarskapsidealen. Att studera detta är av yttersta vikt för alla människor som arbetar med ledarskap och speciellt för oss blivande personalvetare. Resultatet kan hjälpa oss att förebygga eventuella problem. Syftet med studien är att undersöka ledarnas upplevelser av en organisations ledarskapspolicy för att därefter analysera och beskriva eventuella konsekvenser för ledarna på individnivå. För att få en ökad inblick i företaget och den typ av ledarskap som präglar organisationen genomfördes dokumentanalyser av deras årsredovisningar och policy. För att besvara syftet användes en kvalitativ studie med delvis strukturerade intervjuer och abduktiv ansats där empirin analyseras med hjälp av den teoretiska bakgrunden om det moderna ledarskapet och dess konsekvenser. Resultatet visar att det moderna ledarskapet kan få negativa konsekvenser på individerna i form av sjukskrivningar och stressrelaterade sjukdomar men visar också att organisationer med goda sociala relationer och en bra kultur kan få dessa konsekvenser att blekna. Vidare forskning krävs dock för att i fortsättningen kunna förebygga konsekvenserna. Resultatet kan ha praktisk nytta för alla som idag arbetar med ledarskap. Nyckelord: Ledarskap, ledarskapsutveckling, mellanchefer, dialog, stress, lärande, erfarenhetsbaserat lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Madeleine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357186
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1357186,
 abstract   = {Ledarskap är något som berör människor, antingen de leder företag eller arbetar i dem. De senaste tjugo åren har stora förändringar skett i samhället, vilket också har gjort att ett nytt ledarskap växt fram. Det moderna ledarskapet präglas av flexibilitet och frihet till individen men på senare tid har en debatt förts om de ökade sjukskrivningarna i samhället uppstått på grund av de nya ledarskapsidealen. Att studera detta är av yttersta vikt för alla människor som arbetar med ledarskap och speciellt för oss blivande personalvetare. Resultatet kan hjälpa oss att förebygga eventuella problem. Syftet med studien är att undersöka ledarnas upplevelser av en organisations ledarskapspolicy för att därefter analysera och beskriva eventuella konsekvenser för ledarna på individnivå. För att få en ökad inblick i företaget och den typ av ledarskap som präglar organisationen genomfördes dokumentanalyser av deras årsredovisningar och policy. För att besvara syftet användes en kvalitativ studie med delvis strukturerade intervjuer och abduktiv ansats där empirin analyseras med hjälp av den teoretiska bakgrunden om det moderna ledarskapet och dess konsekvenser. Resultatet visar att det moderna ledarskapet kan få negativa konsekvenser på individerna i form av sjukskrivningar och stressrelaterade sjukdomar men visar också att organisationer med goda sociala relationer och en bra kultur kan få dessa konsekvenser att blekna. Vidare forskning krävs dock för att i fortsättningen kunna förebygga konsekvenserna. Resultatet kan ha praktisk nytta för alla som idag arbetar med ledarskap. Nyckelord: Ledarskap, ledarskapsutveckling, mellanchefer, dialog, stress, lärande, erfarenhetsbaserat lärande.},
 author    = {Eklund, Madeleine},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det moderna ledarskapet och dess konsekvenser : en empirisk studie på NIBE},
 year     = {2003},
}