Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hemlös = trashank?: en kvalitativ studie av Malmö Kyrkliga Stadsmissions och Hemlösas förenings julkampanjer 1999 och 2000

Hultén, Maja and Johansson, Sofie (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: I denna uppsats har vi utgått från de senaste två årens julkampanjer utförda av Malmö Kyrkliga Stadsmission och Hemlösas förening i Malmö. Syftet med uppsatsen är att genom en jämförande studie mellan de båda organisationernas kampanjer undersöka och analysera hur de har gått tillväga samt diskutera huruvida strategiska kommunikationsinsatser är rätt tillvägagångssätt för att hjälpa hemlösa. Frågeställningar: Våra frågeställningar är: Hur är kampanjerna och dess annonser utformade och upplagda? Varför har man valt att utforma kampanjerna på det sätt man gjorde? Vilka bilder av hemlösa förmedlas? Till hur stor del har de hemlösa själva, samt kunskap om dem, ingått i kampanjplaneringen? Vad tycker de hemlösa själva om de bilder som... (More)
Syfte: I denna uppsats har vi utgått från de senaste två årens julkampanjer utförda av Malmö Kyrkliga Stadsmission och Hemlösas förening i Malmö. Syftet med uppsatsen är att genom en jämförande studie mellan de båda organisationernas kampanjer undersöka och analysera hur de har gått tillväga samt diskutera huruvida strategiska kommunikationsinsatser är rätt tillvägagångssätt för att hjälpa hemlösa. Frågeställningar: Våra frågeställningar är: Hur är kampanjerna och dess annonser utformade och upplagda? Varför har man valt att utforma kampanjerna på det sätt man gjorde? Vilka bilder av hemlösa förmedlas? Till hur stor del har de hemlösa själva, samt kunskap om dem, ingått i kampanjplaneringen? Vad tycker de hemlösa själva om de bilder som kampanjerna ger av dem? Är dessa kampanjer rätt utformade för att hjälpa hemlösa? Om inte, vad hade varit bättre? Kan man mildra hemlöshetsproblemet genom denna typ av kommunikation? Undersökningen: Ovanstående frågeställningar krävde ett kvalitativt tillvägagångssätt och vi utförde således intervjuer med dem som varit involverade i och ansvariga för kampanjerna. Dessutom intervjuade vi som expert på hemlöshetsfrågan forskaren Hans Swärd. Då vi ville ha de hemlösas syn på dessa kampanjer intervjuade vi även tre hemlösa. Slutsatser: För att här mycket kort sammanfatta de viktigaste slutsatser vi kommit fram till tycker vi att Stadsmissionens första kampanj med bilder av hemlösa spär på de fördomsfulla föreställningar de flesta människor har om hemlösa, det vill säga att de är missbrukande och smutsiga trashankar som sover på parkbänkar. Vi kan inte se hur detta kan förbättra hemlösas situation och definitivt inte deras anseende. Därför tycker vi inte heller att kampanjen hjälper hemlösa på ett bra sätt. Visserligen är det positivt att organisationen samlar in pengar som kan hjälpa hemlösa till ett drägligare liv, men man hade kunnat göra det på ett sätt som inte samtidigt svartmålar de hemlösa. Hemlösas förening har i sin kampanj lyckats bättre med detta. Utan att hänga ut de hemlösa har deras kampanj syftat till att såväl få in pengar som att informera om hemlöshet. Vi ställde oss även frågan om man överhuvudtaget kan mildra hemlöshetsproblemet med hjälp av kommunikation. Indirekt tror vi att man faktiskt kan göra detta. Hemlöshetsfrågan kan egentligen endast lösas genom att man arbetar med långsiktiga och förebyggande åtgärder, men för att politiker ska ta tag i problemet krävs att de uppmärksammar att det finns. Denna uppmärksamhet, liksom intresse för problemet, kan skapas genom kommunikation i form av kampanjer. Viktigt är dock att dessa kampanjer skapar en äkta och rättvis bild av det problem de illustrerar. Även kortsiktiga problem kan mildras med hjälp av kampanjer. Denna typ av problem kan för en hemlös vara mat för dagen, rena kläder och en sovplats. Av de bidrag man med hjälp av kampanjer får kan dessa problem lösas för många hemlösa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultén, Maja and Johansson, Sofie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357233
