Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svart som synden - Konstruktionen av "de(t) Andra", normalitet och gränser

Abrahamsson, Sebastian (2004)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Den s.k. svarta kulturen har sedan länge varit föremål för framförallt unga, vita mäns intresse och fantasier. I förhållande till den dominerande kulturen upplevs den skillnad som tillskrivs den "svarta kulturen" som mystisk, främmande, sexuell, farlig och primitiv. Den annanhet som uttrycks i och genom exempelvis hiphopkulturen förmedlar stereotypa, rasistiska och sexistiska bilder av svarta och kvinnor. Men i och med att den "svarta kulturen" upplevs just som annorlunda så mäts den inte med samma mått som den dominerande kulturen. Att hiphopens i många fall nedvärderande kvinnosyn eller rasistiska framställningar av svarta inte ifrågasätts är ett tecken på den skillnad som tillskrivs denna s.k. svarta kultur. Syfte:... (More)
Problemformulering: Den s.k. svarta kulturen har sedan länge varit föremål för framförallt unga, vita mäns intresse och fantasier. I förhållande till den dominerande kulturen upplevs den skillnad som tillskrivs den "svarta kulturen" som mystisk, främmande, sexuell, farlig och primitiv. Den annanhet som uttrycks i och genom exempelvis hiphopkulturen förmedlar stereotypa, rasistiska och sexistiska bilder av svarta och kvinnor. Men i och med att den "svarta kulturen" upplevs just som annorlunda så mäts den inte med samma mått som den dominerande kulturen. Att hiphopens i många fall nedvärderande kvinnosyn eller rasistiska framställningar av svarta inte ifrågasätts är ett tecken på den skillnad som tillskrivs denna s.k. svarta kultur. Syfte: Studiens syfte var att kritiskt granska den diskursiva konstruktionen av "de(t) Andra" utifrån en position inom den dominerande kulturens referensramar. I samband med detta har frågor som etnicitet och genus behandlats. Metod och teoretiskt ramverk: Kritisk diskursanalys användes som teoretiskt och metodologiskt ramverk. Vidare behandlas teorier som berör frågor som identitet och kultur. Den teoretiska diskussionen tar sin utgångspunkt i poststukturalisitiska språkteorier, och betonar identiteters och kulturers instabila karaktär. Material: Det empiriska materialet består av diverse tidningsartiklar som anknyter till ämnet. Vidare har musikvideor av och med artisten 50 Cent använts som empiriskt underlag. Slutsats: Den föreställda skillnaden mellan "svart" och "vit" kultur är resultatet av diskursiva konstruktioner som reproduceras genom olika sociala, kulturella och diskursiva praktiker. Fascinationen över och vurmen för den s.k. svarta kulturen fungerar här som en kraft som accentuerar polariseringen mellan vitt och svart. Men denna skillnad konstrueras inte bara inom den hegemoniska, dominerande diskursen. Skillnaden rekonstrueras och internaliseras även i och genom den s.k. svarta kulturen. Den föreställda skillnaden normaliseras och naturaliseras här efter stereotypa mönster med både rasistiska och sexistiska förtecken. Skillnaderna iscensätts genom en rad symboliska, diskursiva konstruktioner baserade på begrepp såsom sexualitet, genus och etnicitet. Dessa stereotyper är ofta flertydiga och ambivalenta i deras karaktär vilket också är anledningen till den ambivalens som karakteriserar mötet med det främmande och det som uppfattas som annorlunda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abrahamsson, Sebastian
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
identitet och skillnad, hiphop, ambivalens, etnicitet, genus, kritisk diskursanalys, "svart" kultur, "vit" kultur, normalitet, stereotyper, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357547
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357547,
 abstract   = {Problemformulering: Den s.k. svarta kulturen har sedan länge varit föremål för framförallt unga, vita mäns intresse och fantasier. I förhållande till den dominerande kulturen upplevs den skillnad som tillskrivs den "svarta kulturen" som mystisk, främmande, sexuell, farlig och primitiv. Den annanhet som uttrycks i och genom exempelvis hiphopkulturen förmedlar stereotypa, rasistiska och sexistiska bilder av svarta och kvinnor. Men i och med att den "svarta kulturen" upplevs just som annorlunda så mäts den inte med samma mått som den dominerande kulturen. Att hiphopens i många fall nedvärderande kvinnosyn eller rasistiska framställningar av svarta inte ifrågasätts är ett tecken på den skillnad som tillskrivs denna s.k. svarta kultur. Syfte: Studiens syfte var att kritiskt granska den diskursiva konstruktionen av "de(t) Andra" utifrån en position inom den dominerande kulturens referensramar. I samband med detta har frågor som etnicitet och genus behandlats. Metod och teoretiskt ramverk: Kritisk diskursanalys användes som teoretiskt och metodologiskt ramverk. Vidare behandlas teorier som berör frågor som identitet och kultur. Den teoretiska diskussionen tar sin utgångspunkt i poststukturalisitiska språkteorier, och betonar identiteters och kulturers instabila karaktär. Material: Det empiriska materialet består av diverse tidningsartiklar som anknyter till ämnet. Vidare har musikvideor av och med artisten 50 Cent använts som empiriskt underlag. Slutsats: Den föreställda skillnaden mellan "svart" och "vit" kultur är resultatet av diskursiva konstruktioner som reproduceras genom olika sociala, kulturella och diskursiva praktiker. Fascinationen över och vurmen för den s.k. svarta kulturen fungerar här som en kraft som accentuerar polariseringen mellan vitt och svart. Men denna skillnad konstrueras inte bara inom den hegemoniska, dominerande diskursen. Skillnaden rekonstrueras och internaliseras även i och genom den s.k. svarta kulturen. Den föreställda skillnaden normaliseras och naturaliseras här efter stereotypa mönster med både rasistiska och sexistiska förtecken. Skillnaderna iscensätts genom en rad symboliska, diskursiva konstruktioner baserade på begrepp såsom sexualitet, genus och etnicitet. Dessa stereotyper är ofta flertydiga och ambivalenta i deras karaktär vilket också är anledningen till den ambivalens som karakteriserar mötet med det främmande och det som uppfattas som annorlunda.},
 author    = {Abrahamsson, Sebastian},
 keyword   = {identitet och skillnad,hiphop,ambivalens,etnicitet,genus,kritisk diskursanalys,"svart" kultur,"vit" kultur,normalitet,stereotyper,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svart som synden - Konstruktionen av "de(t) Andra", normalitet och gränser},
 year     = {2004},
}