Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

SVT, på gott eller ont? : en granskning av debatten i DN och SvD

Hollósy, Katarina (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sedan monopolets fall har mediesituationen i Sverige förändrats mycket. SVT är inte längre ensamma aktörer på marknaden. Många frågor har uppstått efter monopolet föll. Bland annat hur SVT ska anpassa sig för att kunna behålla publiken i framtiden när utbudet och konkurrensen från andra kanaler ständigt växer. Syftet med den här uppsatsen är att granska debatten kring SVT i Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) för att se vad för inställningar som finns till SVT, positiva såväl som negativa. Min huvudfrågeställning är: Hur framställs SVT i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet? Delfrågeställningar är: Vilka inställningar finns till SVT och public service i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet? Hur väl stämmer bilden av SVT som... (More)
Sedan monopolets fall har mediesituationen i Sverige förändrats mycket. SVT är inte längre ensamma aktörer på marknaden. Många frågor har uppstått efter monopolet föll. Bland annat hur SVT ska anpassa sig för att kunna behålla publiken i framtiden när utbudet och konkurrensen från andra kanaler ständigt växer. Syftet med den här uppsatsen är att granska debatten kring SVT i Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) för att se vad för inställningar som finns till SVT, positiva såväl som negativa. Min huvudfrågeställning är: Hur framställs SVT i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet? Delfrågeställningar är: Vilka inställningar finns till SVT och public service i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet? Hur väl stämmer bilden av SVT som framställs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med SVT:s egen bild av sig själv? Två tidningar valdes ut, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, till stor del för att de har en opinionsbildande funktion genom att deras debattsidor är ledande i Sverige och att de har en stor läskrets. Perioden som granskades sträcker sig från 1:a januari 1998 till 23:e april 2001. De artiklar som valdes ut ingick i en innehållsanalys med syftet att få fram teman och underteman som kunde visa på inställningar, negativa och positiva, till SVT och public service. Det finns många frågor kring SVT och public service, som exempelvis SVT:s förhållande till staten och vad företaget ska göra i framtiden. Alla skribenter har givetvis inte samma inställning i frågorna. Vissa ser SVT och public service som något positivt som är värt att värnas om medan andra skribenter anser att SVT och public service inte fyller någon funktion i dagens mediesamhälle. Mellan dessa två extreminställningarna finns också flera variationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hollósy, Katarina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357468
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357468,
 abstract   = {Sedan monopolets fall har mediesituationen i Sverige förändrats mycket. SVT är inte längre ensamma aktörer på marknaden. Många frågor har uppstått efter monopolet föll. Bland annat hur SVT ska anpassa sig för att kunna behålla publiken i framtiden när utbudet och konkurrensen från andra kanaler ständigt växer. Syftet med den här uppsatsen är att granska debatten kring SVT i Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) för att se vad för inställningar som finns till SVT, positiva såväl som negativa. Min huvudfrågeställning är: Hur framställs SVT i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet? Delfrågeställningar är: Vilka inställningar finns till SVT och public service i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet? Hur väl stämmer bilden av SVT som framställs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med SVT:s egen bild av sig själv? Två tidningar valdes ut, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, till stor del för att de har en opinionsbildande funktion genom att deras debattsidor är ledande i Sverige och att de har en stor läskrets. Perioden som granskades sträcker sig från 1:a januari 1998 till 23:e april 2001. De artiklar som valdes ut ingick i en innehållsanalys med syftet att få fram teman och underteman som kunde visa på inställningar, negativa och positiva, till SVT och public service. Det finns många frågor kring SVT och public service, som exempelvis SVT:s förhållande till staten och vad företaget ska göra i framtiden. Alla skribenter har givetvis inte samma inställning i frågorna. Vissa ser SVT och public service som något positivt som är värt att värnas om medan andra skribenter anser att SVT och public service inte fyller någon funktion i dagens mediesamhälle. Mellan dessa två extreminställningarna finns också flera variationer.},
 author    = {Hollósy, Katarina},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SVT, på gott eller ont? : en granskning av debatten i DN och SvD},
 year     = {2001},
}