Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Information i överflöd : en studie av ledares användande av e-post

Nilsson, Kristina and Olsson, Louise (2003)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ledare använder sig av e-post som kommunikationsmedel i sitt dagliga arbete. Frågeställningar: Hur och varför använder ledare e-post? Hur upplever ledare användandet av e-post? Hur påverkas ledares arbete av e-post? Undersökningen: Vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod och genomfört 14 intervjuer med mellanchefer inom fem företag i Tetra Pak koncernen. Dessa var alla vana användare av e-post. Slutsatser: E-post upplevdes, av ledarna vi intervjuat, ha flertalet positiva egenskaper i form av snabbhet och enkelhet, total anträffbarhet, övervinnande av tid och rum och enorma möjligheter till spridning av information. Ledarna upplevde dock att mediets fördelar kan bli dess nackdelar, med... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ledare använder sig av e-post som kommunikationsmedel i sitt dagliga arbete. Frågeställningar: Hur och varför använder ledare e-post? Hur upplever ledare användandet av e-post? Hur påverkas ledares arbete av e-post? Undersökningen: Vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod och genomfört 14 intervjuer med mellanchefer inom fem företag i Tetra Pak koncernen. Dessa var alla vana användare av e-post. Slutsatser: E-post upplevdes, av ledarna vi intervjuat, ha flertalet positiva egenskaper i form av snabbhet och enkelhet, total anträffbarhet, övervinnande av tid och rum och enorma möjligheter till spridning av information. Ledarna upplevde dock att mediets fördelar kan bli dess nackdelar, med stress och informationsöverflöd som följd. Det största problemet intervjupersonerna såg med e-post var skickandet av cc-brev. Ledarna i vår undersökning såg inga direkta begräsningar i vad som kan behandlas via e-post, men de menade att person- och företagskänsliga ämnen bör hanteras via andra medier. E-post användes både till informationsspridande och till kommunikation. Huruvida ledarna vi intervjuat använde sig av epost som kommunikations- eller informationskanal hade att göra med var deras medarbetare befann sig. Ofta upplevs e-post som en effektiv kanal, men kommunikation via e-post kan också leda till långsamma, ineffektiva dialoger med utdragna försök till problemlösning. Att välja e-post som medium verkar, bland de ledare vi intervjuat, inte vara ett rationellt val. Det går ofta på rutin och används för att det finns begränsningar i form av tid, pengar och avstånd som förhindrar öga mot öga-kommunikation. Det finns inget medium som kan sköta all information och kommunikation. Ledarna i vår undersökning tyckte att e-post var ett bra komplement till andra medier, men att det inte fick ta överhanden över det personliga mötet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Kristina and Olsson, Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357491
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357491,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ledare använder sig av e-post som kommunikationsmedel i sitt dagliga arbete. Frågeställningar: Hur och varför använder ledare e-post? Hur upplever ledare användandet av e-post? Hur påverkas ledares arbete av e-post? Undersökningen: Vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod och genomfört 14 intervjuer med mellanchefer inom fem företag i Tetra Pak koncernen. Dessa var alla vana användare av e-post. Slutsatser: E-post upplevdes, av ledarna vi intervjuat, ha flertalet positiva egenskaper i form av snabbhet och enkelhet, total anträffbarhet, övervinnande av tid och rum och enorma möjligheter till spridning av information. Ledarna upplevde dock att mediets fördelar kan bli dess nackdelar, med stress och informationsöverflöd som följd. Det största problemet intervjupersonerna såg med e-post var skickandet av cc-brev. Ledarna i vår undersökning såg inga direkta begräsningar i vad som kan behandlas via e-post, men de menade att person- och företagskänsliga ämnen bör hanteras via andra medier. E-post användes både till informationsspridande och till kommunikation. Huruvida ledarna vi intervjuat använde sig av epost som kommunikations- eller informationskanal hade att göra med var deras medarbetare befann sig. Ofta upplevs e-post som en effektiv kanal, men kommunikation via e-post kan också leda till långsamma, ineffektiva dialoger med utdragna försök till problemlösning. Att välja e-post som medium verkar, bland de ledare vi intervjuat, inte vara ett rationellt val. Det går ofta på rutin och används för att det finns begränsningar i form av tid, pengar och avstånd som förhindrar öga mot öga-kommunikation. Det finns inget medium som kan sköta all information och kommunikation. Ledarna i vår undersökning tyckte att e-post var ett bra komplement till andra medier, men att det inte fick ta överhanden över det personliga mötet.},
 author    = {Nilsson, Kristina and Olsson, Louise},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Information i överflöd : en studie av ledares användande av e-post},
 year     = {2003},
}