Advanced

Profil och identitet som kulturbärareen fallstudie av överensstämmelsen mellan organisationsprofil ochorganisationsidentitet på Ericsson Radio Systems AB Hässleholm

Johansson, Agneta and Kasebo, Kim (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen behandlar begreppen organisationsprofil och organisationsidentitet. Syftet är att genom en fallstudie undersöka begreppens innebörd och relevans. Följande frågeställningar ligger som grund för undersökningen: - Vilken bild vill företaget förmedla av sig själv (profil)? - Vilka är de anställdas bild av företaget (identitet)? - Vilka likheter och skillnader finns det mellan företagets önskade bild av sig själv och de anställdas (profil och identitet)? Metod: En kvalitativ studie har genomförts för att söka svar på vad fenomenen profil och identitet är för något. Således har totalt tjugo intervjuer med ledning och anställda på Ericsson Radio Systems AB i Hässleholm genomförts. Profilen undersöktes genom intervjuer med... (More)
Syfte: Uppsatsen behandlar begreppen organisationsprofil och organisationsidentitet. Syftet är att genom en fallstudie undersöka begreppens innebörd och relevans. Följande frågeställningar ligger som grund för undersökningen: - Vilken bild vill företaget förmedla av sig själv (profil)? - Vilka är de anställdas bild av företaget (identitet)? - Vilka likheter och skillnader finns det mellan företagets önskade bild av sig själv och de anställdas (profil och identitet)? Metod: En kvalitativ studie har genomförts för att söka svar på vad fenomenen profil och identitet är för något. Således har totalt tjugo intervjuer med ledning och anställda på Ericsson Radio Systems AB i Hässleholm genomförts. Profilen undersöktes genom intervjuer med ledningen, och kompletterades med stöddokument i form utav trycksak avsedd för profilering. Identiteten undersöktes genom intervjuer med anställda från varje sektion inom kontoret. Det var således de anställdas bild och uppfattning av kontoret vi sökte svar på. Därefter gjordes en jämförelse mellan kontorets profil och identitet. Slutsatser: Det råder en relativt god överensstämmelse mellan kontorets profil och identitet. Kontoret betraktas som högteknologiskt, effektivt och kompetent. Profilen utmärks av professionalism, samhällsansvar och uthållighet. Identiteten uppvisar element av ansvarskänsla och stabilitet. Samtidigt befinner sig kontoret i en expansiv fas och antalet nyanställningar har medfört vissa interna problem. Även svårigheter med att bibehålla kompetent personal påpekades, faktorer som motsäger profilen. Vår fallstudie visar på en relation mellan överensstämmande med organisationsidentiteten och åsikten kring om profilen refererar till verkligheten. Vår fallstudie belyser hur en organisationsförändring kan påverka relationen mellan organisationsidentitet och organisationsprofil. Utifrån en typologi beskrivs fyra typer av anställda som kan vara viktiga att urskilja vid informationssatsningar för överensstämmelse mellan profil och identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Agneta and Kasebo, Kim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357537
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357537,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsen behandlar begreppen organisationsprofil och organisationsidentitet. Syftet är att genom en fallstudie undersöka begreppens innebörd och relevans. Följande frågeställningar ligger som grund för undersökningen: - Vilken bild vill företaget förmedla av sig själv (profil)? - Vilka är de anställdas bild av företaget (identitet)? - Vilka likheter och skillnader finns det mellan företagets önskade bild av sig själv och de anställdas (profil och identitet)? Metod: En kvalitativ studie har genomförts för att söka svar på vad fenomenen profil och identitet är för något. Således har totalt tjugo intervjuer med ledning och anställda på Ericsson Radio Systems AB i Hässleholm genomförts. Profilen undersöktes genom intervjuer med ledningen, och kompletterades med stöddokument i form utav trycksak avsedd för profilering. Identiteten undersöktes genom intervjuer med anställda från varje sektion inom kontoret. Det var således de anställdas bild och uppfattning av kontoret vi sökte svar på. Därefter gjordes en jämförelse mellan kontorets profil och identitet. Slutsatser: Det råder en relativt god överensstämmelse mellan kontorets profil och identitet. Kontoret betraktas som högteknologiskt, effektivt och kompetent. Profilen utmärks av professionalism, samhällsansvar och uthållighet. Identiteten uppvisar element av ansvarskänsla och stabilitet. Samtidigt befinner sig kontoret i en expansiv fas och antalet nyanställningar har medfört vissa interna problem. Även svårigheter med att bibehålla kompetent personal påpekades, faktorer som motsäger profilen. Vår fallstudie visar på en relation mellan överensstämmande med organisationsidentiteten och åsikten kring om profilen refererar till verkligheten. Vår fallstudie belyser hur en organisationsförändring kan påverka relationen mellan organisationsidentitet och organisationsprofil. Utifrån en typologi beskrivs fyra typer av anställda som kan vara viktiga att urskilja vid informationssatsningar för överensstämmelse mellan profil och identitet.},
 author    = {Johansson, Agneta and Kasebo, Kim},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Profil och identitet som kulturbärareen fallstudie av överensstämmelsen mellan organisationsprofil ochorganisationsidentitet på Ericsson Radio Systems AB Hässleholm},
 year     = {2001},
}