Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det har gått lite troll i att de inte ska lyda...": internkommunikation på ett kontor

Granquist, Amanda (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Företag idag ser tyvärr kommunikation som en sidoeffekt av en organisations övergripande planering. Detta är mycket negativt då man med en effektiv kommunikation och information i företaget bland annat kan vinna tid, skapa ett bättre samarbeta och på så sätt tjäna pengar. Syfte: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera internkommunikationen på Grossisternas Malmökontor. Undersökningen: Jag har valt att använda mig av kvalitativa samtalsintervjuer för att samla det empiriska materialet för uppsatsen. Intervjuer gjordes med sammanlagt 11 personer från kontoret i Malmö. Jag har även gjort två observationer och dokumentanalys. Slutsatser: Grossisternas Malmökontor har under de senaste åren gått igenom en rad... (More)
Problem: Företag idag ser tyvärr kommunikation som en sidoeffekt av en organisations övergripande planering. Detta är mycket negativt då man med en effektiv kommunikation och information i företaget bland annat kan vinna tid, skapa ett bättre samarbeta och på så sätt tjäna pengar. Syfte: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera internkommunikationen på Grossisternas Malmökontor. Undersökningen: Jag har valt att använda mig av kvalitativa samtalsintervjuer för att samla det empiriska materialet för uppsatsen. Intervjuer gjordes med sammanlagt 11 personer från kontoret i Malmö. Jag har även gjort två observationer och dokumentanalys. Slutsatser: Grossisternas Malmökontor har under de senaste åren gått igenom en rad organisatoriska och personella förändringar som har påverkat företaget starkt. Från huvudkontoret i Finland har det kommit order om en ny organisationsuppbyggnad (SBA) och ett nytt ordersystem (SAP). I och med detta och det faktum att många medarbetare avskedats under förra året har det inneburit stora förändringar och försvårat arbetssituationen för personalen. Det kommunikativa klimatet och kulturen som finns på företaget har inte varit stödjande i de förändringar som har skett. De nyanställda och den nya vd:n har känt sig motarbetade av dem som varit anställda längre. Kommunikationskanalerna på Grossisternas kontor i Malmö lämnar mycket att önska. Kanalerna är inte integrerade i ett system och de fungerar även dåligt i sig själva. Mycket av problemet ligger i att vd:n (som nu avskedats) inte tagit sitt kommunikativa ansvar. Min uppsats visar hur mycket kulturen, eller det gemensamma tankesättet, och chefens kommunikativa ansvar påverkar kommunikationsklimatet på ett företag. Trots alla motgångar är Grossisterna i Malmö på rätt väg. Man har skapat en ny ritual, fredagsfikat, som alla, nya som gamla, trivs väldigt bra med. Detta kan, om de anställda vill, vara början på något nytt och positivt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granquist, Amanda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357367
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357367,
 abstract   = {Problem: Företag idag ser tyvärr kommunikation som en sidoeffekt av en organisations övergripande planering. Detta är mycket negativt då man med en effektiv kommunikation och information i företaget bland annat kan vinna tid, skapa ett bättre samarbeta och på så sätt tjäna pengar. Syfte: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera internkommunikationen på Grossisternas Malmökontor. Undersökningen: Jag har valt att använda mig av kvalitativa samtalsintervjuer för att samla det empiriska materialet för uppsatsen. Intervjuer gjordes med sammanlagt 11 personer från kontoret i Malmö. Jag har även gjort två observationer och dokumentanalys. Slutsatser: Grossisternas Malmökontor har under de senaste åren gått igenom en rad organisatoriska och personella förändringar som har påverkat företaget starkt. Från huvudkontoret i Finland har det kommit order om en ny organisationsuppbyggnad (SBA) och ett nytt ordersystem (SAP). I och med detta och det faktum att många medarbetare avskedats under förra året har det inneburit stora förändringar och försvårat arbetssituationen för personalen. Det kommunikativa klimatet och kulturen som finns på företaget har inte varit stödjande i de förändringar som har skett. De nyanställda och den nya vd:n har känt sig motarbetade av dem som varit anställda längre. Kommunikationskanalerna på Grossisternas kontor i Malmö lämnar mycket att önska. Kanalerna är inte integrerade i ett system och de fungerar även dåligt i sig själva. Mycket av problemet ligger i att vd:n (som nu avskedats) inte tagit sitt kommunikativa ansvar. Min uppsats visar hur mycket kulturen, eller det gemensamma tankesättet, och chefens kommunikativa ansvar påverkar kommunikationsklimatet på ett företag. Trots alla motgångar är Grossisterna i Malmö på rätt väg. Man har skapat en ny ritual, fredagsfikat, som alla, nya som gamla, trivs väldigt bra med. Detta kan, om de anställda vill, vara början på något nytt och positivt.},
 author    = {Granquist, Amanda},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det har gått lite troll i att de inte ska lyda...": internkommunikation på ett kontor},
 year     = {2001},
}