Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lojala konsulter för livet? : en analys på vårdbemanningsföretagetWesam Care AB

Wilkens, Anna and Fasth, Rebecca (2003)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Situation: Sjuksköterskekonsulterna på bemanningsföretag befinner sig i en annorlunda situation. De har en mycket flexibel arbetssituation då de är ute på olika uppdrag och inte har en fast arbetsplats eller gemenskap i kollegor. De är också mycket eftertraktade på arbetsmarknaden i och med bristen på sjuksköterskor. Situationen innebär att lojalitetskänslan inte är densamma som för fast anställda sjuksköterskor eller för andra områden inom bemanningsbranschen. Syfte: Syftet med detta arbete är att ur ett kommunikativt perspektiv klarlägga vad lojalitet innebär för konsulter på ett bemanningsföretag inom vården. Dessutom kommer vi att undersöka hur lojaliteten kan förbättras. Undersökningen: Genom att intervjua två handläggare, en... (More)
Situation: Sjuksköterskekonsulterna på bemanningsföretag befinner sig i en annorlunda situation. De har en mycket flexibel arbetssituation då de är ute på olika uppdrag och inte har en fast arbetsplats eller gemenskap i kollegor. De är också mycket eftertraktade på arbetsmarknaden i och med bristen på sjuksköterskor. Situationen innebär att lojalitetskänslan inte är densamma som för fast anställda sjuksköterskor eller för andra områden inom bemanningsbranschen. Syfte: Syftet med detta arbete är att ur ett kommunikativt perspektiv klarlägga vad lojalitet innebär för konsulter på ett bemanningsföretag inom vården. Dessutom kommer vi att undersöka hur lojaliteten kan förbättras. Undersökningen: Genom att intervjua två handläggare, en marknadsansvarig och elva sjuksköterske- konsulter på Wesam Care AB samt ta del av tryckt material från företaget har vi försökt kartlägga vilka faktorer det är som påverkar konsulternas känsla av lojalitet samt hur lojaliteten skulle kunna förbättras. Slutsatser: Vårt arbete har visat att graden av lojalitet till Wesam är låg för många av sjuksköterskekonsulterna. De känner sig lojala framförallt till sina handläggare och inte till företaget Wesam. Dock menar vi att lojaliteten kan stärkas genom att höja involveringen i organisationen och genom att stärka organisationens kultur och förbättra dess kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wilkens, Anna and Fasth, Rebecca
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357306
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357306,
 abstract   = {Situation: Sjuksköterskekonsulterna på bemanningsföretag befinner sig i en annorlunda situation. De har en mycket flexibel arbetssituation då de är ute på olika uppdrag och inte har en fast arbetsplats eller gemenskap i kollegor. De är också mycket eftertraktade på arbetsmarknaden i och med bristen på sjuksköterskor. Situationen innebär att lojalitetskänslan inte är densamma som för fast anställda sjuksköterskor eller för andra områden inom bemanningsbranschen. Syfte: Syftet med detta arbete är att ur ett kommunikativt perspektiv klarlägga vad lojalitet innebär för konsulter på ett bemanningsföretag inom vården. Dessutom kommer vi att undersöka hur lojaliteten kan förbättras. Undersökningen: Genom att intervjua två handläggare, en marknadsansvarig och elva sjuksköterske- konsulter på Wesam Care AB samt ta del av tryckt material från företaget har vi försökt kartlägga vilka faktorer det är som påverkar konsulternas känsla av lojalitet samt hur lojaliteten skulle kunna förbättras. Slutsatser: Vårt arbete har visat att graden av lojalitet till Wesam är låg för många av sjuksköterskekonsulterna. De känner sig lojala framförallt till sina handläggare och inte till företaget Wesam. Dock menar vi att lojaliteten kan stärkas genom att höja involveringen i organisationen och genom att stärka organisationens kultur och förbättra dess kommunikation.},
 author    = {Wilkens, Anna and Fasth, Rebecca},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lojala konsulter för livet? : en analys på vårdbemanningsföretagetWesam Care AB},
 year     = {2003},
}