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1357233,
 abstract   = {Syfte: I denna uppsats har vi utgått från de senaste två årens julkampanjer utförda av Malmö Kyrkliga Stadsmission och Hemlösas förening i Malmö. Syftet med uppsatsen är att genom en jämförande studie mellan de båda organisationernas kampanjer undersöka och analysera hur de har gått tillväga samt diskutera huruvida strategiska kommunikationsinsatser är rätt tillvägagångssätt för att hjälpa hemlösa. Frågeställningar: Våra frågeställningar är: Hur är kampanjerna och dess annonser utformade och upplagda? Varför har man valt att utforma kampanjerna på det sätt man gjorde? Vilka bilder av hemlösa förmedlas? Till hur stor del har de hemlösa själva, samt kunskap om dem, ingått i kampanjplaneringen? Vad tycker de hemlösa själva om de bilder som kampanjerna ger av dem? Är dessa kampanjer rätt utformade för att hjälpa hemlösa? Om inte, vad hade varit bättre? Kan man mildra hemlöshetsproblemet genom denna typ av kommunikation? Undersökningen: Ovanstående frågeställningar krävde ett kvalitativt tillvägagångssätt och vi utförde således intervjuer med dem som varit involverade i och ansvariga för kampanjerna. Dessutom intervjuade vi som expert på hemlöshetsfrågan forskaren Hans Swärd. Då vi ville ha de hemlösas syn på dessa kampanjer intervjuade vi även tre hemlösa. Slutsatser: För att här mycket kort sammanfatta de viktigaste slutsatser vi kommit fram till tycker vi att Stadsmissionens första kampanj med bilder av hemlösa spär på de fördomsfulla föreställningar de flesta människor har om hemlösa, det vill säga att de är missbrukande och smutsiga trashankar som sover på parkbänkar. Vi kan inte se hur detta kan förbättra hemlösas situation och definitivt inte deras anseende. Därför tycker vi inte heller att kampanjen hjälper hemlösa på ett bra sätt. Visserligen är det positivt att organisationen samlar in pengar som kan hjälpa hemlösa till ett drägligare liv, men man hade kunnat göra det på ett sätt som inte samtidigt svartmålar de hemlösa. Hemlösas förening har i sin kampanj lyckats bättre med detta. Utan att hänga ut de hemlösa har deras kampanj syftat till att såväl få in pengar som att informera om hemlöshet. Vi ställde oss även frågan om man överhuvudtaget kan mildra hemlöshetsproblemet med hjälp av kommunikation. Indirekt tror vi att man faktiskt kan göra detta. Hemlöshetsfrågan kan egentligen endast lösas genom att man arbetar med långsiktiga och förebyggande åtgärder, men för att politiker ska ta tag i problemet krävs att de uppmärksammar att det finns. Denna uppmärksamhet, liksom intresse för problemet, kan skapas genom kommunikation i form av kampanjer. Viktigt är dock att dessa kampanjer skapar en äkta och rättvis bild av det problem de illustrerar. Även kortsiktiga problem kan mildras med hjälp av kampanjer. Denna typ av problem kan för en hemlös vara mat för dagen, rena kläder och en sovplats. Av de bidrag man med hjälp av kampanjer får kan dessa problem lösas för många hemlösa.},
 author    = {Hultén, Maja and Johansson, Sofie},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hemlös = trashank?: en kvalitativ studie av Malmö Kyrkliga Stadsmissions och Hemlösas förenings julkampanjer 1999 och 2000},
 year     = {2001},
}