Advanced

CISV SVERIGE - Organisationsförändring

Andersson, Marie and Johansson, Åsa (2004)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Vi studerade internkommunikationen i den ideella föreningen Children's International Summer Villages (CISV) Sverige utifrån diskussioner i fokusgrupper och intervjuer med medlemmar som är aktiva både lokalt och nationellt i organisationen. Syftet med uppsatsen var att undersöka några av medlemmars upplevelse av organisationen idag samt deras syn på behovet av organisationsförändring. Vidare ville vi ta reda på deras inställning till att anställa fler personer inom föreningen samt hur en eventuell organisationsförändring skulle diskuteras inom organisationen. I analysen använde vi oss framför allt av omvärldsanalysen SWOT samt diskuterade målsättningar, förhållningssätt och kommunikation inom organisationen. När vi såg på... (More)
Vi studerade internkommunikationen i den ideella föreningen Children's International Summer Villages (CISV) Sverige utifrån diskussioner i fokusgrupper och intervjuer med medlemmar som är aktiva både lokalt och nationellt i organisationen. Syftet med uppsatsen var att undersöka några av medlemmars upplevelse av organisationen idag samt deras syn på behovet av organisationsförändring. Vidare ville vi ta reda på deras inställning till att anställa fler personer inom föreningen samt hur en eventuell organisationsförändring skulle diskuteras inom organisationen. I analysen använde vi oss framför allt av omvärldsanalysen SWOT samt diskuterade målsättningar, förhållningssätt och kommunikation inom organisationen. När vi såg på organisationsförändringen relaterades denna till Lewins syn på förändringsprocessen samt förändringskurvan och känslan av osäkerhet. Vi kom fram till att CISV Sverige dåligt har följt med i de förändringar som har skett i världen sedan föreningen grundades 1951. Vi menade att man på grund av detta idag har en organisation som inte tillräckligt matchar de krav som ställs på en ideell förening. Vi rekommenderade därför att föreningen skulle göra en ordentligen genomgång av sin verksamhet, där vi upplevde att det skulle behövas riktas mer fokus på lokala aktiviteter. Men framför allt att man inom organisationen skulle starta upp en diskussion om områdena: organisationens vision, bilden av organisationen, information och kommunikation samt hur man ser på att anställa fler inom föreningen. Då detta skulle kunna leda till grundliga förändringar av CISV Sverige är det viktigt att innan man sätter igång noga tänka igenom hur en eventuell organisationsförändring ska kommuniceras och genomföras för att medlemmarna ska känna sig delaktiga i processen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Marie and Johansson, Åsa
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357325
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357325,
 abstract   = {Vi studerade internkommunikationen i den ideella föreningen Children's International Summer Villages (CISV) Sverige utifrån diskussioner i fokusgrupper och intervjuer med medlemmar som är aktiva både lokalt och nationellt i organisationen. Syftet med uppsatsen var att undersöka några av medlemmars upplevelse av organisationen idag samt deras syn på behovet av organisationsförändring. Vidare ville vi ta reda på deras inställning till att anställa fler personer inom föreningen samt hur en eventuell organisationsförändring skulle diskuteras inom organisationen. I analysen använde vi oss framför allt av omvärldsanalysen SWOT samt diskuterade målsättningar, förhållningssätt och kommunikation inom organisationen. När vi såg på organisationsförändringen relaterades denna till Lewins syn på förändringsprocessen samt förändringskurvan och känslan av osäkerhet. Vi kom fram till att CISV Sverige dåligt har följt med i de förändringar som har skett i världen sedan föreningen grundades 1951. Vi menade att man på grund av detta idag har en organisation som inte tillräckligt matchar de krav som ställs på en ideell förening. Vi rekommenderade därför att föreningen skulle göra en ordentligen genomgång av sin verksamhet, där vi upplevde att det skulle behövas riktas mer fokus på lokala aktiviteter. Men framför allt att man inom organisationen skulle starta upp en diskussion om områdena: organisationens vision, bilden av organisationen, information och kommunikation samt hur man ser på att anställa fler inom föreningen. Då detta skulle kunna leda till grundliga förändringar av CISV Sverige är det viktigt att innan man sätter igång noga tänka igenom hur en eventuell organisationsförändring ska kommuniceras och genomföras för att medlemmarna ska känna sig delaktiga i processen.},
 author    = {Andersson, Marie and Johansson, Åsa},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CISV SVERIGE - Organisationsförändring},
 year     = {2004},
}