Advanced

Lärande i vardagslivet - en studie kring vardaglig interaktion i ett partnerskap mellan individer med olika kulturell bakgrund

Belas, Isabelle (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Förhållandet mellan invandrare och svenskar framställs ofta i olika sammanhang som två motpoler till varandra. I denna studie försöker jag lyfta fram en annan sida av myntet, nämligen en vardaglig interaktion som sker mellan dessa parter. Därmed har kontexten för studien fallit på ett partnerskap, där individer har olika kulturell bakgrund. Syfte: Att i ett partnerskap med individer från skilda kulturer, söka förstå sambanden mellan påverkan och förändring samt hur man har tagit till sig denna process. Metod: Valet av datainsamlingsmetod för att närma mig syftet, blev att intervjua individer i partnerskap. Här blev mitt valda förhållningssätt till respondenterna som, enligt Kvales (1997) ordval, "resenär". Totalt intervjuades... (More)
Bakgrund: Förhållandet mellan invandrare och svenskar framställs ofta i olika sammanhang som två motpoler till varandra. I denna studie försöker jag lyfta fram en annan sida av myntet, nämligen en vardaglig interaktion som sker mellan dessa parter. Därmed har kontexten för studien fallit på ett partnerskap, där individer har olika kulturell bakgrund. Syfte: Att i ett partnerskap med individer från skilda kulturer, söka förstå sambanden mellan påverkan och förändring samt hur man har tagit till sig denna process. Metod: Valet av datainsamlingsmetod för att närma mig syftet, blev att intervjua individer i partnerskap. Här blev mitt valda förhållningssätt till respondenterna som, enligt Kvales (1997) ordval, "resenär". Totalt intervjuades fyra respondenter, dock ej från samma partnerskap. Intervjuerna nedtecknades senare på papper. Därefter valde jag berättelsen som analysmetod, då den lyfte fram sambandet mellan påverkan och förändring som ett skeende. Resultat: Sambanden mellan påverkan och förändring kan förstås i tre steg; "man har svårigheter att förstå och sammansmälta skilda kulturer", "man påverkar för att förändra" och "det finns en gräns till förändring". Vad gäller hur man har tagit till sig denna process, finns ett samspel mellan omgivningens påverkan för att förändra individen och individen som autonom i förhållande till omgivningen. Nyckelord: kulturell påverkan, partnerskap, individens lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Belas, Isabelle
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357203
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1357203,
 abstract   = {Bakgrund: Förhållandet mellan invandrare och svenskar framställs ofta i olika sammanhang som två motpoler till varandra. I denna studie försöker jag lyfta fram en annan sida av myntet, nämligen en vardaglig interaktion som sker mellan dessa parter. Därmed har kontexten för studien fallit på ett partnerskap, där individer har olika kulturell bakgrund. Syfte: Att i ett partnerskap med individer från skilda kulturer, söka förstå sambanden mellan påverkan och förändring samt hur man har tagit till sig denna process. Metod: Valet av datainsamlingsmetod för att närma mig syftet, blev att intervjua individer i partnerskap. Här blev mitt valda förhållningssätt till respondenterna som, enligt Kvales (1997) ordval, "resenär". Totalt intervjuades fyra respondenter, dock ej från samma partnerskap. Intervjuerna nedtecknades senare på papper. Därefter valde jag berättelsen som analysmetod, då den lyfte fram sambandet mellan påverkan och förändring som ett skeende. Resultat: Sambanden mellan påverkan och förändring kan förstås i tre steg; "man har svårigheter att förstå och sammansmälta skilda kulturer", "man påverkar för att förändra" och "det finns en gräns till förändring". Vad gäller hur man har tagit till sig denna process, finns ett samspel mellan omgivningens påverkan för att förändra individen och individen som autonom i förhållande till omgivningen. Nyckelord: kulturell påverkan, partnerskap, individens lärande.},
 author    = {Belas, Isabelle},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärande i vardagslivet - en studie kring vardaglig interaktion i ett partnerskap mellan individer med olika kulturell bakgrund},
 year     = {2001},
}