Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internkommunikation i en modern, mellanstor organisation och medarbetaren

Wenger, Jens (2004)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Omvärldens allt snabbare förändringstakt har medfört stora omvälvningar i hur organisationer organiserar sig. Tidseffektivitet, produktionsökning, personalnedskärning, etc. har fyllt många organisationsteoretiska böcker om huruvida man organiserar i den moderna tiden. Eftersom den statiska tidsåldern är över, förväntas av organisationer att de anpassar sig, utvecklar sig och effektiviserar sig med hjälp av nya kommunikativa redskap som finns för att främja det inter- och intraorganisatoriska samarbetet. Denna undersökning fokuserar på organisationer som tar ställning till dessa förändringar i omvärlden och försöker förbättra förutsättningarna för effektivt samarbete på ett internt plan. I den moderna organisationen har intranät och epost... (More)
Omvärldens allt snabbare förändringstakt har medfört stora omvälvningar i hur organisationer organiserar sig. Tidseffektivitet, produktionsökning, personalnedskärning, etc. har fyllt många organisationsteoretiska böcker om huruvida man organiserar i den moderna tiden. Eftersom den statiska tidsåldern är över, förväntas av organisationer att de anpassar sig, utvecklar sig och effektiviserar sig med hjälp av nya kommunikativa redskap som finns för att främja det inter- och intraorganisatoriska samarbetet. Denna undersökning fokuserar på organisationer som tar ställning till dessa förändringar i omvärlden och försöker förbättra förutsättningarna för effektivt samarbete på ett internt plan. I den moderna organisationen har intranät och epost fått genomslagskraft på alla organisatoriska nivåer för att löpande informera och uppdatera organisationsmedlemmarna. Deras förmåga utnyttjas inte fullt ut än, då det råder oklarhet och okunnighet kring de effektivaste samarbetsformerna när man använder sig av dessa informations- och kommunikationskanaler. Efter ett par års erfarenhet i användandet av ett modernt IT-system har en organisations informationsavdelning möjlighet att genomskåda rådande dominerande syn på metakommunikation inom organisationen. Denna syn måste kommuniceras ut, accepteras och förankras hos alla organisationsmedlemmar för att ett effektivare organiserat arbetssätt ska kunna höja organisationens effektivitet. Relationer och nätverk, två av den moderna tidens modeord, får en ökad betydelse i moderna organisationer som har insett hur pass viktigt det är att skapa kommunikationsplattformer för att höja en organisations effektivitet. Relationer är reflexiva, när varje part återkopplar till relationens betydelse i intra- och extraorganisatoriska nätverk. Möjligheten men även svårigheten att utveckla och implementera nätverk i organisationsschema för att få mer förankring i det intraorganisatoriska kommunikationsflödet, är fortfarande i begynnelsefasen av dess utveckling. Organisationer som tar hänsyn till dessa interrelaterade förhållanden på organisations- och medarbetarnivå kommer att ligga ett steg före. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wenger, Jens
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
internkommunikation, förändring, meningsskapande, reflexivitet, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357440
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357440,
 abstract   = {{Omvärldens allt snabbare förändringstakt har medfört stora omvälvningar i hur organisationer organiserar sig. Tidseffektivitet, produktionsökning, personalnedskärning, etc. har fyllt många organisationsteoretiska böcker om huruvida man organiserar i den moderna tiden. Eftersom den statiska tidsåldern är över, förväntas av organisationer att de anpassar sig, utvecklar sig och effektiviserar sig med hjälp av nya kommunikativa redskap som finns för att främja det inter- och intraorganisatoriska samarbetet. Denna undersökning fokuserar på organisationer som tar ställning till dessa förändringar i omvärlden och försöker förbättra förutsättningarna för effektivt samarbete på ett internt plan. I den moderna organisationen har intranät och epost fått genomslagskraft på alla organisatoriska nivåer för att löpande informera och uppdatera organisationsmedlemmarna. Deras förmåga utnyttjas inte fullt ut än, då det råder oklarhet och okunnighet kring de effektivaste samarbetsformerna när man använder sig av dessa informations- och kommunikationskanaler. Efter ett par års erfarenhet i användandet av ett modernt IT-system har en organisations informationsavdelning möjlighet att genomskåda rådande dominerande syn på metakommunikation inom organisationen. Denna syn måste kommuniceras ut, accepteras och förankras hos alla organisationsmedlemmar för att ett effektivare organiserat arbetssätt ska kunna höja organisationens effektivitet. Relationer och nätverk, två av den moderna tidens modeord, får en ökad betydelse i moderna organisationer som har insett hur pass viktigt det är att skapa kommunikationsplattformer för att höja en organisations effektivitet. Relationer är reflexiva, när varje part återkopplar till relationens betydelse i intra- och extraorganisatoriska nätverk. Möjligheten men även svårigheten att utveckla och implementera nätverk i organisationsschema för att få mer förankring i det intraorganisatoriska kommunikationsflödet, är fortfarande i begynnelsefasen av dess utveckling. Organisationer som tar hänsyn till dessa interrelaterade förhållanden på organisations- och medarbetarnivå kommer att ligga ett steg före.}},
 author    = {{Wenger, Jens}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Internkommunikation i en modern, mellanstor organisation och medarbetaren}},
 year     = {{2004}},
}