Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internetdataspelen - Ett motiverat tidsfördriv. En kvalitativ användaranalys

Jönsson, David (2003)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet består av att ur ett mottagarperspektiv skaffa kunskap kring de motiv som driver användaren att spela Internetdataspel.<br />
Frågeställning:<br /> - Varför spelar användaren Internetdataspelen?<br /> - I vilket kontextuella sammanhang spelar och brukar användaren Internetdataspelen?<br /> - Har denna kontext någon betydelse för hur Internetdataspelen används?<br /> - Vilken tillfredsställelse uppnår användaren genom att spela Internetdataspelen?

Undersökning: Utifrån ett empiriskt material på 8 kvalitativa intervjuer på personer mellan 19 och 34 år, har jag gjort en analys ur ett Uses and Gratifications perspektiv. Där jag har sökt identifiera fenomen som motiverar respondenterna att spela och använda Internetdataspel.
... (More)
Syfte: Syftet består av att ur ett mottagarperspektiv skaffa kunskap kring de motiv som driver användaren att spela Internetdataspel.<br />
Frågeställning:<br /> - Varför spelar användaren Internetdataspelen?<br /> - I vilket kontextuella sammanhang spelar och brukar användaren Internetdataspelen?<br /> - Har denna kontext någon betydelse för hur Internetdataspelen används?<br /> - Vilken tillfredsställelse uppnår användaren genom att spela Internetdataspelen?

Undersökning: Utifrån ett empiriskt material på 8 kvalitativa intervjuer på personer mellan 19 och 34 år, har jag gjort en analys ur ett Uses and Gratifications perspektiv. Där jag har sökt identifiera fenomen som motiverar respondenterna att spela och använda Internetdataspel.

Slutsatser: Jag har i min analys kunnat identifiera såväl sociala som psykologiska motiv för användning av Internetdataspelen. Spelen kan fungera som en socialt bidragande faktor dels genom att de upprätthåller kontakt mellan människor samt skapar nya kontakter. Internetdataspelen visade sig även kunna tillfredställa känslomässiga behov samt kognitiva behov. När och hur spelen brukades var beroende av vilka behov användaren ville tillfredsställa. Användarna visade också en skiftande grad av involvering i spelen beroende på såväl sociala som psykologiska faktorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1357584,
 abstract   = {Syfte: Syftet består av att ur ett mottagarperspektiv skaffa kunskap kring de motiv som driver användaren att spela Internetdataspel.<br />
Frågeställning:<br /> - Varför spelar användaren Internetdataspelen?<br /> - I vilket kontextuella sammanhang spelar och brukar användaren Internetdataspelen?<br /> - Har denna kontext någon betydelse för hur Internetdataspelen används?<br /> - Vilken tillfredsställelse uppnår användaren genom att spela Internetdataspelen?

Undersökning: Utifrån ett empiriskt material på 8 kvalitativa intervjuer på personer mellan 19 och 34 år, har jag gjort en analys ur ett Uses and Gratifications perspektiv. Där jag har sökt identifiera fenomen som motiverar respondenterna att spela och använda Internetdataspel.

Slutsatser: Jag har i min analys kunnat identifiera såväl sociala som psykologiska motiv för användning av Internetdataspelen. Spelen kan fungera som en socialt bidragande faktor dels genom att de upprätthåller kontakt mellan människor samt skapar nya kontakter. Internetdataspelen visade sig även kunna tillfredställa känslomässiga behov samt kognitiva behov. När och hur spelen brukades var beroende av vilka behov användaren ville tillfredsställa. Användarna visade också en skiftande grad av involvering i spelen beroende på såväl sociala som psykologiska faktorer.},
 author    = {Jönsson, David},
 keyword   = {Internetdataspel,datorspel,internetanvändning,Uses and Gratification,motiv,behov,kvalitativ användaranalys,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internetdataspelen - Ett motiverat tidsfördriv. En kvalitativ användaranalys},
 year     = {2003},
}