Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Visionsstyrda organisationer som lärmiljö : en teoretisk studie av förutsättningarna för lärande ur ett miljöpedagogiskt perspektiv

Bühring, Alexandra and Nilsson, Carin (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Visionsstyrda organisationer utgör ett organisationsideal där individen ska ges stort handlingsutrymme och stor grad av kontroll. För att vägleda medarbetarna ställs en vision upp som ska symbolisera arbetets och organisationens mål och riktning. Organisationens framgång bygger mycket på individuell produktivitet och det blir därmed centralt för organisationerna att främja medarbetarnas lärande. Vårt syfte var att analysera visionsstyrda organisationer med avseende på de förutsättningar som finns för individens lärande samt diskutera vilka former av lärande som främjas. Detta syfte besvarade vi genom en kvalitativ litteraturstudie utifrån ett miljöpedagogiskt perspektiv. Miljöpedagogiken fokuserar på att synliggöra de faktorer som kan... (More)
Visionsstyrda organisationer utgör ett organisationsideal där individen ska ges stort handlingsutrymme och stor grad av kontroll. För att vägleda medarbetarna ställs en vision upp som ska symbolisera arbetets och organisationens mål och riktning. Organisationens framgång bygger mycket på individuell produktivitet och det blir därmed centralt för organisationerna att främja medarbetarnas lärande. Vårt syfte var att analysera visionsstyrda organisationer med avseende på de förutsättningar som finns för individens lärande samt diskutera vilka former av lärande som främjas. Detta syfte besvarade vi genom en kvalitativ litteraturstudie utifrån ett miljöpedagogiskt perspektiv. Miljöpedagogiken fokuserar på att synliggöra de faktorer som kan påverka individen i en viss lärmiljö. I vårt fall blev den undersökta lärmiljön visionsstyrda organisationer. Med denna ansats fann vi utifrån lärteorier att motivation, handlingsutrymme och reflektion var grundläggande förutsättningar för lärande. Vi har kommit fram till att dessa förutsättningar existerar inom visionsstyrda organisationer men påverkas i olika grad av visionen. Vidare fann vi att dessa förutsättningar skulle kunna resultera i olika former av lärande, både positivt och negativt och anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat. Resultatet av uppsatsen påvisar att om visionsstyrda organisationer ska lyckas främja lärande hos individerna måste vissa faktorer beaktas inom organisationerna innan visionsteorierna "implementeras". Därför anser vi att det är viktigt att ha kunskap om förutsättningar för lärande vilket vi försökt bidra med genom denna uppsats. Nyckelord: miljöpedagogiskt perspektiv, visionsstyrda organisationer, lärande, motivation, handlingsutrymme, reflektion (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bühring, Alexandra and Nilsson, Carin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357194
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1357194,
 abstract   = {Visionsstyrda organisationer utgör ett organisationsideal där individen ska ges stort handlingsutrymme och stor grad av kontroll. För att vägleda medarbetarna ställs en vision upp som ska symbolisera arbetets och organisationens mål och riktning. Organisationens framgång bygger mycket på individuell produktivitet och det blir därmed centralt för organisationerna att främja medarbetarnas lärande. Vårt syfte var att analysera visionsstyrda organisationer med avseende på de förutsättningar som finns för individens lärande samt diskutera vilka former av lärande som främjas. Detta syfte besvarade vi genom en kvalitativ litteraturstudie utifrån ett miljöpedagogiskt perspektiv. Miljöpedagogiken fokuserar på att synliggöra de faktorer som kan påverka individen i en viss lärmiljö. I vårt fall blev den undersökta lärmiljön visionsstyrda organisationer. Med denna ansats fann vi utifrån lärteorier att motivation, handlingsutrymme och reflektion var grundläggande förutsättningar för lärande. Vi har kommit fram till att dessa förutsättningar existerar inom visionsstyrda organisationer men påverkas i olika grad av visionen. Vidare fann vi att dessa förutsättningar skulle kunna resultera i olika former av lärande, både positivt och negativt och anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat. Resultatet av uppsatsen påvisar att om visionsstyrda organisationer ska lyckas främja lärande hos individerna måste vissa faktorer beaktas inom organisationerna innan visionsteorierna "implementeras". Därför anser vi att det är viktigt att ha kunskap om förutsättningar för lärande vilket vi försökt bidra med genom denna uppsats. Nyckelord: miljöpedagogiskt perspektiv, visionsstyrda organisationer, lärande, motivation, handlingsutrymme, reflektion},
 author    = {Bühring, Alexandra and Nilsson, Carin},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Visionsstyrda organisationer som lärmiljö : en teoretisk studie av förutsättningarna för lärande ur ett miljöpedagogiskt perspektiv},
 year     = {2003},
}