Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samspelet i ett klassrum: en observationsstudie på en dövskola av samspelet mellan elever och lärare samt elever emellan

Wintzell, Elna (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Grundskolor i Sverige för döva och hörselskadade barn är tvåspråkiga, vilket innebär att all undervisning sker på teckenspråk och svenskan används till skrivandet och läsandet. Hos döva elever är teckenspråk deras första språk, medan de hörande lärarna har teckenspråk minst som andra språk som de har lärt sig senare i livet. Syfte: Uppsatsens syfte är att studera samspelet i klassrummet på en dövskola - särskilt samspelet döva elever emellan samt mellan elever och lärare. Samspelet ses som en förutsättning för döva elevers utveckling och inlärning. Metod: Forskningsmetoden som används är observation som tillhör den kvalitativa forskningsmetodsgenren. Observationerna pågick under två veckor i en klass på en grundskola för döva och... (More)
Bakgrund: Grundskolor i Sverige för döva och hörselskadade barn är tvåspråkiga, vilket innebär att all undervisning sker på teckenspråk och svenskan används till skrivandet och läsandet. Hos döva elever är teckenspråk deras första språk, medan de hörande lärarna har teckenspråk minst som andra språk som de har lärt sig senare i livet. Syfte: Uppsatsens syfte är att studera samspelet i klassrummet på en dövskola - särskilt samspelet döva elever emellan samt mellan elever och lärare. Samspelet ses som en förutsättning för döva elevers utveckling och inlärning. Metod: Forskningsmetoden som används är observation som tillhör den kvalitativa forskningsmetodsgenren. Observationerna pågick under två veckor i en klass på en grundskola för döva och hörselskadade elever. Den teoriska delen inleds med en bakgrundsbeskrivning av dövas historia. Därefter presenteras olika teoretiska aspekter kring samspelet och dess inverkan på en individs utveckling. Med hjälp av teorierna och observationerna förs en diskussion om samspel i klassrummet. Resultat: Slutsatserna visar att samspelet mellan eleverna och lärarna varierar beroende på var eleverna står i sitt utvecklingsstadium och att de aktiva eleverna klarar samspelet lättare både med lärarna och med de andra eleverna. En annan slutsats är att tvåspråkigheten hela tiden finns i elevernas närvaro - ständigt blir de påminda för att bli medvetna om teckenspråk och svenska. Slutsatsen om samspelet mellan eleverna är att de anpassar sitt kommunikationssätt beroende på vem de talar med. En annan slutsats är att eleverna för det mesta håller ihop, men ibland dyker könsmässiga skillnader upp, såsom när de leker. Nyckelord: Samspel, utveckling, tvåspråkighet, kommunikation, dövhet och teckenspråk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wintzell, Elna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357212
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1357212,
 abstract   = {Bakgrund: Grundskolor i Sverige för döva och hörselskadade barn är tvåspråkiga, vilket innebär att all undervisning sker på teckenspråk och svenskan används till skrivandet och läsandet. Hos döva elever är teckenspråk deras första språk, medan de hörande lärarna har teckenspråk minst som andra språk som de har lärt sig senare i livet. Syfte: Uppsatsens syfte är att studera samspelet i klassrummet på en dövskola - särskilt samspelet döva elever emellan samt mellan elever och lärare. Samspelet ses som en förutsättning för döva elevers utveckling och inlärning. Metod: Forskningsmetoden som används är observation som tillhör den kvalitativa forskningsmetodsgenren. Observationerna pågick under två veckor i en klass på en grundskola för döva och hörselskadade elever. Den teoriska delen inleds med en bakgrundsbeskrivning av dövas historia. Därefter presenteras olika teoretiska aspekter kring samspelet och dess inverkan på en individs utveckling. Med hjälp av teorierna och observationerna förs en diskussion om samspel i klassrummet. Resultat: Slutsatserna visar att samspelet mellan eleverna och lärarna varierar beroende på var eleverna står i sitt utvecklingsstadium och att de aktiva eleverna klarar samspelet lättare både med lärarna och med de andra eleverna. En annan slutsats är att tvåspråkigheten hela tiden finns i elevernas närvaro - ständigt blir de påminda för att bli medvetna om teckenspråk och svenska. Slutsatsen om samspelet mellan eleverna är att de anpassar sitt kommunikationssätt beroende på vem de talar med. En annan slutsats är att eleverna för det mesta håller ihop, men ibland dyker könsmässiga skillnader upp, såsom när de leker. Nyckelord: Samspel, utveckling, tvåspråkighet, kommunikation, dövhet och teckenspråk.},
 author    = {Wintzell, Elna},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samspelet i ett klassrum: en observationsstudie på en dövskola av samspelet mellan elever och lärare samt elever emellan},
 year     = {2001},
}