Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnliga hjältars möjligheter och begränsningar i Playstation2 spel: en jämförande narrativ textanalys med genus aspekt

Sandberg, Maria (2003)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att utforska den interaktiva medietexten och se vilka möjligheter och begränsningar som döljer sig där. För att göra detta har jag valt att granska och jämföra tre stycken PS2 spels berättelser, handling och aktörer, och på så sätt ta reda på hjältinnornas utrymme och möjligheter i PS2 spelen, i jämförelse med hjältarnas. Metod: För att kunna granska den interaktiva medietexten har jag valt att granska genusstrukturerna i tre olika Playstation2 spel, genom en jämförande narrativ textanalys, med genusaspekt. Utgångspunkter har bl.a. varit latenta och manifesta funktioner i medietexten samt kvinnors underordnade samhälleliga ställning. En annan utgångspunkt har varit att den konsolspelstexter kommunicerar... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att utforska den interaktiva medietexten och se vilka möjligheter och begränsningar som döljer sig där. För att göra detta har jag valt att granska och jämföra tre stycken PS2 spels berättelser, handling och aktörer, och på så sätt ta reda på hjältinnornas utrymme och möjligheter i PS2 spelen, i jämförelse med hjältarnas. Metod: För att kunna granska den interaktiva medietexten har jag valt att granska genusstrukturerna i tre olika Playstation2 spel, genom en jämförande narrativ textanalys, med genusaspekt. Utgångspunkter har bl.a. varit latenta och manifesta funktioner i medietexten samt kvinnors underordnade samhälleliga ställning. En annan utgångspunkt har varit att den konsolspelstexter kommunicerar annorlunda - både vad gäller producenter och publiker, samt texter till texter - än vad som brukar beskrivas i traditionella kommunikationsmodeller, med ett linjärt sändare till mottagare perspektiv. Slutsatser: Mina huvudsakliga resultat/slutsatser är att; visst lever förlegade könsroller kvar inom konsolspelvärlden, men även att flera av spelen innehåller vissa feministiska inslag. Hjältinnorna kämpar på bra, speciellt när inte hjältarna är närvarande. Om både hjälte och hjältinna närvarar samtidigt i medietexten, förhåller sig hjältinnan oftast underordnad ställning gentemot hjälten. Dessutom är hjältinnornas berättelser svagare än hjältarnas, som på så sätt blir de egentliga huvudrollsaktörerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Playstation2, konsolspel, hypertext, genus, narrativ textanalys, hjältar, hjältinnor, narrativ kommunikation, interaktiva texter, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357339
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357339,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats har varit att utforska den interaktiva medietexten och se vilka möjligheter och begränsningar som döljer sig där. För att göra detta har jag valt att granska och jämföra tre stycken PS2 spels berättelser, handling och aktörer, och på så sätt ta reda på hjältinnornas utrymme och möjligheter i PS2 spelen, i jämförelse med hjältarnas. Metod: För att kunna granska den interaktiva medietexten har jag valt att granska genusstrukturerna i tre olika Playstation2 spel, genom en jämförande narrativ textanalys, med genusaspekt. Utgångspunkter har bl.a. varit latenta och manifesta funktioner i medietexten samt kvinnors underordnade samhälleliga ställning. En annan utgångspunkt har varit att den konsolspelstexter kommunicerar annorlunda - både vad gäller producenter och publiker, samt texter till texter - än vad som brukar beskrivas i traditionella kommunikationsmodeller, med ett linjärt sändare till mottagare perspektiv. Slutsatser: Mina huvudsakliga resultat/slutsatser är att; visst lever förlegade könsroller kvar inom konsolspelvärlden, men även att flera av spelen innehåller vissa feministiska inslag. Hjältinnorna kämpar på bra, speciellt när inte hjältarna är närvarande. Om både hjälte och hjältinna närvarar samtidigt i medietexten, förhåller sig hjältinnan oftast underordnad ställning gentemot hjälten. Dessutom är hjältinnornas berättelser svagare än hjältarnas, som på så sätt blir de egentliga huvudrollsaktörerna.},
 author    = {Sandberg, Maria},
 keyword   = {Playstation2,konsolspel,hypertext,genus,narrativ textanalys,hjältar,hjältinnor,narrativ kommunikation,interaktiva texter,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnliga hjältars möjligheter och begränsningar i Playstation2 spel: en jämförande narrativ textanalys med genus aspekt},
 year     = {2003},
}