Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ready or not... : en studie av informations- och kommunikationsberedskapen vid länsstyrelsen i Skåne och vid tre skånska kommuner

Rundqvist, Cecilia (2003)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problemområde: Då och då inträffar kriser i vårt samhälle som kan komma att spela stor roll för hur vi lever våra dagliga liv. I Sverige ligger ansvaret för informationsspridning och kommunikation i krissituationer på länsstyrelserna och kommunerna. Ett steg på vägen för dem att lyckas med sin uppgift är att både länsstyrelserna och kommunerna utarbetat en informations- och kommunikationsberedskap i förberedande och förebyggande syfte. Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera den informations- och kommunikationsberedskap som länsstyrelsen i Skåne län och tre utvalda kommuner i Skåne byggt upp inför eventuella kriser och katastrofer. Undersökningen kommer att i första hand behandla kriser orsakade av... (More)
Problemområde: Då och då inträffar kriser i vårt samhälle som kan komma att spela stor roll för hur vi lever våra dagliga liv. I Sverige ligger ansvaret för informationsspridning och kommunikation i krissituationer på länsstyrelserna och kommunerna. Ett steg på vägen för dem att lyckas med sin uppgift är att både länsstyrelserna och kommunerna utarbetat en informations- och kommunikationsberedskap i förberedande och förebyggande syfte. Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera den informations- och kommunikationsberedskap som länsstyrelsen i Skåne län och tre utvalda kommuner i Skåne byggt upp inför eventuella kriser och katastrofer. Undersökningen kommer att i första hand behandla kriser orsakade av kärnkraftolyckor och olyckor med giftiga utsläpp som följd. Hur har länsstyrelsen och kommunerna planerat att informera och kommunicera med allmänheten, massmedia, internt och med andra myndigheter vid en krissituation? - Vilken roll har Internet i denna information och kommunikation? Hur arbetar länsstyrelsen och de utvalda kommunerna för att behålla eller öka de ovan nämnda gruppernas förtroende för organisationerna? Hur ser ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan länsstyrelsen och kommunerna ut vad gäller information och kommunikation? Hur skapar, införskaffar och använder sig länsstyrelsen och kommunerna av egna och andras kunskaper vad gäller kriskommunikation? Slutsatser: Både länsstyrelsen och kommunerna har arbetat med sin informations- och kommunikationsberedskap. De har klara bestämmelser för vilka kanaler som skall användas i relationen med medborgarna, massmedia, internt och med andra myndigheter. Skulle de traditionella kanalerna inte fungera av någon anledning har alternativa kanaler diskuterats. Relationen till massmedia präglas från kommunerna och länsstyrelsens sida av en önskan om samarbete och samverkan i krisens akuta fas. Massmedia, och främst lokalradion Radio P4 ses därmed som en mycket värdefull kanal för informationsspridningen. En annan kanal kommunerna och länsstyrelsen planerar att använda allt mer är Internet. Samtliga kommuner har en förberedd webbsida som planeras att läggas in i en krissituation med exempelvis information om händelseförloppet. På länsstyrelsen finns dels en liknande förberedd sida och dels en stående sida med förberedande och förebyggande information. Detta ses som mycket positivt. Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan kommunerna och länsstyrelsen är mycket klar och tydlig och bygger på det, av riksdagen, nyligen införda krishanteringssystemet. Ansvaret för insatserna ligger i första hand på kommunen och dess nämnder och förvaltningar medan länsstyrelsen har en stödfunktion. Länsstyrelsen övertar ansvaret då det är en kris som hotar större delar av länet eller då det är frågan om en kärnkraftsolycka. Kunskap om informations- och kommunikationsberedskap inhämtas genom övningar och utbildningar. I Kävlinge ligger övningarnas fokus på beteende och psykologi medan de övriga kommunerna och länsstyrelsen har mer traditionella övningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rundqvist, Cecilia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357330
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357330,
 abstract   = {Problemområde: Då och då inträffar kriser i vårt samhälle som kan komma att spela stor roll för hur vi lever våra dagliga liv. I Sverige ligger ansvaret för informationsspridning och kommunikation i krissituationer på länsstyrelserna och kommunerna. Ett steg på vägen för dem att lyckas med sin uppgift är att både länsstyrelserna och kommunerna utarbetat en informations- och kommunikationsberedskap i förberedande och förebyggande syfte. Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera den informations- och kommunikationsberedskap som länsstyrelsen i Skåne län och tre utvalda kommuner i Skåne byggt upp inför eventuella kriser och katastrofer. Undersökningen kommer att i första hand behandla kriser orsakade av kärnkraftolyckor och olyckor med giftiga utsläpp som följd. Hur har länsstyrelsen och kommunerna planerat att informera och kommunicera med allmänheten, massmedia, internt och med andra myndigheter vid en krissituation? - Vilken roll har Internet i denna information och kommunikation? Hur arbetar länsstyrelsen och de utvalda kommunerna för att behålla eller öka de ovan nämnda gruppernas förtroende för organisationerna? Hur ser ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan länsstyrelsen och kommunerna ut vad gäller information och kommunikation? Hur skapar, införskaffar och använder sig länsstyrelsen och kommunerna av egna och andras kunskaper vad gäller kriskommunikation? Slutsatser: Både länsstyrelsen och kommunerna har arbetat med sin informations- och kommunikationsberedskap. De har klara bestämmelser för vilka kanaler som skall användas i relationen med medborgarna, massmedia, internt och med andra myndigheter. Skulle de traditionella kanalerna inte fungera av någon anledning har alternativa kanaler diskuterats. Relationen till massmedia präglas från kommunerna och länsstyrelsens sida av en önskan om samarbete och samverkan i krisens akuta fas. Massmedia, och främst lokalradion Radio P4 ses därmed som en mycket värdefull kanal för informationsspridningen. En annan kanal kommunerna och länsstyrelsen planerar att använda allt mer är Internet. Samtliga kommuner har en förberedd webbsida som planeras att läggas in i en krissituation med exempelvis information om händelseförloppet. På länsstyrelsen finns dels en liknande förberedd sida och dels en stående sida med förberedande och förebyggande information. Detta ses som mycket positivt. Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan kommunerna och länsstyrelsen är mycket klar och tydlig och bygger på det, av riksdagen, nyligen införda krishanteringssystemet. Ansvaret för insatserna ligger i första hand på kommunen och dess nämnder och förvaltningar medan länsstyrelsen har en stödfunktion. Länsstyrelsen övertar ansvaret då det är en kris som hotar större delar av länet eller då det är frågan om en kärnkraftsolycka. Kunskap om informations- och kommunikationsberedskap inhämtas genom övningar och utbildningar. I Kävlinge ligger övningarnas fokus på beteende och psykologi medan de övriga kommunerna och länsstyrelsen har mer traditionella övningar.},
 author    = {Rundqvist, Cecilia},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ready or not... : en studie av informations- och kommunikationsberedskapen vid länsstyrelsen i Skåne och vid tre skånska kommuner},
 year     = {2003},
}