Advanced

En förvrängd verklighet En kvalitativ studie av Dagens Nyheters rapportering om morden på Olof Palme och Anna Lindh

Myrstrand, Kajsa-Stina (2004)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I den här studien har jag, genom att undersöka hur Dagens Nyheter framställer verkligheten i och med morden på Olof Palme och Anna Lindh, försökt se bakom det som tidningen framställer vara naturligt. Genom att jämföra två liknande händelser under olika tidsperioder finns även möjlighet att studera om det finns skillnader och likheter i den bild tidningen ger av verkligheten. Utifrån detta kan jag med DN som exempel undersöka om, och i sådana fall hur, journalistikens framställning av verkligheten förändrats över tid. I studien bedrivs en kvalitativ innehållsanalys av DN:s artiklar om morden. Studien har avgränsats till att granska de tio första dagarnas rapportering av respektive händelse. Metodologiska utgångspunkter som används är... (More)
I den här studien har jag, genom att undersöka hur Dagens Nyheter framställer verkligheten i och med morden på Olof Palme och Anna Lindh, försökt se bakom det som tidningen framställer vara naturligt. Genom att jämföra två liknande händelser under olika tidsperioder finns även möjlighet att studera om det finns skillnader och likheter i den bild tidningen ger av verkligheten. Utifrån detta kan jag med DN som exempel undersöka om, och i sådana fall hur, journalistikens framställning av verkligheten förändrats över tid. I studien bedrivs en kvalitativ innehållsanalys av DN:s artiklar om morden. Studien har avgränsats till att granska de tio första dagarnas rapportering av respektive händelse. Metodologiska utgångspunkter som används är diskursanalysen, kulturanalysen och semiotiken. Den här studien har fått mig att se DN:s artiklar om Palme och Lindh ur ett nytt perspektiv. Tidningen ger samma bild av verkligheten i och med rapporteringen av de två morden. DN:s framställning av verkligheten vilar på 1930-talets folkhemska idéer om att vi lever i ett jämlikt och rättvist samhälle där ingen ska vara förmer än någon annan. Sveriges befolkning ses som en enda stor familj, där var och en har sin plats och en anda av omtanke och hjälpsamhet råder. Detta märks genomgående i rapporteringen. Lindh och Palme framställs som personifieringar av folkhemmets idéer. Deras rättvisa och vardagliga egenskaper gör att de betraktas som en del av familjen Sverige. DN får det att framstå som att svenskarna lever i en gemenskap och morden ses som hot mot denna välfungerande familj. Sorgen efter Palme och Lindh framställs därför som en förlust av två familjemedlemmar. DN får det också att framstå som naturligt att kvinnor ska förknippas med privata egenskaper och män med offentliga. Tidningen ägnar nämligen mycket plats åt att framställa Lindh som den privatperson hon var. Fokus läggs på att Lindh som kvinna, maka och mamma klarade av posten som utrikesminister. Hennes privata jag kommer före hennes offentliga roll. Palme förknippas däremot endast med sin offentliga politikerroll. DN framställer det som självklart att Palme som man klarade av att vara statsminister; han förbinds naturligen till den offentliga sfären. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Myrstrand, Kajsa-Stina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357397
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357397,
 abstract   = {I den här studien har jag, genom att undersöka hur Dagens Nyheter framställer verkligheten i och med morden på Olof Palme och Anna Lindh, försökt se bakom det som tidningen framställer vara naturligt. Genom att jämföra två liknande händelser under olika tidsperioder finns även möjlighet att studera om det finns skillnader och likheter i den bild tidningen ger av verkligheten. Utifrån detta kan jag med DN som exempel undersöka om, och i sådana fall hur, journalistikens framställning av verkligheten förändrats över tid. I studien bedrivs en kvalitativ innehållsanalys av DN:s artiklar om morden. Studien har avgränsats till att granska de tio första dagarnas rapportering av respektive händelse. Metodologiska utgångspunkter som används är diskursanalysen, kulturanalysen och semiotiken. Den här studien har fått mig att se DN:s artiklar om Palme och Lindh ur ett nytt perspektiv. Tidningen ger samma bild av verkligheten i och med rapporteringen av de två morden. DN:s framställning av verkligheten vilar på 1930-talets folkhemska idéer om att vi lever i ett jämlikt och rättvist samhälle där ingen ska vara förmer än någon annan. Sveriges befolkning ses som en enda stor familj, där var och en har sin plats och en anda av omtanke och hjälpsamhet råder. Detta märks genomgående i rapporteringen. Lindh och Palme framställs som personifieringar av folkhemmets idéer. Deras rättvisa och vardagliga egenskaper gör att de betraktas som en del av familjen Sverige. DN får det att framstå som att svenskarna lever i en gemenskap och morden ses som hot mot denna välfungerande familj. Sorgen efter Palme och Lindh framställs därför som en förlust av två familjemedlemmar. DN får det också att framstå som naturligt att kvinnor ska förknippas med privata egenskaper och män med offentliga. Tidningen ägnar nämligen mycket plats åt att framställa Lindh som den privatperson hon var. Fokus läggs på att Lindh som kvinna, maka och mamma klarade av posten som utrikesminister. Hennes privata jag kommer före hennes offentliga roll. Palme förknippas däremot endast med sin offentliga politikerroll. DN framställer det som självklart att Palme som man klarade av att vara statsminister; han förbinds naturligen till den offentliga sfären.},
 author    = {Myrstrand, Kajsa-Stina},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En förvrängd verklighet En kvalitativ studie av Dagens Nyheters rapportering om morden på Olof Palme och Anna Lindh},
 year     = {2004},
}