Advanced

Mediernas skildring av föräldraledighet - en diskursanalys med genusaspekt

Sandberg, Maria (2004)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de valda dagspressartiklarna skildrar LO:s lagförslag om föräldraledighet, ur ett genusperspektiv.

Frågeställning: Vilka samhälleliga maktstrukturer - som exempelvis kön - som kan utläsas i de valda dagspressartiklarna, som ska granskas i min analys?

Metod: Jag har använt mig av diskursanalys som arbetsredskap vid min undersökning kring hur föräldraledighet skildras i en rad artiklar från dagspressen.

Slutsatser: De huvudsakliga maktstrukturer som jag fann var dels två konkurrerande inom genusdiskusen, nämligen särarts och likhetstänkande. Men jag fann även ideologiska krafter, både liberala, socialistiska och konservativa. Genomgående i materialet märks ett diskursivt glapp mellan... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de valda dagspressartiklarna skildrar LO:s lagförslag om föräldraledighet, ur ett genusperspektiv.

Frågeställning: Vilka samhälleliga maktstrukturer - som exempelvis kön - som kan utläsas i de valda dagspressartiklarna, som ska granskas i min analys?

Metod: Jag har använt mig av diskursanalys som arbetsredskap vid min undersökning kring hur föräldraledighet skildras i en rad artiklar från dagspressen.

Slutsatser: De huvudsakliga maktstrukturer som jag fann var dels två konkurrerande inom genusdiskusen, nämligen särarts och likhetstänkande. Men jag fann även ideologiska krafter, både liberala, socialistiska och konservativa. Genomgående i materialet märks ett diskursivt glapp mellan åsikt och agerande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
tidningsartiklar, dagspress, diskurs, genus, maktstrukturer, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357483
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357483,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de valda dagspressartiklarna skildrar LO:s lagförslag om föräldraledighet, ur ett genusperspektiv.

Frågeställning: Vilka samhälleliga maktstrukturer - som exempelvis kön - som kan utläsas i de valda dagspressartiklarna, som ska granskas i min analys?

Metod: Jag har använt mig av diskursanalys som arbetsredskap vid min undersökning kring hur föräldraledighet skildras i en rad artiklar från dagspressen.

Slutsatser: De huvudsakliga maktstrukturer som jag fann var dels två konkurrerande inom genusdiskusen, nämligen särarts och likhetstänkande. Men jag fann även ideologiska krafter, både liberala, socialistiska och konservativa. Genomgående i materialet märks ett diskursivt glapp mellan åsikt och agerande.},
 author    = {Sandberg, Maria},
 keyword   = {tidningsartiklar,dagspress,diskurs,genus,maktstrukturer,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mediernas skildring av föräldraledighet - en diskursanalys med genusaspekt},
 year     = {2004},
}