Advanced

Spelar kläderna en roll? - Identitet, reklam, Hip Hopkultur

Nilsson, Andreas (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Frågeställning och syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka klädernas betydelse i en subkultur. Subkulturen ifråga är hip hopkulturen då denna är en av samtidens mest utmärkande och avgränsade subkulturer enligt författaren. Frågorna som skulle undersökas och försöka besvaras var bland annat att se vilken betydelse kläderna har för vår identitet och för gruppkänslan i en subkultur. Andra diskussionsfrågor var hur man inom hip hopkulturen ser på reklamannonser som marknadsför klädesmärken som anses typiska för nämnd kultur och huruvida vissa varumärken har ett större värde än andra. Undersökning: För att besvara ovan nämnda frågor valdes en informantgrupp på sex vita män i åldern 17-25 år ut. Utöver denna bestod även... (More)
Frågeställning och syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka klädernas betydelse i en subkultur. Subkulturen ifråga är hip hopkulturen då denna är en av samtidens mest utmärkande och avgränsade subkulturer enligt författaren. Frågorna som skulle undersökas och försöka besvaras var bland annat att se vilken betydelse kläderna har för vår identitet och för gruppkänslan i en subkultur. Andra diskussionsfrågor var hur man inom hip hopkulturen ser på reklamannonser som marknadsför klädesmärken som anses typiska för nämnd kultur och huruvida vissa varumärken har ett större värde än andra. Undersökning: För att besvara ovan nämnda frågor valdes en informantgrupp på sex vita män i åldern 17-25 år ut. Utöver denna bestod även undersökningsmaterialet av tre annonser från hip hopmagasinet The Source. Först gjordes en semiotisk textanalys av annonserna. Därefter intervjuades de sex informanterna angående de aktuella frågorna. Intervjuerna tillsammans med teorier som rör subkulturer, reklam och identitet låg därefter till grund för slutsatsen. Analys och slutsats: De sex informanterna visade sig ha en hel del gemensamma åsikter angående det aktuella ämnet. Bland annat ansåg alla att kläderna är viktiga för vår identitet men att mest yngre tänker på det. De var också ense om att kläderna absolut inte var det viktigaste för kulturen utan att det som är den största gemensamma nämnaren är musiken. Angående varumärkens olika värde nämndes också samma märken som mindre värda, ofta var det märken som vanligtvis bärs av yngre. Synen på annonserna var inte helt samstämmig, de flesta såg dock på annonserna utifrån ett formgivningsperspektiv och gav inte så stor uppmärksamhet på vilket klädesmärke det var som marknadsfördes. Det mesta i undersökningen visade på att de äldre inte tänker så mycket på klädernas roll för hip hopkulturen och grupptillhörigheten. De menar att det var något man tänkte på som yngre och ju större kulturen har växt sig desto mindre betydelse tycks kläderna ha fått, med detta inte sagt att de inte har någon betydelse alls. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Andreas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357249
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1357249,
 abstract   = {Frågeställning och syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka klädernas betydelse i en subkultur. Subkulturen ifråga är hip hopkulturen då denna är en av samtidens mest utmärkande och avgränsade subkulturer enligt författaren. Frågorna som skulle undersökas och försöka besvaras var bland annat att se vilken betydelse kläderna har för vår identitet och för gruppkänslan i en subkultur. Andra diskussionsfrågor var hur man inom hip hopkulturen ser på reklamannonser som marknadsför klädesmärken som anses typiska för nämnd kultur och huruvida vissa varumärken har ett större värde än andra. Undersökning: För att besvara ovan nämnda frågor valdes en informantgrupp på sex vita män i åldern 17-25 år ut. Utöver denna bestod även undersökningsmaterialet av tre annonser från hip hopmagasinet The Source. Först gjordes en semiotisk textanalys av annonserna. Därefter intervjuades de sex informanterna angående de aktuella frågorna. Intervjuerna tillsammans med teorier som rör subkulturer, reklam och identitet låg därefter till grund för slutsatsen. Analys och slutsats: De sex informanterna visade sig ha en hel del gemensamma åsikter angående det aktuella ämnet. Bland annat ansåg alla att kläderna är viktiga för vår identitet men att mest yngre tänker på det. De var också ense om att kläderna absolut inte var det viktigaste för kulturen utan att det som är den största gemensamma nämnaren är musiken. Angående varumärkens olika värde nämndes också samma märken som mindre värda, ofta var det märken som vanligtvis bärs av yngre. Synen på annonserna var inte helt samstämmig, de flesta såg dock på annonserna utifrån ett formgivningsperspektiv och gav inte så stor uppmärksamhet på vilket klädesmärke det var som marknadsfördes. Det mesta i undersökningen visade på att de äldre inte tänker så mycket på klädernas roll för hip hopkulturen och grupptillhörigheten. De menar att det var något man tänkte på som yngre och ju större kulturen har växt sig desto mindre betydelse tycks kläderna ha fått, med detta inte sagt att de inte har någon betydelse alls.},
 author    = {Nilsson, Andreas},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spelar kläderna en roll? - Identitet, reklam, Hip Hopkultur},
 year     = {2001},
}