Advanced

Film ideologier: en innehållsanalys av den kvinnliga hjälten i amerikansk actionfilm

Sjöholm, Veronika (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Ett av mina stora intressen är film och dess sätt att fungera och skapa betydelser. Utifrån detta breda ämnesområde valde jag att fokusera på det ätt på vilket filmen överför ideologier och värderingar om kvinnan. Den amerikanska dominansen i dagens svenska filmutbud har inneburit att den populära genren amerikansk actionfilm är bekant för de flesta. Den amerikanska actionfilmen porträtterar i regel kvinnan som ett passivt objekt och mannen som den aktive hjälten. Dessa porträtt har lett till att jag velat undersöka hur den amerikanska actionfilmen handskas med en kvinnlig hjälte.

Urval: Mitt urval av filmer: <em>Alien</em> (US 1979 Scott), <em>Aliens</em> (US 1986 Cameron), <em>Alien 3</em> (US 1992 Fincher) och... (More)
Problem: Ett av mina stora intressen är film och dess sätt att fungera och skapa betydelser. Utifrån detta breda ämnesområde valde jag att fokusera på det ätt på vilket filmen överför ideologier och värderingar om kvinnan. Den amerikanska dominansen i dagens svenska filmutbud har inneburit att den populära genren amerikansk actionfilm är bekant för de flesta. Den amerikanska actionfilmen porträtterar i regel kvinnan som ett passivt objekt och mannen som den aktive hjälten. Dessa porträtt har lett till att jag velat undersöka hur den amerikanska actionfilmen handskas med en kvinnlig hjälte.

Urval: Mitt urval av filmer: <em>Alien</em> (US 1979 Scott), <em>Aliens</em> (US 1986 Cameron), <em>Alien 3</em> (US 1992 Fincher) och <em>Alien-återuppstår</em> (US 1997 Jeunet) kombinerar just en amerikansk storbudgetactionfilm med en kvinnlig actionhjälte.

Syfte: Mitt syfte med uppsatsen är alltså att studera problematiken kring en kvinnlig hjälte i den amerikanska actionfilmen och de bakomliggande värderingarna och ideologierna.

Undersökningen: Metoden för min undersökning är en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ då jag anser denna metod vara bäst lämpad för att nå de latenta och bakomliggande meningar och ideologier som jag är ute efter.

Slutsatser: De slutsatser jag nått exponerar problematiken kring en kvinnlig hjälte i amerikansk actionfilm och de värderingar och ideologier som ligger bakom. Den kvinnliga hjältens aktiva roll tvingar fram föreställningar om hur långt en kvinna får gå. Hennes ledarskap undermineras ständigt av hennes kön. Ju högre den kvinnliga hjälten klättrar på makthierarkin desto färre representanter för samhället överlever, vilket snarare gör henne till endast en sadomasochistisk fantasi förankrad i en patriarkalisk dominerande ideologi. Vidare har jag funnit att modern, både som god och ond, är i högsta grad närvarande i filmerna. Den kvinnliga hjältens handlingar är ofta resultatet av hennes moderinstinkter. Avslutningsvis presenterar filmerna även en problematisk inställning till hetero- och homosexualitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöholm, Veronika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
amerikanska filmer, kvinnliga hjältar, värderingar, ideologier, feminism, normer, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357452
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357452,
 abstract   = {Problem: Ett av mina stora intressen är film och dess sätt att fungera och skapa betydelser. Utifrån detta breda ämnesområde valde jag att fokusera på det ätt på vilket filmen överför ideologier och värderingar om kvinnan. Den amerikanska dominansen i dagens svenska filmutbud har inneburit att den populära genren amerikansk actionfilm är bekant för de flesta. Den amerikanska actionfilmen porträtterar i regel kvinnan som ett passivt objekt och mannen som den aktive hjälten. Dessa porträtt har lett till att jag velat undersöka hur den amerikanska actionfilmen handskas med en kvinnlig hjälte.

Urval: Mitt urval av filmer: <em>Alien</em> (US 1979 Scott), <em>Aliens</em> (US 1986 Cameron), <em>Alien 3</em> (US 1992 Fincher) och <em>Alien-återuppstår</em> (US 1997 Jeunet) kombinerar just en amerikansk storbudgetactionfilm med en kvinnlig actionhjälte.

Syfte: Mitt syfte med uppsatsen är alltså att studera problematiken kring en kvinnlig hjälte i den amerikanska actionfilmen och de bakomliggande värderingarna och ideologierna.

Undersökningen: Metoden för min undersökning är en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ då jag anser denna metod vara bäst lämpad för att nå de latenta och bakomliggande meningar och ideologier som jag är ute efter.

Slutsatser: De slutsatser jag nått exponerar problematiken kring en kvinnlig hjälte i amerikansk actionfilm och de värderingar och ideologier som ligger bakom. Den kvinnliga hjältens aktiva roll tvingar fram föreställningar om hur långt en kvinna får gå. Hennes ledarskap undermineras ständigt av hennes kön. Ju högre den kvinnliga hjälten klättrar på makthierarkin desto färre representanter för samhället överlever, vilket snarare gör henne till endast en sadomasochistisk fantasi förankrad i en patriarkalisk dominerande ideologi. Vidare har jag funnit att modern, både som god och ond, är i högsta grad närvarande i filmerna. Den kvinnliga hjältens handlingar är ofta resultatet av hennes moderinstinkter. Avslutningsvis presenterar filmerna även en problematisk inställning till hetero- och homosexualitet.},
 author    = {Sjöholm, Veronika},
 keyword   = {amerikanska filmer,kvinnliga hjältar,värderingar,ideologier,feminism,normer,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Film ideologier: en innehållsanalys av den kvinnliga hjälten i amerikansk actionfilm},
 year     = {2001},
}