Advanced

Frustrerade våldsverkare eller fredliga folkbildare?: en studie kring DN:s förändrade bild av Attacrörelsen

Samuelsson, Camilla (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Rörelsen Attac har uppmärksammats av svenska massmedier allt sedan sommaren 2000. Denna uppmärksamhet har dock förändrats över tid. Kanske är bilden av Attacrörelsen i svenska massmedier inte densamma idag som den var för ett år sedan. Kanske har det skett en attitydförändring både hos medierna och i samhället? Det är därför av intresse att undersöka hur denna rörelse har uppmärksammats och presenterats i den svenska dagspressen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och analysera hur den icke-parlamentariska rörelsen Attac har presenterats, debatterats och tagits emot av Dagens Nyheter (DN). Frågeställningarna är som följer: Har Dagens Nyheters (DN:s) bild av Attacrörelsen förändrats över tid och i så fall... (More)
Problem: Rörelsen Attac har uppmärksammats av svenska massmedier allt sedan sommaren 2000. Denna uppmärksamhet har dock förändrats över tid. Kanske är bilden av Attacrörelsen i svenska massmedier inte densamma idag som den var för ett år sedan. Kanske har det skett en attitydförändring både hos medierna och i samhället? Det är därför av intresse att undersöka hur denna rörelse har uppmärksammats och presenterats i den svenska dagspressen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och analysera hur den icke-parlamentariska rörelsen Attac har presenterats, debatterats och tagits emot av Dagens Nyheter (DN). Frågeställningarna är som följer: Har Dagens Nyheters (DN:s) bild av Attacrörelsen förändrats över tid och i så fall hur? Vilka frågor/indicier har uppmärksammats och påverkat opinionen? Vad betyder den förmodade attitydförändringen i ett vidare perspektiv, det vill säga vad betyder förändringen för relationen mellan medier, makthavare och medborgare? Metod: Undersökningen sker till huvudsak genom kvalitativa innehållsanalyser av artiklar som förekommit i DN under tiden 000701-010331. Mening har skapats genom att de begrepp och teman som framträtt i materialet har kategoriserats och klassificerats. Kategorierna (7 stycken) har sedan applicerats på teorier kring det politiska kommunikationsklimatet. Slutsatser: Undersökningen gör gällande att bilden av Attacrörelsen har förändrats över tid. Mediebilden av rörelsen har gått från negativ till en mer accepterad sådan, från våld och huliganism till folkligt och fredligt. Appliceras denna förändring på den politiska kommunikationen, det vill säga relationen mellan medier, makthavare och medborgare, har Attac förflyttats från en marginaliserad till en mer legitim sfär av samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samuelsson, Camilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357560
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357560,
 abstract   = {Problem: Rörelsen Attac har uppmärksammats av svenska massmedier allt sedan sommaren 2000. Denna uppmärksamhet har dock förändrats över tid. Kanske är bilden av Attacrörelsen i svenska massmedier inte densamma idag som den var för ett år sedan. Kanske har det skett en attitydförändring både hos medierna och i samhället? Det är därför av intresse att undersöka hur denna rörelse har uppmärksammats och presenterats i den svenska dagspressen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och analysera hur den icke-parlamentariska rörelsen Attac har presenterats, debatterats och tagits emot av Dagens Nyheter (DN). Frågeställningarna är som följer: Har Dagens Nyheters (DN:s) bild av Attacrörelsen förändrats över tid och i så fall hur? Vilka frågor/indicier har uppmärksammats och påverkat opinionen? Vad betyder den förmodade attitydförändringen i ett vidare perspektiv, det vill säga vad betyder förändringen för relationen mellan medier, makthavare och medborgare? Metod: Undersökningen sker till huvudsak genom kvalitativa innehållsanalyser av artiklar som förekommit i DN under tiden 000701-010331. Mening har skapats genom att de begrepp och teman som framträtt i materialet har kategoriserats och klassificerats. Kategorierna (7 stycken) har sedan applicerats på teorier kring det politiska kommunikationsklimatet. Slutsatser: Undersökningen gör gällande att bilden av Attacrörelsen har förändrats över tid. Mediebilden av rörelsen har gått från negativ till en mer accepterad sådan, från våld och huliganism till folkligt och fredligt. Appliceras denna förändring på den politiska kommunikationen, det vill säga relationen mellan medier, makthavare och medborgare, har Attac förflyttats från en marginaliserad till en mer legitim sfär av samhället.},
 author    = {Samuelsson, Camilla},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frustrerade våldsverkare eller fredliga folkbildare?: en studie kring DN:s förändrade bild av Attacrörelsen},
 year     = {2001},
}