Advanced

Nya, glada och effektiva organisationer : om kommunikation på svenska mångkulturella arbetsplatser

Eilard, Angerd (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur kulturell mångfald upplevs och inverkar på den interpersonella internkommunikationen på ett antal olika mer eller mindre heterogena svenska arbetsplatser. Samtidigt har det handlat om att försöka upptäcka (om det finns några) eventuella likheter i fråga om attityder och agerande bland de tillfrågade medarbetarna. Uppsatsen består av två delar. I den teoretiska delen redogörs för de förhållanden och teorier som ligger till grund för den empiriska delen, som i sin tur består av en huvudsakligen kvalitativ undersökning grundad på 56 relativt öppna och ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes i april och maj år 2000 i de fyra städerna Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona.... (More)
Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur kulturell mångfald upplevs och inverkar på den interpersonella internkommunikationen på ett antal olika mer eller mindre heterogena svenska arbetsplatser. Samtidigt har det handlat om att försöka upptäcka (om det finns några) eventuella likheter i fråga om attityder och agerande bland de tillfrågade medarbetarna. Uppsatsen består av två delar. I den teoretiska delen redogörs för de förhållanden och teorier som ligger till grund för den empiriska delen, som i sin tur består av en huvudsakligen kvalitativ undersökning grundad på 56 relativt öppna och ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes i april och maj år 2000 i de fyra städerna Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona. Omfattningen har gjort det möjligt att även kvantifiera vissa delar av materialet. Föreliggande resultat består av en del övervägande positiva slutsatser beträffande den mångkulturella miljön. Jag redogör visserligen också för ett antal kommunikationssvårigheter som åtminstone inledningsvis tycks vara vanligt förekommande i mångkulturella miljöer. Även om undersökningen gjorts i en explorativ anda, har den samtidigt bekräftat tendenser som redan tidigare framkommit i litteraturen. Språk- och kulturkompetens anses underlätta extern kommunikation både i ett globalt och lokalt perspektiv, och likaså kunskapsöverföring inom både mångkulturella svenska och internationella organisationer. Mångfalden tillför nya perspektiv som leder till kreativt tänkande och vidsynthet, vilket skapar ett öppet klimat och ökad arbetsglädje. En nyhet är vissa respondenters upplevelse av att samarbetet i den mångkulturella miljön i längden underlättas. Det antas bland annat beror på det faktum att den enskilde individen i en sådan miljö tvingas kommunicera extra tydlig, vilket i sin tur tycks ha en positiv effekt på internkommunikationen i dess helhet, ännu en i sammanhanget ny aspekt. Sist men inte minst antydde de flesta respondenterna att de även för egen del upplever mångfalden som berikade. Det som upplevdes som den största orsaken till kommunikationssvårigheter är språket, både ur ett sändar- och mottagarperspektiv, men samtidigt ansågs det egentligen inte vara ett särskilt stort problem. Andra svårigheter som nämndes var skillnader i synen på ledarskap och förhållandet till chefen, konflikträdsla, ett direkt kontra svenskt diplomatiskt respektive affektivt kontra svenskt återhållsamt uttryckssätt. Problem som kan tänkas uppstå inom dessa områden kan emellertid förebyggas med information och utbildning som leder till ömsesidig förståelse (Diversity Management). Generellt verkade den mångkulturella miljön ha haft positiv inverkan på respondenterna. De som var vana vid att arbeta i mer internationella miljöer tycktes uppleva mångfalden som "naturlig", medan vissa respondenter på svenska mångkulturella arbetsplatser beskrev en lång och mödosam väg för att komma fram till samma insikt. Många tycktes ha en hög grad av så kallad mångkulturell kompetens, en förmåga som innebär stor flexibilitet och anpassningsförmåga till olika människor och situationer - utan tvekan en kompetens som kommer att efterfrågas i framtidens snabbt föränderliga värld. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eilard, Angerd
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357515
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357515,
 abstract   = {Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur kulturell mångfald upplevs och inverkar på den interpersonella internkommunikationen på ett antal olika mer eller mindre heterogena svenska arbetsplatser. Samtidigt har det handlat om att försöka upptäcka (om det finns några) eventuella likheter i fråga om attityder och agerande bland de tillfrågade medarbetarna. Uppsatsen består av två delar. I den teoretiska delen redogörs för de förhållanden och teorier som ligger till grund för den empiriska delen, som i sin tur består av en huvudsakligen kvalitativ undersökning grundad på 56 relativt öppna och ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes i april och maj år 2000 i de fyra städerna Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona. Omfattningen har gjort det möjligt att även kvantifiera vissa delar av materialet. Föreliggande resultat består av en del övervägande positiva slutsatser beträffande den mångkulturella miljön. Jag redogör visserligen också för ett antal kommunikationssvårigheter som åtminstone inledningsvis tycks vara vanligt förekommande i mångkulturella miljöer. Även om undersökningen gjorts i en explorativ anda, har den samtidigt bekräftat tendenser som redan tidigare framkommit i litteraturen. Språk- och kulturkompetens anses underlätta extern kommunikation både i ett globalt och lokalt perspektiv, och likaså kunskapsöverföring inom både mångkulturella svenska och internationella organisationer. Mångfalden tillför nya perspektiv som leder till kreativt tänkande och vidsynthet, vilket skapar ett öppet klimat och ökad arbetsglädje. En nyhet är vissa respondenters upplevelse av att samarbetet i den mångkulturella miljön i längden underlättas. Det antas bland annat beror på det faktum att den enskilde individen i en sådan miljö tvingas kommunicera extra tydlig, vilket i sin tur tycks ha en positiv effekt på internkommunikationen i dess helhet, ännu en i sammanhanget ny aspekt. Sist men inte minst antydde de flesta respondenterna att de även för egen del upplever mångfalden som berikade. Det som upplevdes som den största orsaken till kommunikationssvårigheter är språket, både ur ett sändar- och mottagarperspektiv, men samtidigt ansågs det egentligen inte vara ett särskilt stort problem. Andra svårigheter som nämndes var skillnader i synen på ledarskap och förhållandet till chefen, konflikträdsla, ett direkt kontra svenskt diplomatiskt respektive affektivt kontra svenskt återhållsamt uttryckssätt. Problem som kan tänkas uppstå inom dessa områden kan emellertid förebyggas med information och utbildning som leder till ömsesidig förståelse (Diversity Management). Generellt verkade den mångkulturella miljön ha haft positiv inverkan på respondenterna. De som var vana vid att arbeta i mer internationella miljöer tycktes uppleva mångfalden som "naturlig", medan vissa respondenter på svenska mångkulturella arbetsplatser beskrev en lång och mödosam väg för att komma fram till samma insikt. Många tycktes ha en hög grad av så kallad mångkulturell kompetens, en förmåga som innebär stor flexibilitet och anpassningsförmåga till olika människor och situationer - utan tvekan en kompetens som kommer att efterfrågas i framtidens snabbt föränderliga värld.},
 author    = {Eilard, Angerd},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nya, glada och effektiva organisationer : om kommunikation på svenska mångkulturella arbetsplatser},
 year     = {2001},
}