Advanced

Byastämman : mötesplats för politiker och bybor : funktion : förbättringar

Nordh, Jessica (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Efter alla teoretiska kurser ville jag undersöka verkligheten och försöka översätta en del av teorin till praktiken. Politisk kommunikation intresserar mig och jag tog därför kontakt med Kurt Hansson, informationsansvarig på Kristianstads kommun. Han har hand om den externa kommunikationen och introducerade fenomenet byastämmor för mig. Byastämmorna är en kommunikationskanal mellan kommuninvånarna som bor i byarna och tätorterna runt Kristianstad och kommunalpolitikerna i Kristianstads kommun. Syfte: Syftet med arbetet är att utvärdera hur kommunikationen på och i samband medbyastämmorna fungerar, vilket förhoppningsvis kan leda till att mötet blir en bättre två-vägs-kommunikation som fungerar effektivt, främst för de... (More)
Problem: Efter alla teoretiska kurser ville jag undersöka verkligheten och försöka översätta en del av teorin till praktiken. Politisk kommunikation intresserar mig och jag tog därför kontakt med Kurt Hansson, informationsansvarig på Kristianstads kommun. Han har hand om den externa kommunikationen och introducerade fenomenet byastämmor för mig. Byastämmorna är en kommunikationskanal mellan kommuninvånarna som bor i byarna och tätorterna runt Kristianstad och kommunalpolitikerna i Kristianstads kommun. Syfte: Syftet med arbetet är att utvärdera hur kommunikationen på och i samband medbyastämmorna fungerar, vilket förhoppningsvis kan leda till att mötet blir en bättre två-vägs-kommunikation som fungerar effektivt, främst för de kommuninvånare som besöker byastämmorna men även för kommunalpolitikerna. För att nå fram till syftet har jag undersökt: Hur byastämmorna uppfattas av politiker och bybor? Hur de tycker att kommunikationen fungerar, före, under och efter mötet? Vad de vill förbättra? Hur byastämmorna fungerar och hur de kan förbättras? Undersökningen: Arbetet bygger främst på tre fokusgrupper med bybor i tre olika byar och två enskilda intervjuer med politiker. Denna undersökning gav mycket material och en god uppfattning om respektive parters åsikter i ämnet. Arbetet påbörjades med observationer vid tre byastämmor, observationerna är bakgrundsmaterial. Utöver det har jag gjort två expertintervjuer för att få ren fakta om byastämmorna. Resultaten från fokusgrupperna och de enskilda intervjuerna har tillsammans med teorierna varit avgörande för hela arbetet och det jag kommit fram till. Slutsatser: Åsikterna mellan politiker och bybor går på många punkter isär. För att kommunikationen ska fungera bättre och fler bybor ska bli nöjda med byastämman som kommunikationskanal krävs en del förändringar. Byastämman påminner mycket om den symmetriska tvåvägsmodellen men inte tillräckligt, det finns en del politikerna kan jobba med, då kommer fler att vara nöjda med byastämman vilket är idealet. En avig inställning till politiker kan vara skapad av massmedia och sätta käppar i hjulet för en problemfri kommunikationsprocess. Dessutom bör parterna lyssna bättre på varandra och vara tydligare när de framför sina budskap. I många avseenden har byborna invändningar mot kommunikationen på och i samband med byastämman medan politikerna tycker att den fungerar bra. Detta tyder på att det finns störningar i kommunikationen. Politikernas förberedelser, kommunikationen på mötet och uppföljningen av byastämmorna hade fungerat bättre med en bättre feedback, politikerna måste lyssna till bybornas behov och byborna måste lyssna till politikerna och förstå vad som ingår i deras arbetsområde och vilka politikernas befogenheter är. Jag tror att en skriven plan för hur byastämmorna ska gå till, med tydliga mål skulle underlätta och förbättra kommunikationen på och i samband med byastämman väsentligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordh, Jessica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357543
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357543,
 abstract   = {Problem: Efter alla teoretiska kurser ville jag undersöka verkligheten och försöka översätta en del av teorin till praktiken. Politisk kommunikation intresserar mig och jag tog därför kontakt med Kurt Hansson, informationsansvarig på Kristianstads kommun. Han har hand om den externa kommunikationen och introducerade fenomenet byastämmor för mig. Byastämmorna är en kommunikationskanal mellan kommuninvånarna som bor i byarna och tätorterna runt Kristianstad och kommunalpolitikerna i Kristianstads kommun. Syfte: Syftet med arbetet är att utvärdera hur kommunikationen på och i samband medbyastämmorna fungerar, vilket förhoppningsvis kan leda till att mötet blir en bättre två-vägs-kommunikation som fungerar effektivt, främst för de kommuninvånare som besöker byastämmorna men även för kommunalpolitikerna. För att nå fram till syftet har jag undersökt: Hur byastämmorna uppfattas av politiker och bybor? Hur de tycker att kommunikationen fungerar, före, under och efter mötet? Vad de vill förbättra? Hur byastämmorna fungerar och hur de kan förbättras? Undersökningen: Arbetet bygger främst på tre fokusgrupper med bybor i tre olika byar och två enskilda intervjuer med politiker. Denna undersökning gav mycket material och en god uppfattning om respektive parters åsikter i ämnet. Arbetet påbörjades med observationer vid tre byastämmor, observationerna är bakgrundsmaterial. Utöver det har jag gjort två expertintervjuer för att få ren fakta om byastämmorna. Resultaten från fokusgrupperna och de enskilda intervjuerna har tillsammans med teorierna varit avgörande för hela arbetet och det jag kommit fram till. Slutsatser: Åsikterna mellan politiker och bybor går på många punkter isär. För att kommunikationen ska fungera bättre och fler bybor ska bli nöjda med byastämman som kommunikationskanal krävs en del förändringar. Byastämman påminner mycket om den symmetriska tvåvägsmodellen men inte tillräckligt, det finns en del politikerna kan jobba med, då kommer fler att vara nöjda med byastämman vilket är idealet. En avig inställning till politiker kan vara skapad av massmedia och sätta käppar i hjulet för en problemfri kommunikationsprocess. Dessutom bör parterna lyssna bättre på varandra och vara tydligare när de framför sina budskap. I många avseenden har byborna invändningar mot kommunikationen på och i samband med byastämman medan politikerna tycker att den fungerar bra. Detta tyder på att det finns störningar i kommunikationen. Politikernas förberedelser, kommunikationen på mötet och uppföljningen av byastämmorna hade fungerat bättre med en bättre feedback, politikerna måste lyssna till bybornas behov och byborna måste lyssna till politikerna och förstå vad som ingår i deras arbetsområde och vilka politikernas befogenheter är. Jag tror att en skriven plan för hur byastämmorna ska gå till, med tydliga mål skulle underlätta och förbättra kommunikationen på och i samband med byastämman väsentligt.},
 author    = {Nordh, Jessica},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Byastämman : mötesplats för politiker och bybor : funktion : förbättringar},
 year     = {2001},
}