Advanced

Förändringsarbete som strategi: om planeringens betydelse för organisatoriskt förändringsarbete

Haglund, Helen (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Organisatoriskt förändringsarbete bedrivs i syfte att utveckla verksamheter. Rätt utformad kan förändringsprocessen bidra till det organisatoriska lärandet. Ett företag har gjort en organisationsförändring som inte fått väntade resultat, och vill utreda vilka möjliga förklaringar som finns till detta. Syfte: Att (1) utifrån kompetenschefernas uppfattning om organisationsförändringen beskriva hur denna planerades, förbereddes och genomfördes, (2) analysera om och hur förändringsprocessens utformning kan relateras till Företagets nuvarande situation såsom kompetenscheferna beskriver den samt (3) diskutera huruvida förändringsprocessens utformning kan ha haft någon inverkan på det organisatoriska lärandet. Metod: Undersökningen... (More)
Bakgrund: Organisatoriskt förändringsarbete bedrivs i syfte att utveckla verksamheter. Rätt utformad kan förändringsprocessen bidra till det organisatoriska lärandet. Ett företag har gjort en organisationsförändring som inte fått väntade resultat, och vill utreda vilka möjliga förklaringar som finns till detta. Syfte: Att (1) utifrån kompetenschefernas uppfattning om organisationsförändringen beskriva hur denna planerades, förbereddes och genomfördes, (2) analysera om och hur förändringsprocessens utformning kan relateras till Företagets nuvarande situation såsom kompetenscheferna beskriver den samt (3) diskutera huruvida förändringsprocessens utformning kan ha haft någon inverkan på det organisatoriska lärandet. Metod: Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie av dels deskriptiv, dels explorativ karaktär. För den empiriska datainsamlingen användes intervjuer. Resultat: Företaget fattade beslut om att genomföra organisationsförändringen utan att dessförinnan analysera vare sig problemområde eller organisatoriska förutsättningar, vilket kan relateras till att det nya arbetssättet inte fungerar. Man gav inte medarbetarna möjlighet att påverka förändringsarbetet, och därmed motarbetade man det individuella, och följaktligen även det organisatoriska lärandet. Strategisk planering i dialog med medarbetarna, bättre spridning av mål samt noggrannare förberedelser kunde ha gett andra resultat. Nyckelord: organisationsutveckling, förändring, strategiskt förändringsarbete, lärande organisation, planering (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haglund, Helen
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357220
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1357220,
 abstract   = {Bakgrund: Organisatoriskt förändringsarbete bedrivs i syfte att utveckla verksamheter. Rätt utformad kan förändringsprocessen bidra till det organisatoriska lärandet. Ett företag har gjort en organisationsförändring som inte fått väntade resultat, och vill utreda vilka möjliga förklaringar som finns till detta. Syfte: Att (1) utifrån kompetenschefernas uppfattning om organisationsförändringen beskriva hur denna planerades, förbereddes och genomfördes, (2) analysera om och hur förändringsprocessens utformning kan relateras till Företagets nuvarande situation såsom kompetenscheferna beskriver den samt (3) diskutera huruvida förändringsprocessens utformning kan ha haft någon inverkan på det organisatoriska lärandet. Metod: Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie av dels deskriptiv, dels explorativ karaktär. För den empiriska datainsamlingen användes intervjuer. Resultat: Företaget fattade beslut om att genomföra organisationsförändringen utan att dessförinnan analysera vare sig problemområde eller organisatoriska förutsättningar, vilket kan relateras till att det nya arbetssättet inte fungerar. Man gav inte medarbetarna möjlighet att påverka förändringsarbetet, och därmed motarbetade man det individuella, och följaktligen även det organisatoriska lärandet. Strategisk planering i dialog med medarbetarna, bättre spridning av mål samt noggrannare förberedelser kunde ha gett andra resultat. Nyckelord: organisationsutveckling, förändring, strategiskt förändringsarbete, lärande organisation, planering},
 author    = {Haglund, Helen},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringsarbete som strategi: om planeringens betydelse för organisatoriskt förändringsarbete},
 year     = {2001},
}