Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mötet mellan skilda världar : en studie av relationen mellan forskare ochjournalister vid akrylamidlarmet

Ellboj, Gabriella and Barthélemy, Charlotte (2003)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Frågeställning: Hur ser relationen ut mellan dagspressens journalister och svenska forskare i larmet om akrylamid i livsmedel? Syfte: Att ta reda på hur samarbetet mellan dagspressen och olika forskare kan se ut i en fråga där forskning leder till allvarliga larm om människors hälsa. Undersökning: Uppsatsen är en studie i relationen mellan massmedier och forskarvärld. Vi undersöker särskilt förhållandet mellan journalist och forskare för att se hur det ser ut. Som studieexempel har vi valt akrylamidlarmet vilket kom ut i april 2002. Arbetet är av kvalitativ art både vad gäller materialinsamling och analys. Materialet består dels av ett antal intervjuer som har genomförts med forskare vilka varit involverade i akrylamiddebatten, dels av ett... (More)
Frågeställning: Hur ser relationen ut mellan dagspressens journalister och svenska forskare i larmet om akrylamid i livsmedel? Syfte: Att ta reda på hur samarbetet mellan dagspressen och olika forskare kan se ut i en fråga där forskning leder till allvarliga larm om människors hälsa. Undersökning: Uppsatsen är en studie i relationen mellan massmedier och forskarvärld. Vi undersöker särskilt förhållandet mellan journalist och forskare för att se hur det ser ut. Som studieexempel har vi valt akrylamidlarmet vilket kom ut i april 2002. Arbetet är av kvalitativ art både vad gäller materialinsamling och analys. Materialet består dels av ett antal intervjuer som har genomförts med forskare vilka varit involverade i akrylamiddebatten, dels av ett större antal artiklar som publicerats i tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. I intervjuerna har forskarna fått svara på frågor om hur deras kontakt med pressen har sett ut i just akrylamidfrågan. Artiklarna har analyserats kvalitativt och jämförts med den information som intervjuerna givit. På så vis har vi kunnat få en bild av relationen mellan journalister och forskare samtidigt som vi har kartlagt vad forskarna tyckt om det. Slutsatser: Relationen mellan vetenskap och medier är viktig, men ibland ganska komplicerad. Forskare är angelägna om att deras resultat ska komma ut till allmänheten samtidigt som de ofta måste vara försiktiga i sina uttalanden så att budskapet inte blir fel. De flesta forskare har större förtroende för vetenskapsjournalister då dessa ofta själva har en vetenskaplig utbildning eller bakgrund vilket gör att de lättare kan sätta sig in i forskarens situation. Men har vetenskapsjournalisten en annan åsikt än forskaren så spelar det ingen roll hur duktig journalisten är i ämnet. Det blir då ingen balans eftersom journalisten i högre grad än forskaren bestämmer hur budskapet läggs fram. Flera av artiklarna om akrylamidlarmet i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är skrivna av vetenskapsjournalister som tagit ställning mot Livsmedelsverket och Stockholms universitet. Detta har påverkat hela framställningen av frågan i dagspressen. Relationen mellan forskare och journalister har ofta varit god då forskaren haft samma inställning som journalisten, det vill säga varit kritisk mot Livsmedelsverket och Stockholms universitets agerande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ellboj, Gabriella and Barthélemy, Charlotte
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357267
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1357267,
 abstract   = {Frågeställning: Hur ser relationen ut mellan dagspressens journalister och svenska forskare i larmet om akrylamid i livsmedel? Syfte: Att ta reda på hur samarbetet mellan dagspressen och olika forskare kan se ut i en fråga där forskning leder till allvarliga larm om människors hälsa. Undersökning: Uppsatsen är en studie i relationen mellan massmedier och forskarvärld. Vi undersöker särskilt förhållandet mellan journalist och forskare för att se hur det ser ut. Som studieexempel har vi valt akrylamidlarmet vilket kom ut i april 2002. Arbetet är av kvalitativ art både vad gäller materialinsamling och analys. Materialet består dels av ett antal intervjuer som har genomförts med forskare vilka varit involverade i akrylamiddebatten, dels av ett större antal artiklar som publicerats i tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. I intervjuerna har forskarna fått svara på frågor om hur deras kontakt med pressen har sett ut i just akrylamidfrågan. Artiklarna har analyserats kvalitativt och jämförts med den information som intervjuerna givit. På så vis har vi kunnat få en bild av relationen mellan journalister och forskare samtidigt som vi har kartlagt vad forskarna tyckt om det. Slutsatser: Relationen mellan vetenskap och medier är viktig, men ibland ganska komplicerad. Forskare är angelägna om att deras resultat ska komma ut till allmänheten samtidigt som de ofta måste vara försiktiga i sina uttalanden så att budskapet inte blir fel. De flesta forskare har större förtroende för vetenskapsjournalister då dessa ofta själva har en vetenskaplig utbildning eller bakgrund vilket gör att de lättare kan sätta sig in i forskarens situation. Men har vetenskapsjournalisten en annan åsikt än forskaren så spelar det ingen roll hur duktig journalisten är i ämnet. Det blir då ingen balans eftersom journalisten i högre grad än forskaren bestämmer hur budskapet läggs fram. Flera av artiklarna om akrylamidlarmet i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är skrivna av vetenskapsjournalister som tagit ställning mot Livsmedelsverket och Stockholms universitet. Detta har påverkat hela framställningen av frågan i dagspressen. Relationen mellan forskare och journalister har ofta varit god då forskaren haft samma inställning som journalisten, det vill säga varit kritisk mot Livsmedelsverket och Stockholms universitets agerande.},
 author    = {Ellboj, Gabriella and Barthélemy, Charlotte},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mötet mellan skilda världar : en studie av relationen mellan forskare ochjournalister vid akrylamidlarmet},
 year     = {2003},
}