Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvecklingsspelet Att utvecklas som mellanchef i vården

Götsten, Therése and Olausson, Catharina (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Mellanchefer i vården har en svår situation då de har krav både från över- och underordnade och de har oftast svårt att släppa sin medicinska profession. Universitetssjukhuset i Lund har anordnat en utbildning där de ska hjälpa chefer att utvecklas till ledare. Vårt syfte är att analysera förändringar i några mellanchefers förhållningssätt till och utövande av sitt chefskap i samband med en ledarutvecklingsinsats i vården. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ studie med början i praktiken använts och intervjuer har genomförts. Det empiriska materialet bygger på fyra mellanchefers och åtta medarbetares uppfattningar kring förändringar i chefskapet. För att förklara förändringarna har teorier om att vara chef i vården, verktyg för... (More)
Mellanchefer i vården har en svår situation då de har krav både från över- och underordnade och de har oftast svårt att släppa sin medicinska profession. Universitetssjukhuset i Lund har anordnat en utbildning där de ska hjälpa chefer att utvecklas till ledare. Vårt syfte är att analysera förändringar i några mellanchefers förhållningssätt till och utövande av sitt chefskap i samband med en ledarutvecklingsinsats i vården. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ studie med början i praktiken använts och intervjuer har genomförts. Det empiriska materialet bygger på fyra mellanchefers och åtta medarbetares uppfattningar kring förändringar i chefskapet. För att förklara förändringarna har teorier om att vara chef i vården, verktyg för chefskap och lärande som process använts. Resultat som framkommit är att förändringar hos cheferna har skett. Tydligast är att deras förhållningssätt har förändrats. De inser nu vikten av att utöva sitt chefskap på heltid för att kunna stötta och utveckla sin personal. Detta visar sig dock inte lika tydligt i utövandet, då cheferna fortfarande har svårigheter med att delegera, strukturera och prioritera sin tid. Samtidigt har de fått ett ökat självförtroende, en större trygghet i arbetet och en bekräftelse att de är på rätt spår, vilket underlättar möjligheten att satsa mer på personalen. Generella slutsatser som kan dras är att det krävs insatser både från organisation och individer själva för att förändringar ska kunna ske samt att kontexten kan hämma utvecklingen. På vilket sätt cheferna har blivit rekryterade kan också påverka chefsutvecklingen. För att utöva ett bra chefskap är kontakt med överordnade chefer och chefer på samma nivå av betydelse. Nyckelord: Mellanchef, avdelningschef, förändring, utveckling, vården, nätverk, dialog, handlingsutrymme, reflektion och lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Götsten, Therése and Olausson, Catharina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357224
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1357224,
 abstract   = {Mellanchefer i vården har en svår situation då de har krav både från över- och underordnade och de har oftast svårt att släppa sin medicinska profession. Universitetssjukhuset i Lund har anordnat en utbildning där de ska hjälpa chefer att utvecklas till ledare. Vårt syfte är att analysera förändringar i några mellanchefers förhållningssätt till och utövande av sitt chefskap i samband med en ledarutvecklingsinsats i vården. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ studie med början i praktiken använts och intervjuer har genomförts. Det empiriska materialet bygger på fyra mellanchefers och åtta medarbetares uppfattningar kring förändringar i chefskapet. För att förklara förändringarna har teorier om att vara chef i vården, verktyg för chefskap och lärande som process använts. Resultat som framkommit är att förändringar hos cheferna har skett. Tydligast är att deras förhållningssätt har förändrats. De inser nu vikten av att utöva sitt chefskap på heltid för att kunna stötta och utveckla sin personal. Detta visar sig dock inte lika tydligt i utövandet, då cheferna fortfarande har svårigheter med att delegera, strukturera och prioritera sin tid. Samtidigt har de fått ett ökat självförtroende, en större trygghet i arbetet och en bekräftelse att de är på rätt spår, vilket underlättar möjligheten att satsa mer på personalen. Generella slutsatser som kan dras är att det krävs insatser både från organisation och individer själva för att förändringar ska kunna ske samt att kontexten kan hämma utvecklingen. På vilket sätt cheferna har blivit rekryterade kan också påverka chefsutvecklingen. För att utöva ett bra chefskap är kontakt med överordnade chefer och chefer på samma nivå av betydelse. Nyckelord: Mellanchef, avdelningschef, förändring, utveckling, vården, nätverk, dialog, handlingsutrymme, reflektion och lärande.},
 author    = {Götsten, Therése and Olausson, Catharina},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvecklingsspelet Att utvecklas som mellanchef i vården},
 year     = {2004},
}